joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Данас је оржана 23. седницу Општинског већа на којој је најпре разматран и усвојен извештај о раду ЈКП "Комуналац" Лучани за првих девет месеци. У извештају је наведено да највећи део прихода ЈКП " Комуналац" остварује од вршења услуга дистрибуције воде и изношења смећа, што је око 85 одсто укупних прихода, затим од погребниг услуга и закупа гробних места у Лучанима и Гучи као и од услуга грејања у Гучи.За првих девет месеци остварен је приход од око 80 милиона што је око 90 одсто планираног прихода. Средства од 12 милиона субвенција су употребљена за набавку половне опреме, неопходне за ефикаснији рад јавног предузећа.

Веће је на седници утврдило и предлог одлуке о измени одлуке о буџету општине за текућу годину као и извештај о реализацији буџета за првих девет месеци. У извештају се наводи да је приход буџета ове године око 868 милиона док су расходи 904 милиона динара. Извештајем је исказан дефицит од око 35 милиона који ће бити намирен из пренетих а не утрошених средстава из претходних година.У оквиру ребаланса буџета, веће је донело одлуку да изврши прерасподелу средстава за исплату услуге личног пратиоца милион и двеста хиљада, за исплату противградних стрелаца 1,5 милиона, за поправку крова у ОШ Тијање, учешће за набавку спортске опреме за халу у Лучанима као и бројне друге инвестиције које су обављене са буџета.

Веће је на овој седници донело одлуку којом се неизграђено грађевинско земљиште разврстава у пољопривредно или шумско за сврху утврђивања пореза на имовину. Уследила је и нова одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине као и одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Лучани. Утврђен је и предлог одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на нашој територији као и предлог одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне кнјиге у оштини Лучани.

Разматрана је и пресуда Управног суда у вези разрешења начелника Општинске управе у претходном мандату као и донето решење о именовању Јована Ковачевића, дипломираног правника на место директора Културног центра општине Лучани у Гучи.

О свему напред наведеном, коначну реч ће дати одборници на седници Скупштине општине која је заказана за 29. новембар у Гучи.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top