joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), члана 7. Одлуке о буџету општине Лучани за 2018. годину („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 1/2018), члана 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама број 06-73-14/2017-I од 27.12.2017. године, члана 105. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 4/14) и Решења о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама број 119-4/2018-IV-05 од 14.02.2018. године,

Комисија за спровођења јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама 14.02.2018. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

 

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top