Питајте председника

промо1

Стратегија развоја

промо2

Драгачевски сабор

промо3

Усвојени сви извештаји о раду предузећа и установа осим извештаја Општинске управе

23.05.2016. Општинско веће је на својој седници разматрало извештаје о раду јавних предузећа и установа у претходној 2015. години. Директор ЈП Дубоко из Ужица је на седници навео  да је ово предузеће током претходне године радило на инвестирању и унапређењу рада ЈП Дубоко.Током претходне године је исказан и добитак у пословању који је подељен оснивачима као и отписан  дуг.  Посебно је истакнуто да је битно унапређен рад  и убрзано одвожење смећа са наше територије са изградњом  претоварне станице у Гучи. Значајно су умањени и трошкови транспорта.  Накомн отплате још две рате, општина ће потпуно измирити кредитне обавезе према Дубоком које  оснивачи исплаћују за  изградњу ове депоније.

Међуопштински историјски архив је у свом извештају истакао разноврсне активности, од заштите архивске грађе, издавачке делатности,  изложби, прослава  јубилеја  до сарадње са државним органима у поступцима разних поступака. Током претходне године, архивску грађу користило  је 115 истраживача, најчешће због писања родослова и хроника места.

Дирекција за изградњу општине Лучани је током претходне године значајно инвестирала  у набавку механизације за потребе одржавања општинских путева и улица, истакнуто је на седници. Захваљујући томе , Дирекција је искључиво својим капацитетима и са знатним уштедама  обављала зимско одржавање путева. Осим одржавања путне мреже и јавне расвете, окончани су  водосистеми у Негришорима, Марковици и Ртарима и дати Комуналцу на употребу. У току је израда система за рзваску воду у селу Лучанима и Лисицама.

Јавно комунално предузеће је истакло да је током претходне године имало бројне проблеме са одржавањем водоводне мреже у Лучанима и Гучи, која је у врло лошем стању и захтева комплетну реконструкцију.  Иначе, ово предузеће послује на тржишним принципима и наплата потраживања је до 80 одсто.  Дом здравља Лучани је истакао проблем малог броја лекара због рационализација које су присутне у свим областима рада.

Веће је разматрало и извештаје о раду Центра за културу, Туристичке организације и Библиотеке општине Лучани, као и  финансијски извештај дечијег вртића "Наша радост" Лучани. Усвојени су сви извештаји осим извештаја о раду  Општинске управе општине Лучани, због контрадикторних података у извештају  по оцени већника и извештаја Центра за социјални рад због одсуства директора. Сви извештаји о раду иду на анализу скупштинским одборницама на седници која је у припреми.

JoomShaper