Питајте председника

промо1

Стратегија развоја

промо2

Драгачевски сабор

промо3

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

ИНФОРМАЦИЈА О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

/период 01.март - 15. децембар 2015. /

$1·       

И н в е с т и ц и ј е:

Реализација:

Вредност у

динарима:

Обезбеђенa средства

$1·          

Утврда на обали реке Бјелице

у току

30,0 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Изградња габионских преграда на пет притока Бјелице

завршена

7,0 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Изградња Дома трубача

избор извођача у току

49,0 милиона

Да, 20 милиона републичка

$1·          

Завршетак спортске хале у Лучанима

потписан уговор

24,0 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Изградња три куће са мини одбојкашким теренима

завршена

12,0 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Exchange програм /друга фаза/

завршена

8,0 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Асвалтирање Обилићеве улице

завршена

4.5 милиона

Да, буџетска

$1·          

Израда пројекта за клизишта код градског водовода

завршена

4.7 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Реализација санирања клизишта код градског водовода

у току

4,0 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Реализација пројекта "Школица живота" - Котража

завршена

5,0 милиона

Да, фондацијска

$1·          

Изградња водовода у Селу Лучани и Лисице

ј. набавка у току

4,0 милиона

Да, буџетска

$1·          

Завршетак водосистема у месним заједницама

завршена

 

Да, буџетска

$1·          

Санација  клизишта на територији општине

у току

 

Да, буџетска

$1·          

Пројекат: израда тениског терена у Лучанима

потписан протокол

1,5 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Реализација пројекта: подлога за борилачке вештине

потписан протокол

0,5 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Изградња претоварне станице у Гучи

завршена

0,8 милиона

Да, буџетска

$1·          

Изградња надстрешнице Дома здравља Лучани

завршени

0,4 милиона

Да, буџетска

$1·          

Реализација пројекта: изградња 15 стамбених јединица за избегла и расељена лица

потписан уговор

преко 20 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Реализација пројекта: издизање нивоа дела пута Ђераћ-Крстац

потписан протокол

преко 20 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Реализација пројекта: замена уличне расвете ЛЕД расветом

у току

8,0 милиона

Да, предузетник

$1·          

Постављање видео надзора у Гучи

завршена

2,5 милиона

Да, буџетска

$1·         22

Реализација уговора: додела средстава за куповину две сеоске куће за расељена лица

завршена

    2,0 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Реализација уговора: побољшање услова живота расељених лица

у току

0,7 милиона

Да, репупбличка

$1·          

Реализација пројекта:  самозапошљавања 10 пчелара

потписан протокол

1,2 милиона

Да, регионална агенција и буџет

$1·          

Помоћ поплављенима од организација:  ФАО и "Човекољубље"

у току

14,7 милиона

Да, организације

$1·          

Помоћ у противградним ракетама

завршена

13.5 милиона

"МБ - Наменска"

$1·          

Добит 55. Драгачевског сабора трубача

завршена

6,3 милиона

Да, агенција

           

            Током 2015.године,  активности  Председника општине Лучани биле су усмерене на обезбеђење услова за редовно функционисање локалне самоуправе, као и на извршавање задатака из надлежности Председника општине, утврђених законом и Статутом општине. У периоду 1. март - 15. децембар 2015. године,  одржано је 18. седница Општинског већа, четири седнице Штаба за ванредне ситуације, две седнице Штаба за безбедност и 10 пријема за бебе.  Редовно су финансирани сви буџетски корисници. Буџетски новац је усмераван и на реконструкцију општинске путне мреже и црквених објеката, помоћ за новорођене бебе и социјално угрожене грађане. Примљен је и саслушан сваки грађанин који се обратио за помоћ председнику општине. Обављени су бројни контакти са представницима скоро свих министарстава као и представницима свих сегмената општине у циљу побољшања услова живота и рада грађана општине Лучани. Буџет општине Лучани се пуни отежано јер је мали број привредних субјеката од којих се прикупља порез на зараде. 

            У наредном периоду, поред започетих и редовних активности као и сталног учествовања у процесу повлачења инвестиционих средстава из фондова наше и других земаља, посебну пажњу усмерићу на квалитетнију  и ефикаснију сарадњу са  нашим привредним субјектима од којих значајно зависи опстанак грађана општине Лучани.  

                                                                                                                                                     П Р Е Д С Е Д Н И К   О П Ш Т И Н Е                                                                                                                                                                                Весна Стамболић

JoomShaper