joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Општински већници су на данашњој,  26. седници разматрали програме пословања за наредну годину ЈП "Рзав" Ариље и Библиотеке општине Лучани, затим програм коришћења буџетске помоћи као и план инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" у наредној години. Дата је и сагласност на трећи и четврти ребаланс финансијког плана Дома здравља за ову годину, као и донет закључак о прерасподели средстава за спорт и спортских клубова за 2019. годину. На овој седници донета је и одлука о утврђивању назива улица и заселака на територији општине Лучани. Дата је сагласност на план управљања заштићених природних добара у Драгачеву као и предлог о приступању општине Лучани традиционалној смотри  физичке културе МОСИ. 

У плану за наредну годину ЈП "Рзав " се наводи да је за наредну годину планирано дистрибуција преко 16 милиона  кубика хигијенски исправне воде за пиће, за свих пет комуалних предузећа. Из сопственог изворишта са водосистема се предвиђа просечна испорука од  39 литара у секунди, максимално дневно око 80 литара у  секунди.  Контрола воде је планирана као и претходних година, осим у дане када буду интензивнији радови на брани Сврачково или у случају сушног периода и примене рестрикције, када ће се вршити додатно узорковање воде. Средства за финансирање изградње бране и акумулације Сврачково у највећем делу, 91 одсто, обезбеђује Република Србија. Пословни приходи су планирани у износу од 275 милиона динара, док су укупни расходи планирани на 274.7 милиона динара.  Планом је предвиђено квалитетно одржавање и функционисање процесне опреме и припадајућих цевовода водосистема. ЈП "Рзав" је иначе,  систем за за водоснабдевање које константно, 27 година, водом за пиће снабдева грађане  и привреду пет општина.  

У програму коришћења буџетске помоћи за брану Сврачково се наводи  да је Пословни одбор донео финансијски план који подразумева да удружиоци средстава за 2020. годину треба да обезбеде 527 милиона инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације. Међутим, у буџету Републике Србије је одобрено 479 милиона Буџетском фонду за воде а што ће бити опредељено, управо за брану Сврачково. 

Већници су на седници усвојили и трећи и четврти ребаланс плана Дома здравља за текућу годину који подразумева пребацивање не искоришћених средстава на позицију едукације запослених као и за као иа за опрему Дома здравља. Из буџета за ову годину је издвојено око 10,5 милиона динара за грађевинске радове на објектина и набавку опреме.  

Општинско веће је усвојило предлог плана рада општинске Библиотеке у коме се наводи да су за наредну годину планирани књижевни сусрети и промоције књига. У наредној години, гости Библиотеке ће бити, између осталих: Иван Негришорац, Дејан Стојиљковић, Душан Ковачевић, Бранко Стевановић, Милан Ружић, Вања Булић и дуги. Планиране активности су: рецитаторска смотра "Песниче народа мог", обележавање Дана библиотеке, дружење са предшколцима у оквиру Дечије недеље, тематске радионице, одржавање часова српског језика, штампање зборника, организовање поетско - музичких вечери, организовање Саборске промоције књига и манифестације Ноћ музеја.библиотека планира и издавање књига лучанских аутора.  

У оквиру одлуке о утврђивању назива улица и заселака на територији општине Лучани а коју је Веће на седници усвојило, утврђени су називи улица и заселака у свим насељеним местима, сходно Уредби о адресном регистру ВРС и предлогу Комисије за давање предлога  назива улица, тргова, заселака и других делова насељених места. Комисија је дала предлог за укупно 655 назива улица и 95 назива заселака. За називе улица су углавном коришћена имена знаменитих општепознатих личности, одговарајућих топонима, затим имена светаца који су крсне славе и богомоље у тим местима, као и имена заслужних појединаца. Наведена одлука је најпре добила сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе.  

Веће је на седници донело и решење плана управљања заштићених природних добара у Драгачеви и то: споменика природе "Два стабла храста лужњака" у Доњој Краварици. године; Споменика природе "Раданова гора" у селу Гучи, споменика "Стабла Драгачева" у Доњој Краварици, Краварици, Губеревцима, Властењицама до 2028. године и споменика "Шумати шумар" у селу Горњем Дубцу до 2023. године.  

На седници је донета одлука о приступању општине традиционалној смотри МОСИ а у циљу успостављања и јачања везе између градова и општина у области спорта, физичке културе, размене искустава и заједничког деловања. 

Према предлогу Стручне комисије за спорт, Веће је одобрило прерасподелу неутрошених средстава за спорт за 2019. годину за КК "Плави змајеви" Гуча, КК "Младост-јуниор" Лучани, ФК "Драгачево" Гуча, ШК "Младост" Лучани, ФК "Гуча" Гуча и Спортски савез општине Лучани.

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top