joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Скупштина усвојила планове пословања предузећа и установа

У Лучанима је одржана четврта седница СО Лучани на којој су усвојени извештаји о реализацији програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље, као и програм пословања овог предузећа за 2019.годину. Јавно предузеће „Рзав“ Ариље је у прошлој години остварило нето добит у износу од 11.832.000 динара. Укупно је испоручено 16.699.000м3 воде, од чега је општини Лучани испоручено 1.300.000 м3 воде. Планиран приход обог предузећа за 2019.годину износи 267.760.000 динара. У пројекат“ Изградња бране и акумулације Сврачково“ у овој години планирано је улагање у износу 494.232.000 динара, рекао је директор ЈП „Рзав“ Ариље Зоран Бараћ.

Опширније: Скупштина усвојила планове пословања предузећа и установа

Веће именовало Наташу Вујичић за начелника ОУ

У Лучанима је данас одржана шеста седница Општинског већа на којој је за начелника Општинске управе именована Наташа Вујичић, дипломирани правник из Лучана. Након избора конкурсне комисије и објављивања јавног конкурса у дневном листу „Политика“, приспела је једна пријава која је испуњавала потребне услове. Комисија је листу кадидата доставила Општинском већу које је данас именовало Наташу Вујичић за начелника Општинске управе. Мандат новоизабраној начелници трајаће пет година.

Опширније: Веће именовало Наташу Вујичић за начелника ОУ

Веће усвојило финансијске и планове рада општинских установа

У Лучанима је данас одржана седница Општинског већа на којој је најпре разматран и усвојен план рада и финансијски план Дома здравља Лучани за 2019. годину. Из општинског буџета за Дом здравља ове године биће издвојено 10,5 милиона динара а ова средства биће уложена у инвестиционо одржавање, набавку неопходних медицинских апарата и возила. Циљ Дома здравља у 2019.години је побољшање услова и ефикасности рада запослених, као и увођење нових дијагностичких процедура као што је рано откривање поремећаја вида и слуха код мале деце, рекла је вд директора Дома здравља Лучани, др Даница Стефановић.

Опширније: Веће усвојило финансијске и планове рада општинских установа

Веће усвојило планове рада општинских јавних предузећа

У Лучанима је одржана четвтра седница Општинског већа на којој је разматран и усвојен програм пословања ЈП „Драгачево путеви“ за 2019. годину као и план и програм коришћења субвенција општине Лучани према овом предузећу. Програмом пословања предвиђено је 66 милиона динара за одржавање општинских путева и седам милиона динара за одржавање јавне расвете, односно делатности за које је предузеће и основано. Субвенције општине у износу од 12 милиона биће утрошене за набавку механизације неопходне за рад предузећа, рекао је директор ЈП „Драгачево путеви", Милија Миленковић.

Опширније: Веће усвојило планове рада општинских јавних предузећа

НА ПРОЛЕЋЕ ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА ОД ПРЕЉИНЕ ДО ПОЖЕГЕ

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, одржала је у уторак састанак са градоначелником Чачка и председницима општина Лучани, Пожега, Лапово и Баточина, са којима је разговарала о почетку изградње деонице Коридора 11 од Прељине до Пожеге и завршетку саобраћајнице Крагујевац - Баточина.

Опширније: НА ПРОЛЕЋЕ ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА ОД ПРЕЉИНЕ ДО ПОЖЕГЕ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛУЧАНИ

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15) оглашаваУ складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15) оглашава

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛУЧАНИ

Опширније: ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛУЧАНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон), члана 7. Одлуке о буџету општине Лучани за 2019. годину  („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 3/2019), члана 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама број 06-73-14/2017-I од 27.12.2017. године, члана 85. Статута општине Лучани („Сл. гласник општине Лучани“ бр. 16/18) и Решења о образовању комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама број 119-5/2019-IV-05 од 01.03.2019. године, Комисија за спровођења јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама 13.03.2019. године, расписује 

Опширније: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Веће разматрало извештаје о пословању регионалних јавних предузећа

У Лучанима је данас одржана седница Општинског већа на којој је најпре разматран и усвојен извештај о реализацији пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2018. годину. Корисницима са водосистема „Рзав“ у протеклој години укупно је испоручено 16.669.640 м3 воде, од чега је 8 одсто односно 1.334.734 м3 воде испоручено општини Лучани. У 2018. години ово предузеће остварило је нето добит од 11 милиона 832 хиљаде динара, рекао је директор ЈП „Рзав“ Ариље, Зоран Бараћ.

Опширније: Веће разматрало извештаје о пословању регионалних јавних предузећа

Одржана свечана седница Штаба за ванредне ситуације

Поводом 1. марта - светског дана цивилне заштите, општина Лучани је одржала свечану седницу Штаба за ванредне ситуације. На овој седници је између осталог, усвојен годишњи извештај о раду у претходној и утврђен план рада општинског штаба за текућу годину. Разматран је и оперативни план за одбрану од поплава за воде другог реда као и годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава. Представљен је и извештај о извршеној обуци повереника цивилне заштите, извештај о противградној заштити као и планска документа Штаба.

Опширније: Одржана свечана седница Штаба за ванредне ситуације

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА РАДИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ У 2019. ГОДИНИ

Расписује  се конкурс за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења на територији општине Лучани за 2019. годину. Овим јавним конкурсом нису обухваћени програми и пројекти удружења за која су у буџету за 2019. годину већ планирана средства.

 

ТЕКСТ КОНКУРСА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

Скупштина донела одлуку о буџету

У Лучанима је одржана трећа.седница Скупштине општине Лучани којој нису присуствовали одборници опозиције па је седница са присутних 26 одборника трајала 30 минута и за то време једногласно су усвојене све тачке дневног реда.

Опширније: Скупштина донела одлуку о буџету

Изградња аутоматске ракетне станице

Председник општине Лучани Миливоје Доловић одржао је данас састанак са директором радарског центра Ужице, Жељком Раичевићем, на коме су договорене активности које треба предузети ради оспособљавања две ракетне станице од постојећих 16 које тренутно не раде.  Реч је о ракетној станици број 88 Граб и ракетној станици број 92 Лис, а у плану је и изградња једне нове аутоматске ракетне станице рекао је данас за радио „Д“ председник општине Миливоје Доловић.

Опширније: Изградња аутоматске ракетне станице

Лучане посетила потпредседница ВРС, Зорана Михајловић

Потпредседница Владе Републике Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић са сарадницима државним секретарима, помоћницима, директорима јавних предузећа и стручним сарадницима присуствовала је данас у Лучанима првој редовној Седници савета Моравичког управног округа у 2019. години а након ове седнице одржала је посебан састанак са руководством општине Лучани.

Опширније: Лучане посетила потпредседница ВРС, Зорана Михајловић

Веће усвојило буџет, приоритет су инвестиције

Општинско веће је одржало своју другу седницу на којој је између осталог, донета одлука о буџету за текућу годину. Ниме чланови већа су дефинисали буџет и планирани приход од 867 милиона динара за 2019. годину. Највећи извор прихода буџета очекује се од пореза на зараде и износи 274 милиона, затим пореза од имовине грађана и републичких средстава у износу од 232 милиона динара, што чини 60 одсто укупног буџета.

Опширније: Веће усвојило буџет, приоритет су инвестиције

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

На основу чланова 94. и 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/16, 113/17 и 95/18), чланова 54. и 56. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 и 47/18) и чланова 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 95/16), Општинско веће општине Лучани, на седници одржаној 18. 02. 2019. године оглашава

Опширније: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top