Јавна предузећа општине Лучани

 

direkcija-lucani                            

                  JП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ" Лучани                             

http://jpdirekcijalucani.rs/

ЈКП "КОМУНАЛАЦ" Лучани

direkcija-guca

Обављају послове:

 • 1. уређења,коришћења и унапређења грађевинског земљишта,
 • 2. управљања, одржавања, заштите и развоја
 •     локалних и некатегорисаних путева, 
 • 3. изградње и развоја система водоснабдевања, 
 • 4. изградње јавних објеката од значаја за 
 •     општину Лучани или део општине,
 • 5. дистрибуцију воде, пречишћавања и 
 •     одвођења атмосферских отпадних вода,
 • 6. одржавања чистоће у насељима градског типа, 
 • 7. уређења и одржавања паркова, зелених и 
 •     рекреативних површина, 
 • 8. послове одржавања депонија,
 • 9. уређење и одржавање гробаља и пружања погребних услуга,
 •     послове пијаца и других послова у области комуналне делатности.

 

 

Предузећа обавља и послове: солидарне стамбене изградње, финансијско рачуноводствене, послове за месне заједнице на територији општине Лучани и друге послове од општег интереса који су поверени на вршење локалној самоуправи и утврђени Статутом општине

JoomShaper