joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На основу члана 141. Закона о спорту (Сл. гласник РС“, број 10/16), члана 5. Правилника о категоризацији спортских организација Општини Лучани, број 06-54-7/2017-III од 25. 09. 2017. године и члана 1. Правилника о изменама Правилника о категоризацији спортских организација Општини Лучани, број 06-54-7/2017-III од 25. 09. 2017. године,

            Општинско веће општине Лучани, на седници одржаној 26. 01. 2018. године, објављује

 

ЈАВНО  ОБАВЕШТЕЊЕ 

СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ

            Обавештавају се спортске организације са територије општине Лучани да до 15. јуна 2018. године поднесу попуњен и оверен Упитник за категоризацију спортских организација одштампан на Обрасцу број 2, са пратећом документацијом којом се доказује испуњеност утврђених критеријума за рангирање и то:

            - Одлука надлежног савеза о саставу лиге за сезону 2017/2018 за све категорије,

            - Последњи билтен такмичења за сезону 2017/2018,

            - Списак регистрованих играча оверен од гранског савеза за 2018. годину,

            - Копија важеће лиценце тренера (легитимација)  и

            - Потврда (списак) од надлежног савеза да је члан репрезентације.

            Попуњен и оверен упитник са пратећом документацијом у затвореној коверти доставити на адресу: Општина Лучани, Југословенске армије број 5, 32240 Лучани - Комисији за категоризацију спортских организација до 15. јуна 2018. године.

            НАПОМЕНА: детаљне информације садржане су у Правилнику о категоризацији спортских организација Општини Лучани број 06-54-7/2017-III од 25. 09. 2017. године.                         

            За све додатне информације заинтересовани  се могу обратити Спортском савезу општине Лучани на  телефон 063/108-18-22,  као и Општинској управи општине Лучани на телефон 032/515-0612.

            Ово обавештење биће објављено на званичном сајту Општине Лучани:  www.lucani.rs.  

            Саставни део Јавног обавештења је:

            - Упитник за категоризацију спортских организација.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

У Лучанима, 26. 01. 2018. године, број 06-10-4/2018-III

                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                           Весна Стамболић

УПИТНИК ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top