joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Јавне набавке Општине Лучани

javne nabavke pozadina

 

2018. година                                                                     

 

21.12.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке горива за потребе Општинске управе, бр.404/1-749/2018-03 и бр.404/1-750/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

19.12.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке канцеларијског материјала за потребе Општинске управе, бр.404/1-739/2018-03 и бр.404/1-740/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

18.12.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на инвестиционом одржавању дела коловозног застора на некатегорисаним путевима у МЗ Крстац, бр.404/1724/2018-03 и бр.404/1-735/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

13.12.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга половног путничког теренског возила, бр. 404/1-716/2018-03 и бр. 404/1-720/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

06.12.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем наставка радова на водоснабдевању дела Горње Краварице, бр.404/1-706/2018-03 и бр.404/1-707/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

07.11.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга текуће поправке и одржавање возила Општинске управе, бр.404/1-650/2018-03 и бр.404/1-651/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

02.11.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције и изградње водоводне мреже, изградње атмосферске и фекалне мреже у насељеном месту Вича са околином, са третманом отпадних вода и партерним уређењем централног дела Виче, бр.404/1-638/2018-03 и бр.404/1-639/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

22.10.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на инвестиционом одржавању дела коловозног застора на некатегорисаним путевима у МЗ Крстац, број бр.404/1-619/2018-03 и 404/1-620/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

19.10.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга наставка радова на водоснабдевању дела Горње Краварице, број 404/1-614/2018-03 и 404/1615/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

16.10.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга превоза ученика на територији општине Лучани, број 404/1-599/2018-03 и 404/1-600/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

10.10.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга фиксне телефоније за потребе Општинске управе, број 404/1-593/2018-03 и 404/1-594/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

03.10.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Лучани, број 404/1-575/2018-03 и 404/1-576/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

18.09.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији некатегорисаног пута у Доњој Краварици, број 404/1-545/2018-03 и 404/1-546/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

17.09.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга хватања и збрињавања паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња на територији општине Лучани, број 404/1-539/2018-03 и 404/1-538/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

17.08.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Дневних услуга у заједници – помоћ у кући, број 404/1-496/2018-03 и 404/1-497/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

07.08.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга хватања и збрињавања паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња на територији општине Лучани, број 404/1-457/2018-03 и 404/1-458/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

26.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на реконструкцији некатегорисаног пута у Доњој Краварици, број 404/1-431/2018-03 и 404/1-432/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

19.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на санацији настале штете на путној инфраструктури насталој услед елементарних непогода на територији општине Лучани, број 404/1-421/2018-03 и 404/1-422/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

18.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга превоза ученика основних школа на територији општине Лучани, број 404/1-414/2018-03 и 404/1-415/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

09.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке електричне енергије за потребе Општинске управе, број 404/1-401/2018-03 и 404/1-402/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

29.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга пројектно-техничке документације на изградњи пешачких стаза, тротоара, паркинга и на завршетку уличне расвете на Новој колонији и санацији уличне расвете на Старој колонији, број 404/1-387/2018-03 и 404/1-388/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

15.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи дела водовода за снабдевање водом са регионалног система Рзав Горње Краварице, засеок Радичевићи у општини Лучани, број 404/1-360/2018-03 и  бр. 4404/1-360/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

30.05.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за потребе председника општине, број 404/1-297/2018-03 и  бр. 404/1-298/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

16.05.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Геодетских услуга за потребе Општинске управе, број 404/1-262/2018-03 и  бр. 404/1-263/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

11.05.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције и изградње водоводне, атмосферске и фекалне мреже у насељеном месту Гуча са околином са даљинским праћењем истог, са третманом отпадних вода и партерним уређењем центарлног дела Гуче, број 404/1-252/2018-03 и  бр. 404/1-253/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

03.05.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно – техничке документације за изградњу новог пешачког моста - пасареле који спаја варошицу Лучани са Ђераћем, број 404/1-239/2018-03 и  бр. 404/1-240/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

30.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно – техничке документације за изградњу моста у Дљину и моста у Тијању на територији општине Лучани, број 404/1-232/2018-03 и  бр. 404/1-233/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

27.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно – техничке документације за изградњу новог дечијег вртића у Лучанима, број 404/1-225/2018-03 и  бр. 404/1-226/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

25.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на изградњи дела водовода за снабдевање водом са регионалног система Рзав Горње Краварице, засеок Радичевићи у општини Лучани, број 404/1-215/2018-03 и  бр. 404/1-216/2018-03'-

 ----------------------------------------------------------------------

13.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на реконструкцији некатегорисаног пута за Старчевиће у Доњој Краварици, број 404/1-188/2018-03 и  бр. 404/1-189/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

12.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем завршетка радова на адаптацији и реконструкцији зграде Општинске управе општине Лучани, број 404/1-179/2018-03 и  бр. 404/1-180/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

05.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга завршетка радова на адаптацији и реконструкцији зграде Општинске управе општине Лучани, број 404/1-170/2018-03 и  бр. 404/1-171/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

04.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно техничке документације даљинског праћења потрошње воде у Лучанима и Гучи, број 404/1-162/2018-03 и  бр. 404/1-163/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

23.03.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на каменој обала утврди на Пуховској реци у Пухову и обезбеђење протицајног профила Тијанске реке у Турици., број 404/1-127/2018-03 и  бр. 404/1-128/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

23.03.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи мостова на територији општине Лучани, број 404/1-122/2018-03 и бр. 404/1-123/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

09.03.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на изградњи мостова на територији општине Лучани, број 404/1-97/2018-03 и број 404/1-98/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

23.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације партерног уређења центра варошице Лучани, број 404/1-77/2018-03 и 404/1-78/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

22.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга личног пратиоца детета, број 404/1-73/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

21.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на каменој обала утврди на Пуховској реци у Пухову и обезбеђење протицајног профила Тијанске реке у Турици Лучани, број 404/1-67/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

01.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на реконструкцији објекта ПУ "Наша радост" Лучани, број 404/1-41/2018-03 и 404/1-42/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

 

_________________________________________________________________________

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top