joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

На основу члана 10. Одлуке о дану општине и јавним признањима општине Лучани ("Сл. гласник РС" бр. 6/2010), Одбор за награде и признања општине Лучани објављује

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

 

ПОЗИВ (преузимање документа)

Скупштина донела одлуку о Културном центру, о измени генералног плана, као и сагласности на планове рада међуопштинских и регионалних предузећа

Скупштина општине Лучани је на седници која је одржана у среду, 27. марта, донела закључак да на првој наредној седници буде разматран извештај државне ревизорске институције о раду локалне самоуправе. Скупштински одборници су усвојили одлуку о оснивању Културног центра општине Лучани којом се врши је усклађивање делатности са законима о култури и спорту и буџетском систему. До измена постојеће одлуке о раду Центра за култури и спорт општине Лучани, морало је доћи јер је од 1. јануара ове године делатност ове установе законом ограничена искључиво на област културе.

Усвајене су и измене и допуне генералне регулације за насељено место Лучани. Потреба за изменом плана генералне регулације уследила након што се појавила могућност да из Канцеларије за јавна улагања средства буду издвојена за изградњу дечијег вртића и затвореног базена у Лучанима на потесу старог вртића који је порушен. Стари вртић је уклоњен јер је био неуслован.

Освојена добит ЈП Дубоко које припада општини Лучани као једном од оснивача овог предузећа у износу од 3,3 милиона биће преусмерен ЈКП Комуналац за набавку опреме и и отплату дела дуга према ЈКП Дубоко. Предлог Општинског већа за повећање цене боравишне таксе са 65 на 100 динара није добио већину.

Одборници су на седници, између осталог дали сагласност на програм рада Међуопштинског историјског архива, на измене и допуне програма пословања за 2018. годину регионалних јавних предузећа Рзав и Дубоко, усвојили извештај о раду годишњег плана рада општинског Штаба за ванредне ситуације. Одборници су дали сагласност на одлуку о приступању Туристичке организације општине Лучани, Туристичкој организацији регије Западне Србије.

Одлука о избору пријава цркава и верских заједница којима се додељују средства из буџета Општине Лучани за 2018. годину.

На основу члана 9. и 10. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама бр. 06-73-14/2017-I од 27.12.2017. године, Начелник општинске управе општине Лучани, дана 29.03.2018. године доносиНа основу члана 9. и 10. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама бр. 06-73-14/2017-I од 27.12.2017. године, Начелник општинске управе општине Лучани, дана 29.03.2018. године доноси


ОДЛУКУ

o избору пријава цркава и верских заједница којима се додељују средства из буџета Општине Лучани за 2018. годину

 

ОДЛУКА (преузимање документа)

Одата пошта погинулим борцима у ратовима од 1991 - 1999.

Поводом 24. марта – Дана сећања на жртве НАТО бомбардовања, председник општине Весна Стамболић, представници Војске Србије, Удружења ратних војних инвалида и породица погинулих бораца општине Лучани, одали су пошту и положили венце на спомен - чесму погинулима у ратовима 1991 – 1999. године у Гучи. Том приликом је уручена и захвалница Петру Василијевићу, борцу са Кошара.

Током ратова од 91 до 99. године погинуло је девет драгачевских бораца: Вукашин Милић из Доњег Дубца, Бранко Плазинић из Губереваца, Раде Димитријевић изТијања, Станко Корићанац из Каоне, Радован Равић из Вучковице, Јован Цветанов из Краљева, Слободан Красић из Горње Краварице, Милорад Симовић изДоњег Дубца и Иван Зај из Лучана.

Нато агресија на Савезну Републику Југославију, започета је 24. марта 1999. године, уништавањем циљева у тадашњој Југославији, пре свега у Србији и на Косову и Метохији.

У НАТО акцији "милосрдни анђео" која је трајала 78 дана, на територију општине Лучани је бачено 78 бомби. Око 70 бомби је пало на предузеће "Милан Благојевић" Лучани и тако разорило и уништило виталне делове ове хемијске индустрије.

Потписани уговори о изради пројеката за реконструкцију школа

Канцеларија за јавна улагања финансираће израду пројектно техниче документације за реконструкцију и адаптацију основне школе "Милан Благојевић" Лучани и средње школе "Драгачево", издвојено одељење у Лучанима. Јавном набавком извршен је избор израду пројекта вршиће чачанске фирме Пројектни биро и Студио Баухаус са чијим представницима су директори ових школа потписали уговор.

Пројектом је предвиђено да се у основној школи "Милан Благојевић" ради повезивање рачунарске мреже у свим учионицама као предуслов за пројекат електронског дневника, унутрашњи и спољашњи видео надзор, замена подова, столарије, електричне инсталације, реконструкцију спортске сале са свлачионицама, партерно уређење школског дворишта, уређење терена за мале спортове, кишна канализација, заштита и дојава од пожара, приступни улаз за особе са инвалидитетом и повезаће се стари и нови део школе.

У средњој школи у Лучанима реконструкција подразумева сређивање школе од пода до крова, нови кров, изолацију, столарију, нову фасаду, приступни улаз и лифт за особе са инвалидитетом, партерно уређење, ограду за школу у Лучанима.

Према уговору, рок за израду пројеката је три месеца али се све чини да се смање рокови и сви предвиђени радови обаве до почетка нове школске године. Канцеларија за јавна улагања ће извршити надзор и контролу планских докумената, затим следи јавна набавка, избор извођача и реализација пројеката.

Након реализације пројеката у овим школама, у наредном периоду неће бити потребе за било каквим инвестицијама . Локална самоуправа припрема предлог пројеката за ОШ у Гучи, издвојено одељење у Ртарима док су школе у Вичи и Котражи радиле значајнија инвестициона улагања. Раде се пројекти који у наредном кругу расподеле средстава код Канцеларије за јавна улагања могу да прођу. Принцип за све школе је исти и подразумева израду пројеката чијом реализацијим ће сви захтеви за квалитетније услове образовања бити испуњени.

Културни центар уместо Центра за културу и спорт

Општинско веће је одржала своју 69.седницу на којој је усвојен предлог одлуке о оснивању Културног центра општине Лучани у Гучи, одлуку о боравишној такси, затим програм коришћења средстава за унапређење животне средине за 2018. годину, програм коришћћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине. Веће је такође дало сагласност на одлуку управног одбора туристичке организације општине Лучани о приступању туристичке организације општине Лучани Туристичкој организацији регије Западне Србије.

Према одлуци, Културни центар општине Лучани бавиће се делатностима културе као и до сада, док се област спорта изузима из ове установе, сходно новом закону о спорту и од почетка ове године дата је у надлежност Општинске управе и Спортског савеза општине Лучани. Спортски клубови се финансирају из буџета тако што са својим програмима конкуришу за буџетска средства.

Општинско веће је усвојило и предлог програма коришћења средстава за унапређење животне средине. Ова средства се убирају наплатом еколошке таксе коју плаћају сви порески обвезници. У буџету општине Лучани у 2018. години по овом основу, планиран је приход од 13,7 милиона. Ова средства биће утрошена за комуналне делатности односно за одвоз и одлагање отпада из општине Лучани на депонију „Дубоко“,чишћење јавних и зелених површина, мерење загађујућих материја из котларница.

Веће је усвојило и нацрт програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Лучани за текућу годину . По закону, 30 одсто средстава од наплаћених казни у прекршају одлази у буџет општине, док 70 одсто у буџет Републике Србије. У овој години у буџету општине Лучани очекује се око 3 милиона динара од ових прихода, а према одлуци средства ће највећим делом бити утрошена за одржавање саобраћајне инфраструктуре.

На 69.седници Општинског већа усвојен је и предлог одлуке о боравишној такси у општини Лучани која је са садашњих 65 повећана на 100 динара као и дата сагласност на одлуку управног одбора Туристичке организације општине Лучани о њеном приступању Туристичкој организацији регије Западне Србија што подразумева зајеничке наступе и пласман туристичких садржаја са свим општинама овог дела земље.

Одлука о избору програма удружења којима се додељују средства из буџета Општине Лучани за 2018. годину

На основу члана 18. Одлуке о средствима за финансирање програма од јавног  интереса бр. 06-100-4/2015-I oд 27.11.2015. године, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о средствима за финансирање програма од јавног интереса бр. 06-100-4/2015-I oд 11.03.2016. године и Правилника о раду комисије за рангирање програма/пројеката удружења грађана за 2018. годину, број 119-3/2018-IV/2 од 06.02.2018. године, Начелник општинске управе општине Лучани, дана 13.03.2018. године доносиНа основу члана 18. Одлуке о средствима за финансирање програма од јавног  интереса бр. 06-100-4/2015-I oд 27.11.2015. године, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о средствима за финансирање програма од јавног интереса бр. 06-100-4/2015-I oд 11.03.2016. године и Правилника о раду комисије за рангирање програма/пројеката удружења грађана за 2018. годину, број 119-3/2018-IV/2 од 06.02.2018. године, Начелник општинске управе општине Лучани, дана 13.03.2018. године доноси

О Д Л У К У

о избору програма удружења којима се додељују средства из буџета Општине Лучани за 2018. годину

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

АМБАСАДЕ БРАЗИЛА, САД-а, АУСТРАЛИЈЕ И УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА У ПОСЕТИ ЛУЧАНИМА

Пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa жeнa, председницу општине Лучани  Весну Стамболић су данас посетили пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић, aмбaсaдoркa УН у Србиjи Кaрлa Хeрши, aмбaсaдoркa Aустрaлиje Џулиa Фини, aмбaсaдoркa Брaзилa Изaбeлa Кристинa дe Aзeвeдo Хejвeрт и заменик амбасадора САД-а Курт Донели. 

Прва жена у историји општине Лучани, Весна Стамболић је најпре у згради Општинске управе, упознала госте са карактеристикама општине Лучани као и са чињеницом да у овој општини водеће функције  у јавним установама и институцијама, углавном имају жене. Наставак дружења је уследио у Дому културе где је присуствовало око педесетак жена предузетница, представница јавних предузећа и установа из локалне самоуправе као и из области пољопривреде из Лучана, Чачка и Пожеге. 

Скуп је поводом 8. марта - међународног празника жена иницирала повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, која је овом приликом истакла

- Ситуација свакако није онаква како пише у нашим законима и стратегијским документима јер се жене, још увек нису избориле за пуну равноправност, због бројних предрасуда и препрека. Но, у последњих неколико година,  можемо рећи да је направљен  изузетно велики помак. Имамо прилику да видимо у Лучанима да све водеће позиције у локалној самоуправи заузимају, што је према званичним подацима прилично ретка ситуација у другим локалним самоуправама. Пример Лучана треба да следе све жене у Србији како би истинском  посвећеношћу отворила пуну равноправност каже Јанковићева. - У том смислу пуна подршка госпођи Стамболић и свим њеним сарадницима јер порука коју желимо да пошаљемо за равноправност мушкараца и жена је да не желимо да било коме се одузима од права већ да само истинско партнерство, међусобно поштовање и разуимевање води ка бољем животу о добробити грађана и грађанки. Она истиче да се жене најчешће жале на дискриминацију у оквиру радног односа, на то да се имовина на селу води на мушкарцима и евидентно је и насиље над женама. Државна институција за заштиту равноправности у наредне две, три године даће подршку женама на локалном нивоу широм Србије, рекла је повереница ове институције.  

- Жене треба саме да победе предрасуде, поручила је председница Весна Стамболић у којој се на челним функцијама налази највећи део джена. Основни мотив не само жена него и мушкарца, требало би да буде: ја то знам, ја то могу, ја то хоћу и не постоји ни једна предрасуда, не постоји ниједна баријера коју неможемо да пребројимо и да савладамо. Ако сте вољни да будете снажни и успешни, то можете и да урадите. Снажни и успешни наравно да имају проблема да дођу до успеха и моћи уз добру организацију, добру веру у самог себе уз љубав према окружењу, без обзира да ли су у питању жене или мушкарци, можемо да урадимо много тога. Иако се положај жена у друштву полако поправља ипак се припаднице лепшег пола још увек нису избориле за пуну равноправност, чуло се на скупу. 

Бранкица Јанковић је, гостујући у Дневнику РТС-а, рекла да се данас из Лучана, једне од 12 општина на чијем су челу жене, вратила охрабрена. 

"Имала сам прилику да видим само два мушкарца у улози помоћника председника Општине Лучани, где већину јавних установа и предузећа воде жене. Наравно да ни таква слика није добра да немамо родни баланс, али је једна добра порука јер је у већини локалних самоуправа ситуација потпуно другачија", рекла је Јанковићева и поновила да је ово пример охрабрења. "Имамо пуно разлога да славимо досадашња достигнућа", рекла је Бранкица Јанковић. 

Много тога се може када се жели и када жене отклоне све препреке, пре свега у својој глави, рекла је повереница и истакла да не постоје структурне препреке које жене спречавају да узму учешће у политичком, економском и јавном животу.

https://www.youtube.com/watch?v=X8njXnle6GI

Засад за заједницу - коначна ранг листа

Комисија за избор корисника на пројекту Засад за заједницу који Општина Лучани реализује заједно са удружењем грађана Иницијатива за развој и сарадњу донела је одлуку о избору корисника на пројекту. Изабрано је 15 корисника са којима ће ускоро бити потписани уговори и који ће добити бесповратну помоћ за подизање засада малине опремљених системом за наводњавање и противградном мрежом.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Листа са бодовима предложених пријава програма/пројеката за 2018. годину

Комисија за избор програма удружења на основу Одлуке о расписивању конкурса за достављање пријава ради финансирања програма удружења средствима из буџета Општине Лучани за 2018. годину извршила је пријем, отварање и административну проверу пристиглих пријава програма/пројеката и сачинила овај извештај.

Листа са бодовима предложених пријава програма/пројеката за 2018. годину

 

 

Наредба о стању пуне приправности

- Општински штаб за ванредне ситуације општине Лучани је донео наредбу о стању пуне приправности, што подразумева стална дежурства и превентивно деловање, истакла председница општине Лучани, Весна Стамболић.

Председница општине Лучани и командант штаба за ванредне ситуације, Весна Стамболић председавала је данас седницом Штаба за ванредне ситуације Лучанима, која је одржана поводом најављених хидрометеоролошких прилика. Штаб је заседао у проширеном саставу, а њему су присуствовали, директори јавних и јавно-комуналних предузећа и служби, представници општинских служби и и институција.

Опширније: Наредба о стању пуне приправности

Штаб за ванредне ситуације одржао свечану седницу

Поводом 1. марта - међународног дана цивилне заштите у Лучанима је јуче одржана свечана седница Штаба за ванредне ситуације на којој су чланови штаба говорили о постигнути резултатима. Председница општине Лучани, Весна Стамболић је на седници посебно истакла да је на симулационој вежби окружног штаба за ванредне ситуације, лучански штаб исказао изузетну припремљеност, стучност и тачност у одрађивању задатих циљева. Током претходних година рада, наш штаб је показао изузетну спремност, одговорност и стручност у ситуацијама поплава, клизишта и суше које су у претходном периоду задесиле општину Лучани. 

Опширније: Штаб за ванредне ситуације одржао свечану седницу

Веће усвојило план рада Штаба за ванредне ситуације за ову и извештај о раду за прошлу годину

У Лучанима је 28. фебруара одржана седница Општинског већа на којој су, између осталог, разматране измене програма пословања  регионалних предузећа "Дубоко и  Рзав"  за текућу годину,  које се односе на поделу солидарних помоћи за све запослене у овим предузећима. Утврђен је и предлог одлуке о преусмеравању око 4 милиона нераспоређене добити ЈКП "Дубоко" на дуг општинског предузећа ЈКП Комуналац и дата   сагласност на одлуку Управног одбора ЈП "Рзав".

На седници Већа је размотрен и годишњи извештај  о раду штаба за ванредне ситуације у претходној години у оквиру које је начелник општинског штаба, Зоран Вучићевић истакао да је штаб током претходне године донео низ организационо - планских докумената која се односе на формирање, организовање и оспособљавање јединица цивилне заштите, као и на организацију и функционисање општинског штаба, формирање оперативног тима за заштиту и спасавање од поплава, клизишта и одрона, као и на именовање повереника цивилне заштите у насељеним местима. У оквиру извештаја о раду у претходној години  наведено је и стање угрожености од елементарних непогода и других несрећа које се односе на преко 100 клизишта, на бројне одроне и ерозије. Истакнуто је да је санација извршена на путним правцима  као и на инфраструктуралним објектима. Обилне кишне падавине довеле су до изливања Бјелице ван корита на пољопривредно земљиште. На седници су већници извршили и измену одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације по којој су чланови штаба дефинисани по фунцији а не по имену.

Опширније: Веће усвојило план рада Штаба за ванредне ситуације за ову и извештај о раду за прошлу годину

У посети лучанским малишанима на рекреативној настави

Председница општине Весна Стамболић са сарданицима, обишла је лучанску децу који бораве на рекреативној настави у златиборском дечијем одмаралишту. На зимовању на Златибору, борави 88 деце дечијег вртића са територије лучанске општине.

Председница је, како то редовно и чини, обишла и ову групу деце, даривајући их пригодним пакетима слаткиша и интересујући се за услове и здравстено стање лучанских малишана предшколдког узраста који бораве у златиборском одмаралишту "Сунчани брег". Сва деца уживају у зимским чаролијама уз чист ваздух и здраву храну заокупљена са богатим друштвеним садржајима. Ово је друга група деце лучанског дечијег вртића која ове зиме борави на рекреативној настави. У јануару је у "Сунчаном брегу" боравило око 60 малишана лучанског предшколског узраста које је тада посетила председница са сарадницима.

Општина Лучани пружаће помоћ и подршку општинама на Косову и Метохији

Градови и општине Србије пружиће помоћ и подршку општинама на Косову и Метохији у којима претежно живи српско становништво, а председници три општине из Србије које већ сарађују са општинама на KиМ, очекују да ће иницијатива Канцеларије за КиМ, ту сарадњу проширити и додатно је ојачати. Градови и општине Србије пружиће помоћ и подршку општинама на Косову и Метохији у којима претежно живи српско становништво, а председници три општине из Србије које већ сарађују са општинама на KиМ, очекују да ће иницијатива Канцеларије за КиМ, ту сарадњу проширити и додатно је ојачати. 

Опширније: Општина Лучани пружаће помоћ и подршку општинама на Косову и Метохији

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top