joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Одлуке Скупштине општине Лучани - архива

 

ПОСЛОВНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

 

2017. година                                                                     

 

2016. година                                                                     

ОДЛУКА О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ОДЛУКА О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

skupstina opstine pozadina

2015. година                                                                     

ОДЛУКА О ОПШТИНСКOМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ" ЛУЧАНИ

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП "КОМУНАЛАЦ" ЛУЧАНИ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ЦРВЕНОМ КРСТУ ЛУЧАНИ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЦРКВЕНИМ УСТАНОВАМА

ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

РЕШЕЊЕ О  ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

РЕШЕЊЕ О ПОСТАВЉАЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

 

2014. година                                                                      

СТАТУТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА 2013. ГОДИНУ

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

ОДЛУКЕ О | Доношењу просторног плана општине Лучани | Изменама одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта | Изменама и допунама одлуке о радним односима, платама накнадама и другим примањима | Усвајању акционог плана запошљавања општине Лучани

РЕШЕЊЕ О | Давању сагласности на Статут Дома здравља Лучани | Давању сагласности на Програм рада Међуопштинског архива | Давању сагласности на Статут ПУ "Наша радост" Лучани | Давању сагласности на Годишњи план рада ПУ "Наша радост" Лучани | Давању сагласности на Годишњи план Штаба за ванредне ситуације општине Лучани | Разрешењу и именовању члана надзорног одбора ЈП "Дирекција за изградњу" Лучани | Именовању Милана Раичића за директора ТО "Драгачево" | Разрешењу и именовању Школског одбора ОШ "Марко Пајић" Вича | Разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ "Вук Караџић" Каона

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ ДРУГОГ РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ОДЛУКЕ О | Престанку мандата одборника у Скупштини општине Лучани | Потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Лучани | Додели јавних признања општине Лучани | Изменама и допунама одлуке о Општинској управи општине Лучани | Начину изјашњавања грађана МЗ Пухово о предлогу одлуке о увођењу самодоприноса | Изменама и допунама одлуке о организацији Драгачевског сабора трубача у Гучи | Попису имовине општине Лучани | Измени одлуке о радном времену

РЕШЕЊЕ О | Неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације за насељено место Лучани | Давању сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад општине Лучани | Давању сагласности за именовање Љуба Лазовића за директора ЈП "Рзав" | Разрешењу и именовању члана Савета за пољопривреду и село Скупштине општине Лучани | Разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ "Горачићи" Горачићи

СТАТУТ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ (страна 10)

ЗВАЊЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ (страна 37)

 

 

 

 

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top