joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

opstinazgrada    

Конкурси и обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ - НАЈАВА ЈАВНОГ ПОЗИВА „ОДРЖИВА ПОЉОПРИВРЕДА, ОДРЖИВА ИНКЛУЗИЈА, ОДРЖИВО СЕЛО"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК У СЛУЧАЈУ КАДА ЈЕ МАЈКА СТРАНИ ДРЖАВЉАНИН

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА "ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА"

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКА КЛИСУРА”

ОБАВЕШТЕЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ПРЕГЛЕДНА КАРТА 1 - ПОСЕБНА НАМЕНА ПРОСТОРА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На основу чланова 94. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“  бр. 21/16), чланова 54. и 56. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и чланова 11. и 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Сл. гласник РС“ бр. 95/16),

Општинско веће општине Лучани, на седници одржаној 15. 09. 2017. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УВИД У ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ У ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПОЉОПРИВРЕДИ

 

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл info@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top