joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Скупштина општине Лучани је одржала своју 21. седницу на којој је разматрала предлоге одлука о изради плана детаљне регулације "Петља Лучани" са проценом утицаја на животну средину, о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе, затим одлуку о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину као и отуђења непокретности из јавне својине, предлог одлуке о одређивању надлежног органа за расписивање јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.  Скупштина је разматрала и предлог решења о давању сагласности на акте органа јавних предузећа Рзав Ариље и Дубоко Ужице као и извештај о припремљености система одбране од града.

На самом почетку седнице, одборници су донели одлуку да најављено разматрање извештаја о раду општинских јавних предузећа и установа се одложи за наредну седницу. 

Посебну пажњу одборника изазвала је одлука о максималном броју запослених у јавном сектору чији број по одлуци Владе РС је 174  запослена. У предлогу који је дало Општинско веће број запослених је у Општинској управи био 60, Драгачево путеви 7, ЈКП Комуналац 45, Центар за културу 8, Библиотека 3, Туристичка организација 2, предшколска установа 46, Месна заједница Лучани и Гуча по 1 и правобранилац 1. Скупштина је већином гласова донела одлуку да Општинској управи смањи број запослених на 52, што подразумева отпуштање 4 запослена са постојећа 56 колико их сада има, Драгачево путевима да се повећа на 12, ЈК Комуналцу смањи за 2, Центру за културу повећа на 10, Бинлиотеци повећа на 6, Туристичкој повећа на 3, предшколској установи повећа на 47 а у месним заједницама укину постојећа радна места.  

С обизором да ауто-пут, деоница Прељина -Пожега, једним делом пролази кроз територију општине Лучани, одлука о изради плана детаљне регулације"Петља Лучани" са проценом утицаја на животну средину коју је Скупштина усвојила, предвиђа да се уради детаљни план регулације петља "Лучани" на површини од 82 хектара на граници КО Лисице и Крстац.   Иначе, поред Петље - односно искључења и укључења на ауто пут из правца Лучана и Гуче, на простору од 12 хектара, биће уређена индустријска зона са  прикључцима за комплетну инфраструктуру. На тај начин ће се привући будући инвеститори и отворити могућности за нова запошљавања у Лучанима. Радови на изградњи ове деонице ауто пута на територији општине Лучани планирани су да почну у марту наредне године.

Скупштина је усвојила  дугорочне и средњорочне планове као и пословне стратегије регионалних предузећа ЈКП Дубоко Ужице и ЈП Рзав Ариље. Директори јавних предузећа су указали на законодавни и стратешки оквир предузећа, правце развоја и унапређења у предстојећем десетогодишњем периоду, на елементе унапређења рада и кадрова, политику цена услуга и план инвестиција јавних предузећа. Прихваћен је и ребаланс програма пословања ЈКП Дубоко за 2017. годину који предвиђа промене у финансијком плану за исплату солидарне помоћи запосленима у овом јавном предузећу. Одборници су на овој седници прихватили и низ одлука о прибављању непокретности у јавну својину општине. Ради се о одлукама о исплати надокнада власницима парцела које су заузете приликом изградње кружног тока,  обилазних путева као и  проширења улица у Гучи, приликом регулације корита Бјелице у Гучи и подасипања макадамског пута у  Гучи.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top