Телефони

О П Ш Т И Н А   Л У Ч А Н И

Општинска управа Лучани у Лучанима

ул. ЈА бр. 5, 32240 Лучани

Телефони

032/515 06 03 централа

 

032/515 06 00 канцеларија председника општине

 

032/515 06 02 канцеларија заменика председника

 

032/515 06 13 канцеларија председника Скупштине општине

 

032/817 347 факс

 

032/515 06 10 канцеларија начелника Општинске управе

 

032/515 06 11 канцеларија шефа извршне и опште послове

 

032/515 06 26 канцеларија шефа одељења за финансије

 

032/515 06 15 канцеларија шефа одељења за урбанизам и инспекцијске послове

 

032/515 06 12 канцеларија шефа одељења за локални економски развој

 

032/515 06 13 канцеларија шефа одељења за скупштинске послове

 

032-515-06 08 канцеларија дечје заштите

 

032-515-06 06 канцеларија матичара

 

Општинска управа Лучани у Гучи

ул. Републике бб, 32230 Гуча

Телефони: 

032/854 508 централа

 

032/515 06 32 канцеларија шефа одсека за утврђивање и наплату локалних јавних прихода

 

032/515 06 38 канцеларија комуналног инспектора

 

032/515 06 39 канцеларија грађевинског инспектора

 

032/515 06 29 канцеларија матичара

 

JoomShaper