joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

opstinazgrada    

Јавне набавке Општине Лучани

javne nabavke pozadina

 

2017. година                                                                     

29.12.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на реконструкцији некатегорисаног пута за Старчевиће у Доњој Краварици, број 404-84/2017-03

 ----------------------------------------------------------------------

29.12.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на на каменој обала утврди на Пуховској реци у Пухову и обезбеђење протицајног профила Тијанске реке у Турици, број 404-85/2017-03

 ----------------------------------------------------------------------

14.12.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка горива за потребе Општинске управе, број 404-76/2017-03

 ----------------------------------------------------------------------

29.11.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Геодетске услуге за потребе Општинске управе општине Лучани, број 404-75/2017-03

 ----------------------------------------------------------------------

23.11.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи водовода за снабдевање водом са регионалног система Рзав Луковићи-општина Лучани, број 404-74/2017-03

 ----------------------------------------------------------------------

21.11.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде Плана детаљне регулације „Петља Лучани“, број 404-73/2017-03

----------------------------------------------------------------------

09.11.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на уређењу пољских путева на територији општине Лучани за 2017. годину, број 404-72/2017-03

----------------------------------------------------------------------

27.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на изградњи водовода за снабдевање водом са регионалног система Рзав Луковићи - општина Лучани, број 404-71/2017-03

        - Обавештење о закљученом уговору
----------------------------------------------------------------------

27.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције магистралног водовода Лучани-Пухово, број 404-70/2017-03

----------------------------------------------------------------------

13.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције магистралног водовода Лучани-Пухово, број 404-68/2017-03

----------------------------------------------------------------------

11.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на изградњи водовода за снабдевање водом са регионалног система Рзав Луковићи - општина Лучани, број 404-67/2017-03

----------------------------------------------------------------------

06.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на уређењу пољских путева на територији општине Лучани за 2017. годину, број 404-66/2017-03

----------------------------------------------------------------------

29.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Лучани, број 404-64/2017-03

----------------------------------------------------------------------

29.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације затвореног базена и прилагођавање постојеће документације отвореног базена обједињеној процедури, број 404-61/2017-03

----------------------------------------------------------------------

21.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на адаптацији и реконструкцији зграде Општинске управе општине Лучани, број 404-59/2017-03

        - Измена конкурсне документације (датум измене 27.9.2017. године)
----------------------------------------------------------------------

19.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације инвестицоног одржавања пута Крстац-Белошевац са платоом испод споменика, број 404-58/2017-03

----------------------------------------------------------------------

19.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга утврђивања плодности и могућности примене агротехничких мера и повећања гајења легуминозних крмних биљака у циљу заштите и ефикаснијег коришћења земљишта на територији општине Лучани, број 404-57/2017-03

----------------------------------------------------------------------

13.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Предшколске установе „Наша радост“ Лучани, број 404-56/2017-03

----------------------------------------------------------------------

24.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе општине Лучани, број 404-54/2017-03

----------------------------------------------------------------------

04.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на адаптацији и реконструкцији зграде Општинске управе општине Лучани, број 404-51/2017-03

----------------------------------------------------------------------

04.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно – техничке документације за изградњу мостова на територији општине Лучани, број 404-50/2017-03

----------------------------------------------------------------------

27.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе, број 404-47/2017-03

----------------------------------------------------------------------

24.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга oбезбеђења за потребе организације 57. Драгачевског сабора трубача у Гучи, број 404-40/2017-03

        - Одлука о додели уговора (датум објаве 4.8.2017.)
----------------------------------------------------------------------

20.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга додатног ангажовања кадрова за потребе за потребе организације 57. Драгачевског сабора трубача у Гучи, број 404-38/2017-03

        - Одлука о додели уговора (датум објаве 2.8.2017.)
----------------------------------------------------------------------

20.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуге репрезентације за потребе организације 57. Драгачевског сабора трубача у Гучи, број 404-37/2017-03

        - Одлука о додели уговора (датум објаве 4.8.2017.)
----------------------------------------------------------------------

20.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга штампања за потребе организације 57. Драгачевског сабора трубача у Гучи, број 404-36/2017-03

----------------------------------------------------------------------

18.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга превоза ученика основних школа на територији општине Лучани, број 404-34/2017-03

----------------------------------------------------------------------

13.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга хватања и збрињавања паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња на територији општине Лучани, број 404-33/2017-03

----------------------------------------------------------------------

11.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на санацији регулације реке Горушице кроз Вичу, потока Добрица у Котражи, Пуховске реке у селу Пухово и потока у Дупљају, број 404-32/2017-03

----------------------------------------------------------------------

20.06.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на санацији регулације реке Горушице кроз Вичу, потока Добрица у Котражи, Пуховске реке у селу Пухово и потока у Дупљају, број 404-30/2017-06

----------------------------------------------------------------------

16.05.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројекта за извођење адаптације и реконструкције постојећег објекта зграде Општинске управе општине Лучани, број 404-27/2017-06

----------------------------------------------------------------------

12.05.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за потребе Председника општине, број 404-25/2017-06

----------------------------------------------------------------------

28.04.2017. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Радови на првој фази канализације у МЗ Крстац, број 404-22/2017-06

----------------------------------------------------------------------

24.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Израда пројектно-техничке документације реконструкције и изградње водовода и канализације у насељеном месту Лучани, број 404-20/2017-06

----------------------------------------------------------------------

10.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга личног пратиоца детета, број 404-19/2017-06

----------------------------------------------------------------------

09.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на инвестиционом одржавању степеништа "Стара и Нова колонија" у Лучанима, број 404-6/2017-06

 

_________________________________________________________________________

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top