Обавештења

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ДЕО НАСЕЉА ЛУЧАНИ УЗ УЛИЦУ ОБИЛИЋЕВУ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 1920/2 И 1923 КО ЛУЧАНИ

 

ПДФ Фајл pdf-icon

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

Јавни конкурс pdf-icon

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ  pdf-icon

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2017. ГОДИНИ

 

Јавни позив  pdf-icon

Пријавни образац са обрасцем за писање предлога пројекта (Анекс 1)-ПАРТИЈА  1pdf-icon

Пријавни образац са обрасцем за писање предлога пројекта (Анекс 1)-ПАРТИЈА 2  pdf-icon

 


 

 

 

 

 

 

 

 

OДЛУКА o избору пријавацркава и верских заједница којима се додељују средства из буџета  Општине Лучани за 2016. годину

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНИ КОНКУРС  ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2016. ГОДИНИ pdf-icon

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Одлука о максималном броју запослених на неодређено  у систему јавног сектора општине Лучани за 2015. годину  pdf-icon

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ДРАГАЧЕВОpdf-icon 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ИЗБЕГЛИЦАpdf-icon

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ“ pdf-icon
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ ЛУЧАНИ“  pdf-icon

Оглас за продају службених путничких возила pdf-icon

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА pdf-icon

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЈАВНО ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦАMA ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

КОНКУРС  ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА pdf-icon

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА pdf-icon

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОСИМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА У 2015. ГОДИНИ pdf-icon

ПОЗИВ ЗА  ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ БАВЉЕЊЕМ ПЧЕЛАРСТВОМ pdf-icon

ЈАВНИ УВИД НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛУЧАНИ pdf-icon

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ pdf-icon

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ,ЗА ПРИКУПЉАЊЕ,СКЛАДИШТЕЊЕ,И ТРАНСПОРТ НЕОПАСНОГ ОТПАДА  pdf-icon

ОГЛАС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА/ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА КУПОВИНОМ ДВЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ pdf-icon

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА   pdf-icon

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ''ДРАГАЧЕВО''  pdf-icon

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА И ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 2013.   pdf-icon

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ   pdf-icon

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''КОМУНАЛАЦ ЛУЧАНИ'' ЛУЧАНИ   pdf-icon

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ'' ЛУЧАНИ   pdf-icon

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА  ГРАЂАНИМА У 2014. ГОДИНИ   pdf-icon

ОГЛАС О ИЗДАВАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ДЕЛА БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ   pdf-icon

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 

 

 

 

JoomShaper