joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општинско веће општине Лучани одржало је 8. новембра своју седницу на којој су најпре, разматрани и усвојени извештаји о пословању регионалних предузећа ЈП "Рзав" Ариље и ЈКП "Дубоко" Ужице у првих девет месеци текуће године.  

ЈП "Рзав је током првих девет месеци произвела и испоручила 13 милиона метара кубних чисте пијаће воде, што је за 7,3 одсто више него претходне године. Само за лучански Комуналац је испоручено милионтридесетдевет кубика воде. Упркос повећању цене и повећаном  коришћењу електричне енергије током године, значајно увећана дистрибуција воде је имала за коначан резултат добит од близу 10 милиона динара. Иначе, цена воде није повећавана од 2017. године и ове године је била изузетног квалитета јер није било временских непогода које би условиле значајно коришћење адитива и пречишћивача воде.  

У извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Дубоко" је наведено да је током 2019. године примљено преко 67 хиљада тона отпада из локалних самоуправа. Пословни приходи који се састоје од прихода од депоновања, прихода од продаје селектованог отпада као и прихода од оснивача за ових девет месеци исказани су у негативном пословању од 1,6 милиона динара. У току је усаглашавање мера за смањење губитка са оснивачима предузећа.  Цена депоновања није мењана од почетка претходне године.  

На седници је усвојен и извештај о извршењу буџета за период од првих девет месци у коме су исказани приходи од 470 милиона, што је номинално мање од планираних. Порески приходи износе 64 одсто, непорески 6 одсто, трансферна средства 29 одсто. У периоду од јануара до септембра, остварени су приходи од зарада у износу од 181 милион, приходи од ненаменских трансфера у износу од 111 милиона, што укупно износи 292 милиона  и чини 62 одсто од укупно остварених текућих прихода буџета општине. Укупно извршени расходи и издаци у периоду од девет месеци износе 512 милиона и мањи су у односу на план за 195 милиона динара, односно 28 одсто. Највеће учешће у укупним расходима и издацима имају:  зараде буџетских корисника, затим  дотације у износу од 62 милиона намењене школама, вртићу, Центру за социјални рад, Здравственом центру, субвенције нефинансијским организацијама 30 милиона. Буџетом се издваја за услуге одржавања и асвалтирања путева око 60 милиона динара, за одржавање јавних површина око 28 милиона, за капитално одржавање објеката око 15 милиона, за превоз ученика око осам милиона  динара.  

На седници је донета и одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лучани, чија надлежност је заштита и спасавање становништва и материјалних и културних добара. 

Веће је усвојило и извештај о стању угрожености од града од 2. августа. У извештају се наводи да је, најпре обезбеђена помоћ становништву које је претрпело штету у ПВЦ фолији од 13800 м2. Затим су формиране  комисије за процену штете. Примљено је 297 захтева за помоћ. На основу записника комисиа оштећено је око 126 хиљада црепова на стамбеним и око 81 хиљаду на помоћним објектима и 274 м2 стакла. Из буџета општине је издојено 3,3 милиона динара за исплату црепа у вредности од 50 одсто за стамбене објекте и 25 одсто за штету на помоћним објектима.  

Усвојен је и извештај о стању угрожености и потреба након поплаве од 3. јуна у коме се наводи да је примљено 258 пријава штете на објектима, од чега је за 191 објекат одређена категорија оштећења. Према Уредби ВРС о остваривању права, за 67 предмета није остварено право на одређивање категорије оштећења. Оштећени објекти су сврставани у пет категорија зашта је Уредбом предвиђена новчана помоћ од 120 до 600 хиљада динара.  

У извештају се наводи да је поплављено и око 500 хектара пољопривредног земљишта под засадима малине, купине, детелине, кромпира, поврћа, јагода, пшенице и кукуруза а  уништен је и велики број пластеника. За поплављено становништво обезбеђено је 20000 Т меркантилног кукуруза који је подељен власницима поплављених објеката који имају стоку. У елементарној непогоди од 3. јуна причињена је материјална штета на 55 привредних субјеката,у вредности од 142 милиона динара а који запошљавају 478 радника. Поплавни талас је оставио и бројне последице на око 300 км путева. Оштећено је 13 мостова и четири пропуста и активирао се велики број клизишта. За предузимање хитних мера на санацији последица од поплава са буџета општине је утрошено око 22 милиона динара, наведено је у извештају. 

Веће је на седници усвојило и годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од полава на територији лучанске општине,  као и програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима општине Лучани.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top