joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Дванаеста седница Скупштине општине Лучани одржана је у петак, 29. новембра на којој су, између осталог, разматране следеће тачке дневног реда: Разматрање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за период од првих девет месеци; разматрање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за исти период; разматрање предлога одлуке о изменама и допунама финансијског плана ЈП "Драгачево путеви" у овој години; разматрање предлога одлуке о изменама и допунама финансијског плана Културног центра општине Лучани за 2019. годину; разматрање предлога одлуке о изменама и допунама финансијског плана Црвеног крста општине Лучани за 2019. годину;

утврђивање предлога одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Лучани за 2019. годину; утврђивање предлога одлуке о реализацији буџета општине Лучани у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за ову годину; разматрање извештаја о извршењу буџета општине Лучани у периоду првих девет месеци; разматрање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Комуналац Лучани“ Лучани за девет месеци; разматрање предлога одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лучани; разматрање извештаја о стању угрожености и потреба након поплаве од 03. јуна; разматрање извештаја о стању угрожености од града 02. августа; разматрање предлога годишњег програма мера и радова на смањењу ризика од поплава на територији општине Лучани; разматрање предлога одлуке о разврставању неизграђеног грађевинског земљишта у пољопривредно, односно шумско земљиште, за сврху утврђивања пореза на имовину;. разматрање предлога одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Лучани; разматрање предлога одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Лучани; разматрање предлога одлуке о преносу права коришћења на непокретности; разматрање предлога решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Културног центра општине Лучани у Гучи; разматрање предлога решења о именовању директора Културног центра општине Лучани у Гучи.

Директор ЈП "Рзав" је изјавио да је ово предузеће за општину Лучани, током протекле године испоручило милион и сто хиљада кубика воде, просечно дневно 44 литра воде у секунди. Првих девет месеци остварен је позитиван финансијски резултат, добит од девет милиона и 700 хиљада динара. Основна делатност овог предузећа финансира се искључиво из продаје воде. У инвестиционе активности на изградњи акумулације "Ариље" је уложено око 240 милиона динара у првих девет месеци.

У извештају за првих девет месеци ЈП "Дубоко", наведено је да је примљено 67 Т отпада из девет локалних самоуправа. Директор предузећа наводи да кроз центар за селекцију пролази све више отпада, тако да је од маја месеца за 100 одсто повећана количина селектованог отпада и самим тим смањена количина отпада који иде на тело депоније. Квартални резултат указује да ће пословање овог предузећа на крају године бити позитивно. За наредну годину, планиран је велики број инвестиција. У току су све припреме за стабилизацију и проширење тела депоније, решавање депонијских вода и пројекат за механичко-биолошки третман отпада, који ће започети ове године. Овај пројекат ће омогућити да све количине готовог отпада који дође на депонију, буде у преради за производњу електричне енергије или других енергената.

Усвајањем одлуке о ребалансу буџета, ЈП "Драгачево путеви" ће средства искористити за одржавање општинских путева. Директор овог предузећа наводи да ће се средства утрошити за додатну набавку соли и ризле за зимску службу као и за набавку још једног камиона - кипера, који је опремљен са раоником и посипачем за предстојећу зиму. Набавка нове опреме је до 10 милиона динара и извршиће се из краткорочног кредита, наводи директор.
Одборници су на седници усвојили и ребаланс буџета Културног центра и донели решење о именовању Јована Ковачевића за директора ове установе. Ковачевић је рекао да је идуће године 60. јубиларни Драгачевски сабор трубача, који ће по одлуци трајати седам дана, од понедељка до недеље у другој седмици августа месеца. Са организацијом и утврђивањем програма Сабора почело се са окончањем претходног.

Другим ребалансом буџета обезбеђена су средства за противградне стрелце у износу од 48 хиљада повећана су социјална давања као и накнаде за незапослене породиље.

Председник наводи да је повећан број породиља па је буџетом предвиђена додатна сума за свако новорођенче. Буџетом су укалкулисани трошкови зимске службе на територији месних заједница, одређене позиције у Културном центру су смањене јер нису реализоване у овој години а предвиђени су и трошкови текућег одржавања објеката као што су зграде МЗ у Ртарима, Расовцу и Каони до краја 2019. године.

Пред одборницима су се нашле и одлуке везане за пореске стопе у наредној години. Новина за грађане јесте да ће порез у наредној години бити нижи него претходних година. Према речима председника општине уместо три, одлучено је да се уведе и четврта зона у коју сада спадају непокретности које се налазе у катастарским општинама: Дучаловићи, Каона и Властељице, Горњи Дубац и Доњи Дубац.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top