Питајте председника

промо1

Стратегија развоја

промо2

Драгачевски сабор

промо3

Јавне набавке

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

 

2017

24.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА израде пројектно – техничке документације реконструкције и изградње водовода и канализације у насељеном месту Лучани

 

10.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга личног пратиоца детета, бр ЈН 404-19/2017-06

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-БРОЈ 404-6/2017-06pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГАБРОЈ 404-6/2017-06pdf-icon

 

ОДГОВОРИ  НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-БРОЈ 404-6/2017-06pdf-icon

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА pdf-icon

2016 Година

 

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИСПЕЛИХ ПРИЈАВА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ 404-45/2016-06pdf-icon

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-БРОЈ 404-44/2016-06pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГАБРОЈ 404-44/2016-06pdf-icon

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-поступак јавне набавке мале вредности број 404-44/16-06 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-БРОЈ 404-43/2016-06pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГАБРОЈ 404-43/2016-06pdf-icon

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА-поступак јавне набавке мале вредности број 404-43/2016-06 pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ 404-36/2016-06pdf-icon

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-БРОЈ 404-33/2016-06pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ 404-33/2016-06pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-БРОЈ 404-33/2016-06pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ 404-32/2016-06pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-БРОЈ 404-32/2016-06pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ 404-29/2016-06pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-БРОЈ 404-29/2016-06pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ 404-25/2016-06pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-БРОЈ 404-25/2016-06pdf-icon

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ БРОЈ 404-24/2015-06

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ 404-24/2016-06pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-БРОЈ 404-24/2016-06pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ 404-23/2016-06pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-БРОЈ 404-23/2016-06pdf-icon

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ 404-12/2016-06 pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ -БРОЈ 404-12/2016-06 pdf-icon

Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке услуга превоза ученика основних школа на територији општине Лучани pdf-icon

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавка рачунарске опреме за потребе провођења обједињене процедуре издавања грађевинских дозвола pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ 404-6/2016-06 pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-6/2016-06pdf-icon

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-06/2016-06 pdf-icon

2015 Година

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ПОСТУПКУ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-75/2015-06 pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ 404-78/2015-06pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-78/2015-06pdf-icon

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ПОСТУПКУ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-78/2015-06 pdf-icon

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОА ПО ПОСТУПКУ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-76/2015-06 pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА БРОЈ 404-76/2015-06pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-76/2015-06pdf-icon 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ПОСТУПКУ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-75/2015-06 pdf-icon

Одговор на питање понуђача у поступку Јавне набавке радова на санацији терена угроженог клизиштем на локалитетуГавриловићи“ и “Рзав“ у Лучанимаредни број 404-75/2015-06 pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 404-75/2015-06 pdf-icon

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-За јавну набавку радова  број 404-75/2015-06 pdf-icon

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- у поступку јавне набавке мале вредности број 404-44/2015-06 pdf-icon

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - у поступку јавне набавке мале вредности број 404-45/2015-06 pdf-icon

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- у поступку јавне набавке мале вредности број 404-40/2015-06 pdf-icon

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- у поступку јавне набавке мале вредности број 404-41/2015-06 pdf-icon

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-- у поступку јавне набавке мале вредности број 404-43/2015-06 - pdf-icon

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ- у поступку јавне набавке мале вредности број 404-37/2015-06 pdf-icon

 

Одговори на питања понуђача-поступак јавне набавке мале вредности број 404-49/2015-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак јавне набавке мале вредности број 404-49/2015-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-49/2015-06 pdf-icon

Одговори на питања понуђача- поступак јавне набавке мале вредности број 404-45/2015-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак јавне набавке мале вредности број 404-44/2015-06pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-44/2015-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-45/2015-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак јавне набавке мале вредности број 404-45/2015-06pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-43/2015-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак јавне набавке мале вредности број 404-43/2015-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-41/2015-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак јавне набавке мале вредности број 404-41/2015-06 pdf-icon

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 1 -поступак јавне набавке добара број 404-40/2015-06pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку добара број 404-40/2015-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак јавне набавке мале вредности број 404-40/2015-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку добара број 404-37/2015-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак јавне набавке мале вредности број 404-37/2015-06 pdf-icon

Обавештење о закљученом уговору-у отвореном поступку јавне набавке услуга број 404-8/2015-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поновни отворени поступак набавке услуга број 404-8/2015-06 pdf-icon

Конкурсна документација за набавку број 404-8/2015-06 pdf-icon

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 1 -поступак јавне набавке услуга број 404-8/2015-06pdf-icon

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 2 -поступак јавне набавке услуга број 404-8/2015-06pdf-icon

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 3 -поступак јавне набавке услуга број 404-8/2015-06pdf-icon

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 4 -поступак јавне набавке услуга број 404-8/2015-06pdf-icon

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 5 -поступак јавне набавке услуга број 404-8/2015-06pdf-icon

 

2014 Година

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-36/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-36/2014-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-35/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-35/2014-06   pdf-icon

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-29/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-29/2014-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-27/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-27/2014-06 pdf-icon

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 5 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-22/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 4 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-22/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-22/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 6 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-26/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 5 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-26/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 4 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-26/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 3 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-26/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 2 -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-26/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-24/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-23/2014-06

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА -поступак јавне набавке мале вредности добара број 404-26/2014-06

 

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-24/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-26/2014-06 pdf-icon

Обавештење о продужењу рока за поступак јавне набавке услуга број 404-24/2014-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-22/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-22/2014-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-24/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-24/2014-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Отворени Поступак јавне набавке услуга број 404-23/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-23/2014-06 pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак набавке  мале вредности број 404-21/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-21/2014-06 pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку добара број 404-20/2014-06pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак набавке  добара мале вредности број 404-20/2014-06   pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак набавке мале вредности број 404-18/2014-06   pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку услуга број 404-18/2014-06   pdf-icon

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за Поступак набавке мале вредности број 404-11/2014-06   pdf-icon

Конкурсна документација(измене и допуне) Поступак набавке мале вредности број 404-11/2014-06   pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак набавке мале вредности број 404-11/2014-06   pdf-icon

Конкурсна документација Поступак набавке мале вредности број 404-11/2014-06   pdf-icon

 

Позив за подношење понуда-Поступак набавке мале вредности број 404-6/2014-06   pdf-icon

Конкурсна документација Поступак набавке мале вредности број 404-6/2014-06   pdf-icon

Позив за подношење понуда-Поступак набавке мале вредности број 404-7/2014-06   pdf-icon

Конкурсна документација канцелариског материјала    pdf-icon

 

Позив за подношење понуда-Поступак набавке мале вредности број 404-3/2014-06    pdf-icon

Конкурсна документација за Поступак набавке мале вредности број 404-3/2014-06     pdf-icon

2013 Година

Поступак јавне набавке услуга израде детаљних геолошких елабората за потребе ПГР Лучани и Гуча   pdf-icon

Конкурсна документација за набавку услуга израде детаљних геолошких елабората за потребе ПГР Лучани и Гуча   pdf-icon

Поступак јавне набавке добара бр.404-27/13-02,набавка горива за потребе Општинске управе општине Лучани   pdf-icon

Конкурсна документација за јавну набавку горива за потребе Општинске управе   pdf-icon

Поступак јавне набавке услуга бр.404-18/13-02, набавка премија осигурања (услуга осигурања зграда, возила, опреме и запослених)   pdf-icon

Kонкурсна документација за јавну набавку премија осигурања зграда, возила, опреме и запослених    pdf-icon

Обавештење о продужењу рока   pdf-icon

Одговор на питање понуђача    pdf-icon

 

 

 

 

 

 

 

Save

Save

Save

Save

JoomShaper