joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Јавне набавке - архива

 

2018. година                                                                     

21.12.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке горива за потребе Општинске управе, бр.404/1-749/2018-03 и бр.404/1-750/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

19.12.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке канцеларијског материјала за потребе Општинске управе, бр.404/1-739/2018-03 и бр.404/1-740/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

18.12.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на инвестиционом одржавању дела коловозног застора на некатегорисаним путевима у МЗ Крстац, бр.404/1724/2018-03 и бр.404/1-735/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

13.12.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга половног путничког теренског возила, бр. 404/1-716/2018-03 и бр. 404/1-720/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

06.12.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем наставка радова на водоснабдевању дела Горње Краварице, бр.404/1-706/2018-03 и бр.404/1-707/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

07.11.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга текуће поправке и одржавање возила Општинске управе, бр.404/1-650/2018-03 и бр.404/1-651/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

02.11.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције и изградње водоводне мреже, изградње атмосферске и фекалне мреже у насељеном месту Вича са околином, са третманом отпадних вода и партерним уређењем централног дела Виче, бр.404/1-638/2018-03 и бр.404/1-639/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

22.10.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на инвестиционом одржавању дела коловозног застора на некатегорисаним путевима у МЗ Крстац, број бр.404/1-619/2018-03 и 404/1-620/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

19.10.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга наставка радова на водоснабдевању дела Горње Краварице, број 404/1-614/2018-03 и 404/1615/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

16.10.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга превоза ученика на територији општине Лучани, број 404/1-599/2018-03 и 404/1-600/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

10.10.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга фиксне телефоније за потребе Општинске управе, број 404/1-593/2018-03 и 404/1-594/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

03.10.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Лучани, број 404/1-575/2018-03 и 404/1-576/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

18.09.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији некатегорисаног пута у Доњој Краварици, број 404/1-545/2018-03 и 404/1-546/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

17.09.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга хватања и збрињавања паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња на територији општине Лучани, број 404/1-539/2018-03 и 404/1-538/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

17.08.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Дневних услуга у заједници – помоћ у кући, број 404/1-496/2018-03 и 404/1-497/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

07.08.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга хватања и збрињавања паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња на територији општине Лучани, број 404/1-457/2018-03 и 404/1-458/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

26.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на реконструкцији некатегорисаног пута у Доњој Краварици, број 404/1-431/2018-03 и 404/1-432/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

19.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на санацији настале штете на путној инфраструктури насталој услед елементарних непогода на територији општине Лучани, број 404/1-421/2018-03 и 404/1-422/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

18.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга превоза ученика основних школа на територији општине Лучани, број 404/1-414/2018-03 и 404/1-415/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

09.07.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга набавке електричне енергије за потребе Општинске управе, број 404/1-401/2018-03 и 404/1-402/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

29.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга пројектно-техничке документације на изградњи пешачких стаза, тротоара, паркинга и на завршетку уличне расвете на Новој колонији и санацији уличне расвете на Старој колонији, број 404/1-387/2018-03 и 404/1-388/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

15.06.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи дела водовода за снабдевање водом са регионалног система Рзав Горње Краварице, засеок Радичевићи у општини Лучани, број 404/1-360/2018-03 и  бр. 4404/1-360/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

30.05.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за потребе председника општине, број 404/1-297/2018-03 и  бр. 404/1-298/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

16.05.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Геодетских услуга за потребе Општинске управе, број 404/1-262/2018-03 и  бр. 404/1-263/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

11.05.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције и изградње водоводне, атмосферске и фекалне мреже у насељеном месту Гуча са околином са даљинским праћењем истог, са третманом отпадних вода и партерним уређењем центарлног дела Гуче, број 404/1-252/2018-03 и  бр. 404/1-253/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

03.05.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно – техничке документације за изградњу новог пешачког моста - пасареле који спаја варошицу Лучани са Ђераћем, број 404/1-239/2018-03 и  бр. 404/1-240/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

30.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно – техничке документације за изградњу моста у Дљину и моста у Тијању на територији општине Лучани, број 404/1-232/2018-03 и  бр. 404/1-233/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

27.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно – техничке документације за изградњу новог дечијег вртића у Лучанима, број 404/1-225/2018-03 и  бр. 404/1-226/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

25.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на изградњи дела водовода за снабдевање водом са регионалног система Рзав Горње Краварице, засеок Радичевићи у општини Лучани, број 404/1-215/2018-03 и  бр. 404/1-216/2018-03'-

 ----------------------------------------------------------------------

13.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на реконструкцији некатегорисаног пута за Старчевиће у Доњој Краварици, број 404/1-188/2018-03 и  бр. 404/1-189/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

12.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем завршетка радова на адаптацији и реконструкцији зграде Општинске управе општине Лучани, број 404/1-179/2018-03 и  бр. 404/1-180/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

05.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга завршетка радова на адаптацији и реконструкцији зграде Општинске управе општине Лучани, број 404/1-170/2018-03 и  бр. 404/1-171/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

04.04.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно техничке документације даљинског праћења потрошње воде у Лучанима и Гучи, број 404/1-162/2018-03 и  бр. 404/1-163/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

23.03.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на каменој обала утврди на Пуховској реци у Пухову и обезбеђење протицајног профила Тијанске реке у Турици., број 404/1-127/2018-03 и  бр. 404/1-128/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

23.03.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи мостова на територији општине Лучани, број 404/1-122/2018-03 и бр. 404/1-123/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

09.03.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на изградњи мостова на територији општине Лучани, број 404/1-97/2018-03 и број 404/1-98/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

23.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације партерног уређења центра варошице Лучани, број 404/1-77/2018-03 и 404/1-78/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

22.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга личног пратиоца детета, број 404/1-73/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

21.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на каменој обала утврди на Пуховској реци у Пухову и обезбеђење протицајног профила Тијанске реке у Турици Лучани, број 404/1-67/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

01.02.2018. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на реконструкцији објекта ПУ "Наша радост" Лучани, број 404/1-41/2018-03 и 404/1-42/2018-03

 ----------------------------------------------------------------------

 

2017. година                                                                     

29.12.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на реконструкцији некатегорисаног пута за Старчевиће у Доњој Краварици, број 404-84/2017-03

 ----------------------------------------------------------------------

29.12.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на на каменој обала утврди на Пуховској реци у Пухову и обезбеђење протицајног профила Тијанске реке у Турици, број 404-85/2017-03

 ----------------------------------------------------------------------

14.12.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка горива за потребе Општинске управе, број 404-76/2017-03

 ----------------------------------------------------------------------

29.11.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Геодетске услуге за потребе Општинске управе општине Лучани, број 404-75/2017-03

 ----------------------------------------------------------------------

23.11.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на изградњи водовода за снабдевање водом са регионалног система Рзав Луковићи-општина Лучани, број 404-74/2017-03

 ----------------------------------------------------------------------

21.11.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде Плана детаљне регулације „Петља Лучани“, број 404-73/2017-03

----------------------------------------------------------------------

09.11.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на уређењу пољских путева на територији општине Лучани за 2017. годину, број 404-72/2017-03

----------------------------------------------------------------------

27.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на изградњи водовода за снабдевање водом са регионалног система Рзав Луковићи - општина Лучани, број 404-71/2017-03

        - Обавештење о закљученом уговору
----------------------------------------------------------------------

27.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције магистралног водовода Лучани-Пухово, број 404-70/2017-03

----------------------------------------------------------------------

13.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације реконструкције магистралног водовода Лучани-Пухово, број 404-68/2017-03

----------------------------------------------------------------------

11.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на изградњи водовода за снабдевање водом са регионалног система Рзав Луковићи - општина Лучани, број 404-67/2017-03

----------------------------------------------------------------------

06.10.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на уређењу пољских путева на територији општине Лучани за 2017. годину, број 404-66/2017-03

----------------------------------------------------------------------

29.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији општине Лучани, број 404-64/2017-03

----------------------------------------------------------------------

29.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације затвореног базена и прилагођавање постојеће документације отвореног базена обједињеној процедури, број 404-61/2017-03

----------------------------------------------------------------------

21.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на адаптацији и реконструкцији зграде Општинске управе општине Лучани, број 404-59/2017-03

        - Измена конкурсне документације (датум измене 27.9.2017. године)
----------------------------------------------------------------------

19.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно-техничке документације инвестицоног одржавања пута Крстац-Белошевац са платоом испод споменика, број 404-58/2017-03

----------------------------------------------------------------------

19.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга утврђивања плодности и могућности примене агротехничких мера и повећања гајења легуминозних крмних биљака у циљу заштите и ефикаснијег коришћења земљишта на територији општине Лучани, број 404-57/2017-03

----------------------------------------------------------------------

13.09.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији Предшколске установе „Наша радост“ Лучани, број 404-56/2017-03

----------------------------------------------------------------------

24.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе општине Лучани, број 404-54/2017-03

----------------------------------------------------------------------

04.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга радова на адаптацији и реконструкцији зграде Општинске управе општине Лучани, број 404-51/2017-03

----------------------------------------------------------------------

04.08.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројектно – техничке документације за изградњу мостова на територији општине Лучани, број 404-50/2017-03

----------------------------------------------------------------------

27.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе, број 404-47/2017-03

----------------------------------------------------------------------

24.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга oбезбеђења за потребе организације 57. Драгачевског сабора трубача у Гучи, број 404-40/2017-03

        - Одлука о додели уговора (датум објаве 4.8.2017.)
----------------------------------------------------------------------

20.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга додатног ангажовања кадрова за потребе за потребе организације 57. Драгачевског сабора трубача у Гучи, број 404-38/2017-03

        - Одлука о додели уговора (датум објаве 2.8.2017.)
----------------------------------------------------------------------

20.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуге репрезентације за потребе организације 57. Драгачевског сабора трубача у Гучи, број 404-37/2017-03

        - Одлука о додели уговора (датум објаве 4.8.2017.)
----------------------------------------------------------------------

20.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга штампања за потребе организације 57. Драгачевског сабора трубача у Гучи, број 404-36/2017-03

----------------------------------------------------------------------

18.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга превоза ученика основних школа на територији општине Лучани, број 404-34/2017-03

----------------------------------------------------------------------

13.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга хватања и збрињавања паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња на територији општине Лучани, број 404-33/2017-03

----------------------------------------------------------------------

11.07.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга стручног надзора над извођењем радова на санацији регулације реке Горушице кроз Вичу, потока Добрица у Котражи, Пуховске реке у селу Пухово и потока у Дупљају, број 404-32/2017-03

----------------------------------------------------------------------

20.06.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на санацији регулације реке Горушице кроз Вичу, потока Добрица у Котражи, Пуховске реке у селу Пухово и потока у Дупљају, број 404-30/2017-06

----------------------------------------------------------------------

16.05.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга израде пројекта за извођење адаптације и реконструкције постојећег објекта зграде Општинске управе општине Лучани, број 404-27/2017-06

----------------------------------------------------------------------

12.05.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за потребе Председника општине, број 404-25/2017-06

----------------------------------------------------------------------

28.04.2017. ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ Радови на првој фази канализације у МЗ Крстац, број 404-22/2017-06

----------------------------------------------------------------------

24.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Израда пројектно-техничке документације реконструкције и изградње водовода и канализације у насељеном месту Лучани, број 404-20/2017-06

----------------------------------------------------------------------

10.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга личног пратиоца детета, број 404-19/2017-06

----------------------------------------------------------------------

09.03.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Радови на инвестиционом одржавању степеништа "Стара и Нова колонија" у Лучанима, број 404-6/2017-06

 

 

2016. година                                                                     

14.12.2016. ЈАВНА НАБАВКА Грађевински радови на санацији равног крова и тоалета на објекту број 2 и енергетска санација објекта број 1 СШ "Драгачево" Гуча, број 404-45/2016-06

---------------------------------------------------------------------- 

06.12.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка горива за потребе Општинске управе, број 404-44/2016-06

---------------------------------------------------------------------- 

02.12.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуге израде Плана генералне регулације за део насељеног места Овчар Бања, број 404-43/2016-06

---------------------------------------------------------------------- 

14.10.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Утврђивањe плодности и садржаја тешких метала у пољопривредном земљишту, број 404-42/2016-06

---------------------------------------------------------------------- 

09.09.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за потребе Председника општине, број 404-39/2016-06

---------------------------------------------------------------------- 

24.08.2016. ЈАВНА НАБАВКА Радови на уређењу пољских путева на територији општине Лучани за 2016. годину, број 404-37/2016-06

---------------------------------------------------------------------- 

27.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга репрезентације за потребе Председника општине, број 404-34/2016-06

---------------------------------------------------------------------- 

21.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга личног пратиоца детета, број 404-32/2016-06

---------------------------------------------------------------------- 

21.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе, број 404-33/2016-06

---------------------------------------------------------------------- 

19.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга продаје паркинг, камп и транзитних карата за потребе 56. Драгачевског сабора трубача у Гучи, број 404-29/2016-06

---------------------------------------------------------------------- 

01.07.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе, број 404-25/2016-06

---------------------------------------------------------------------- 

28.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга хватања и збрињавања паса луталица и нешкодљивог уклањања лешева животиња на територији општине Лучани, број 404-24/2016-06

---------------------------------------------------------------------- 

22.06.2016. ЈАВНА НАБАВКА Радови на санацији зграде Дома здравља у Лучанима, број 404-23/2016-06

----------------------------------------------------------------------

02.03.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Услуга превоза ученика основних школа на територији општине Лучани, број 404-12/2016-06

 ----------------------------------------------------------------------

11.01.2016. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Набавка рачунарске опреме за потребе провођења обједињене процедуре издавања грађевинских дозвола, број 404-6/2016-06

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top