Питајте председника

промо1

Стратегија развоја

промо2

Драгачевски сабор

промо3

Јавне набавке

2015 Година

Позив за подношење понуда-Поновни отворени поступак набавке услуга број 404-8/2015-06 pdf-icon

Конкурсна документација за набавку број 404-8/2015-06 pdf-icon

 

2014 Година

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-36/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-36/2014-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-35/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-35/2014-06   pdf-icon

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-29/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-29/2014-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-27/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-27/2014-06 pdf-icon

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 5 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-22/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 4 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-22/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-22/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 6 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-26/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 5 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-26/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 4 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-26/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 3 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-26/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 2 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-26/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-24/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-23/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-26/2014-06

 

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-24/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-26/2014-06 pdf-icon

Обавештење о продужењу рока за поступак јавне набавке услуга број 404-24/2014-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-22/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-22/2014-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-24/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-24/2014-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-23/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-23/2014-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак набавке  мале вредности број 404-21/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-21/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку добара број 404-20/2014-06pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак набавке  добара мале вредности број 404-20/2014-06   pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак набавке мале вредности број 404-18/2014-06   pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-18/2014-06   pdf-icon

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Поступак набавке мале вредности број 404-11/2014-06   pdf-icon

Конкурсна документација(измене и допуне) Поступак набавке мале вредности број 404-11/2014-06   pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак набавке мале вредности број 404-11/2014-06   pdf-icon

Конкурсна документација Поступак набавке мале вредности број 404-11/2014-06   pdf-icon

 

Позив за подношење понуда-Поступак набавке мале вредности број 404-6/2014-06   pdf-icon

Конкурсна документација Поступак набавке мале вредности број 404-6/2014-06   pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак набавке мале вредности број 404-7/2014-06   pdf-icon

Конкурсна документација канцелариског материјала    pdf-icon

 

Позив за подношење понуда-Поступак набавке мале вредности број 404-3/2014-06    pdf-icon

Конкурсна документација за Поступак набавке мале вредности број 404-3/2014-06     pdf-icon

2013 Година

Поступак јавне набавке услуга израде детаљних геолошких елабората за потребе ПГР Лучани и Гуча   pdf-icon

Конкурсна документација за набавку услуга израде детаљних геолошких елабората за потребе ПГР Лучани и Гуча   pdf-icon

Поступак јавне набавке добара бр.404-27/13-02,набавка горива за потребе Општинске управе општине Лучани   pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку горива за потребе Општинске управе   pdf-icon

Поступак јавне набавке услуга бр.404-18/13-02, набавка премија осигурања (услуга осигурања зграда, возила, опреме и запослених)   pdf-icon

Kонкурсна документација за јавну набавку премија осигурања зграда, возила, опреме и запослених    pdf-icon

Обавештење о продужењу рока   pdf-icon

Одговор на питање понуђача    pdf-icon

JoomShaper