joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лучани за 2019. годину („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 10/19)  измене Програма на које је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало сагласност бр: 320-005633/2019-09 и члана 72. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани” бр. 16/18), Председник општине  Лучани дана 19. 07. 2019. године расписује


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2019 ГОДИНИ 


Предмет Конкурса: 


- бесповратни подстицаји за пољопривреду општине Лучани у 2019. години (Табела 1.)

- ближе уређивање услова и начина коришћења подстицаја за пољопривреду- услови за остваривање права на подстицаје 

- потребна документација, рок за подношење захтева и друге потребне информације за коришћење подстицаја

- избор корисника средстава за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лучани за 2019. годину.


Текст Конкурса биће објављен на огласној табли Општинске управе општине Лучани у Лучанима и у Гучи, на званичном сајту општине Лучани www.lucani.rs

Укупан износ средстава из буџета ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у 2019. години износи  27.300.000,00 динара;

 

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

ТЕКСТ КОНКУРСА

ЗАХТЕВИ

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top