joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

gradjevinske dozvole baner

2022. ГОДИНА

 

РБ Број предмета Датум подношења захтева/Датум издавања Намена објекта за који се издаје дозвола Број катастарске парцеле/ Катастарска општина Инвеститор
 1. ROP-LUC-36712-CPIH-3/2021 (351-220/2021)   29.12.2021/06.01.2022. Изградња самоуслужне перионице возила са партерним уређ. и изградњом потпорног зида, потес Кршине  1804/1 КО Гуча СЗТР "Ауто диск" Гуча 
 2. ROP-LUC-27293-CPI-2/2022 (351-1/2022)   03.01/11.01.2022.  Изградња стамбеног објекта  453/1 КО Марковица  Којовић Николија, Београд
3. ROP-LUC-33932-CPI-2/2022 (351-7/2022) 20.01/27.01.2022. Реконструкција и доградња хладњаче 702 КО Доња Краварица "ARI FRUCT" ДОО, Доња Краварица
4. ROP-LUC-36007-CPI-2/2022 (351-12/2022) 21.01/28.12.2022. Изградња затвореног складишта - хладњаче 703 КО Доња Краварица "ARI FRUCT" ДОО, Доња Краварица
5. ROP-LUC-2490-CPI-2/2022 (351-29/2022) 09.02/10.02.2022. Уградња контејнерског гасног генератора топлоте, УГИ и повезивање на постојећи систем грејања у Гучи 172/2 КО Гуча Општина Лучани, Лучани
6. ROP-LUC-3077-CPI-2/2022 (351-30/2022) 09.02/10.02.2022. Реконстр,адаптација, санација и доградња обј. предшколске установе "Наша радост" Лучани, издв. јед. Вртић "Бамби" у Гучи 204/4 КО Гуча Предшколска установа "Наша радост" Лучани
7. ROP-LUC-33715-CPI-2/2022  (351-27/2022) 08.02/17.02.2022. Изградња породичног стамбеног објекта 1079 КО Гуча Ненад Шушић и Невенка Ћирић, Београд
8. ROP-LUC-2820-CPI-2/2022 (351-52/2022) 15.03/22.03.2022. Изградња зграде за смештај пољопривредних машина 958/1 КО Тијање Даниловић Предраг, Гуча
9. ROP-LUC-7804-CPI-1/2022 (351-56/2022) 16.03/23.03.2022. Изградња Дома месне заједнице у Ђераћу 2316 КО Лучани Општина Лучани, Лучани
10. ROP-LUC-2778-CPI-2/2022 (351-69/2022) 29.03/05.04.2022. Припремни радови на уређењу локације за будући објекат специјализованог складишта 2068 и др.КО Дљин и 1616 и др. КО Лучани Панекспрес ДОО Лучани
11. ROP-LUC-10098-CPI-1/2022 (351-71/2022) 04.04/11.04.2022. Изградња породичног стамбеног објекта 172/3 КО Рогача Шпадић Жељко, Београд
12. ROP-LUC-10099-CPI-1/2022 (351-72/2022) 04.04/12.04.2022. Изградња породичног стамбеног објекта 143 КО Рогача Шпадић Жељко, Београд
13. ROP-LUC-23905-CPIH-4/2022 (351-80/2022) 26.04/06.05.2022. Реконструкција и доградња (надоградња) са променом намене стамбеног објекта у стамбено пословни 48/1 КО Гуча Силвер градња ДОО ГУЧА
14. ROP-LUC-14249-CPIH-2/2022 (351-92/2022) 18.05/25.05.2022. Изградња, адаптација и санација затвореног базена у Гучи II фаза 1978/1 КО Гуча Општина Лучани, Лучани
15. ROP-LUC-14442-CPIH-2/2022 (351-94/2022) 22.05/30.05.2022. Изградња затвореног складишта 1550/1 КО Турица Драган Даниловић, Гуча

 

2021. ГОДИНА

РБ. Број предмета

Датум подношења захтева/Датум издавања

Намена објекта за који се издаје дозвола

Број катастарске парцеле/ Катастарска општина

Инвеститор
 1.  ROP-LUC-37960-CPI-2/2021 (351-9/2021)  25.01/27.01.2021.  Друмски мост  2673 и др. КО Вича  Општина Лучани, Лучани
2. ROP-LUC-25659-CPI-2/2021 (351-30/2021) 16.03/23.03.2021. Изградња породичне стамбене зграде 585/1 КО Милатовићи Милетић Лела, Чачак
3. ROP-LUC-8861-CPIH-2/2021 (351-39/2021) 09.04/12.04.2021. Промена намене таванског простора 1890/1 КО Лучани Васовић Богољуб, Лучани
4. ROP-LUC-35700-CPI-3/2021 (351-52/2021) 14.04/15.04.2021. Изградња друмског моста 1914 и др. КО Турица Општина Лучани, Лучани
5. ROP-LUC-10174-CPI-1/2021 (351-45/2021) 10.04/16.04.2021. Изградња породичне стамбене зграде 634/1 КО Крстац Милета Јовановић, Крстац
6. ROP-LUC-27305-CPI-2/2021 (351-54/2021) 16.04/16.04.2021. Изградња друмског  моста 2256/3 и др. КО Вича, 1978 и др. КО Милатовићи Општина Лучани, Лучани
7. ROP-LUC-38687-CPI-2/2021 (351-50/2021) 13.04/20.04.2021. Изградња друмског моста 649 и др. КО Кривача Општина Лучани, Лучани
8. ROP-LUC-35696-CPI-3/2021 (351-51/2021) 14.04/20.04.2021. Изградња друмског моста 1529 и др. КО Доња Краварица Општина Лучани, Лучани
9. ROP-LUC-35936-CPI-2/2021 (351-53/2021) 16.04/21.04.2021. Изградња друмског моста 2349/2 и др. КО Гуча Општина Лучани, Лучани
10. ROP-LUC-7204-CPI-2/2021 (351-64/2021) 26.04/28.04.2021 Доградња затвореног складишта 821/5 и др. КО Вучковица Ветеринарска станица Мијатовић, Котража
11. ROP-LUC-15614-CPI-2/2021 (351-60/2021) 23.04/28.04.2021. Изградња друмског моста 68 и др. КО Кривача Општина Лучани, Лучани
12. ROP-LUC-22592-CPI-2/2021 (351-61/2021) 23.04/28.04.2021. Изградња друмског моста 1286 и др. КО Вича Општина Лучани, Лучани
13. ROP-LUC-8909-CPI-2/2021 (351-85/2021) 26.05/31.05.2021. Изградња затвореног складишта - хладњаче 1601/1 КО Котража  "TWINS NIK", ДОО Котража
14. ROP-LUC-7715-CPI-2/2021 (351-90/2021) 02.06/09.06.2021. Изградња перионице аутомобила 1000/5 КО Гуча Весна Радоњић, Гуча
15. ROP-LUC-8697-CPI-2/2021 (351-82/2021) 08.06/15.06.2021. Изградња стамбеног и помоћног објекта 343/3 КО Крстац Слава и Милисав Јовановић, Крстац
16. ROP-LUC-18366-CPI-1/2021 (351-99/2021) 16.06/23.06.2021. Изградња пољопривредног објекта за смештај пољопривредних производа 174/1 КО Пухово КВАСНИК, ДОО Пухово
17. ROP-LUC-2138-CPI-3/2021 (351-100/2021) 16.06/23.06.2021. Изградња стамбеног и помоћног објекта 287 КО Лисице Николић Љубиша, Панчево
18. ROP-LUC-10613-CPIH-3/2021 (351-80/2021) 17.06/24.06.2021. Доградња пословног објекта 1341 КО Крстац Агропартнер ДОО Крстац
19. ROP-LUC-9190-CPI-3/2021 (351-111/2021) 30.06/06.07.2021. Изградња стамбеног објекта 1823 КО Лучани Пртењак Весна, Лучани
20. ROP-LUC-16537-CPI-2/2021 (351-119/2021) 12.07/19.07.2021. Надградња стамбеног објекта 2102 КО Лучани Шибинац Петар, Лучани
21. ROP-LUC-13755-CPI-2/2021 (351-120/2021) 16.07/26.07.2021. Изградња стамбеног објекта 1920 КО Милатовићи Бабић Ђорђе, Београд
22. ROP-LUC-20060-CPI-2/2021 (351-125/2021) 26.07/02.08.2021. Реконструкција и изградња водоводне, атмосферске, фекалне мреже и партерног уређења у Гучи 233 и др. КО Гуча Општина Лучани, Лучани
23. ROP-LUC-18411-CPI-2/2021 (351-139/2021) 09.08/16.08.2021. Изградња породичног стамбеног објекта 3318/8 КО Дљин Перуничић Кристина и Павле, Пожега
24. ROP-LUC-22479-CPI-3/2021 (351-143/2021) 23.08/26.08.2021. Доградња постојећег објекта број 9-спољно уређење 2085 КО Вучковица ВС "Мијатовић" ДОО Котража
25. ROP-LUC-17377-CPIH-3/2021 (351-151/2021) 10.09/17.09.2021. Реконструкција са доградњом стамбеног простора 2082 КО Лучани Шекуларац Далибор и Бранка, Лучани
26. ROP-LUC-28776-CPI-2/2021 (351- 170/2021) 08.10/15.10.2021. Изградња пољопривредног објекта - дестилерија 617/1 КО Доња Краварица "ARI FRUCT" ДОО Доња Краварица
27. ROP-LUC-22405-CPI-2/2021 (351-180/2021) 19.10/26.10.2021. Изградња стамбене зграде са једним станом - кућа за одмор 306 КО Граб Chulu Ивана, Београд
28. ROP-LUC-27070-CPI-2/2021 (351-185/2021) 20.10/27.10.2021. Изградња стамбеног објекта 149 КО Марковица Чубрак Весна, Београд (Земун)
29. ROP-LUC-33252-CPI-2/2021 (351-197/2021) 04.11/10.11.2021. Изградња етно комплекса - куће за одмор 447 КО Тијање Brown Lisa, Београд
30. ROP-LUC-21391-CPI-2/2021 (351-204/2021) 17.11/18.11.2021. Припремни радови за уређење локације за будући објекат наткривеног складишта 2075 и др. КО Дљин Максима ДОО, Лучани
31. ROP-LUC-30182-CPI-2/2021 (351-203/2021) 17.11/23.11.2021. Изградња стамбеног објекта за одмор (3) и базена (4) 686/2 КО Гуча "Agro-mobil" ДОО, Село Гуча
32. ROP-LUC-27673-CPI-2/2021 (351-213/2021) 29.11/06.12.2021. Изградња породичног стамбеног објекта 830/1 КО Лучани Тодоровић Иван, Лучани
33. ROP-LUC-45241-CPI-1/2021 (351-221/2021) 17.12/24.12.2021. Изградња породичног стамбеног објекта 1061 КО Милатовићи Бабић Зоран, Милатовићи
34. ROP-LUC-27057-CPI-3/2021 (351-228/2021) 28.12/29.12.2021. Припремни радови на уређењу локације за будући објекат специјализованог складишта 1648 и др. КО Лучани Панекспрес ДОО, Лучани

 

2020. ГОДИНА

РБ. Број предмета Датум подношења захтева/ датум издавања Намена објекта за који се издаје дозвола Број катастарске пацеле/ катастарска општина Инвеститор
1. ROP-LUC-35346-CPI-3/2020 (351-11/2020) 24.01/29.01.2020. Ауто-перионица и затворено складиште 1644/1 КО Лучани ГТ ТОП КАРС, ДОО, Лучани
2. ROP-LUC-6886-CPI-7/2020 (351-15/2020) 05.02/07.02.2020. Изградња затвореног складишта 821/5 КО Вучковица ВС "Мијатовић", Котража
3. ROP-LUC-2233-CPI-2/2020 (351-27-2020) 18.02/20.02.2020. Изградња  хладњаче 1341 КО Крстац "Агропартнер" ДОО, село Крстац
4. ROP-LUC-14047-CPI-4/2020 (351-28/2020) 19.02/21.02.2020. Доградња дечијег вртица 204/4 КО Гуча Општина Лучани, Лучани
5. ROP-LUC-37954-CPI-2/2020 (351-36/2020) 27.02/03.03.2020. Изградња капеле 1138 КО Ртари Општина Лучани, Лучани
6.  ROP-LUC-6592-CPI-1/2020 (351-45/2020) 11.03/17.03.2020. Дограња пословног објекта 1702/7 КО Котража Аутосервис Е&М, Котража, Лучани
7. ROP-LUC-12394-CPI-2/2020 (351-56/2020) 27.03/31.03.2020. Доградња и реконструкција магистралног цевовода Лучани- Пухово 1837 и др. КО Лучани, 2938 и др. КО Дљин, 994/2 и др. КО Лисице, 1010/2 и др. КО пухово и 23/1 и др. КО Лис Општина Лучани, Лучани
8. ROP-LUC-10224-CPI-1/2020 (351-68/2020) 07.05/12.05.2020. Изградња затвореног складишта 2528 КО Горачићи Новичић Дарко, Горачићи
9. ROP-LUC-19771-CPI-2/2020 (351-75/2020) 14.05/18.05.2020. Изградња друге фазе водоводне мреже за насеља Каона, Властељице и Милатовићи- друга фаза 924/1 и др. КО Каона, 470 и др. КО Властељице и 1962 и др. КО Милатовићи Општина Лучани, Лучани
10. ROP-LUC-9580-CPIH-2/2020 (351-79/2020) 24.05/29.05.2020. Изградња два стамбена за повремено становање и два помоћна објекта 1479 и 1480 КО Каона Драгица Пајовић, Краљево
11. ROP-LUC-13192-CPI-1/2020 (351-93/2020) 06.06/11.06.2020. Доградња породичне стамбне зграде 1026/8 КО Пухово Јаћимовић Слободан, Пухово
12. ROP-LUC-31866-CPIH-3/2020 (351-97/2020) 29.06/03.07.2020. Изградња пешачких стаза, тротоара, паркинга у делу насељеног места Лучани 2459 и др. КО Лучани Општина Лучани, Лучани
13. ROP-LUC-15583-CPIH-2/2020 (351-104/2020) 30.06/07.07.2020. Доградња стамбене зграде 2097 КО Лучани Пројектни биро Прокон 032, Чачак
14. ROP-LUC-14234-CPI-2/2020 (351-107/2020) 03.07/08.07.2020. Изградња затвореног складишта 699 КО Доња Краварица ДОО Бери фрутико, Доња Краварица
15. ROP-LUC-12169-CPI-2/2020 (351-113/2020) 09.07/16.07.2020. Изградња капеле у Вичи 1937 КО Вича Општина Лучани, Лучани
16. ROP-LUC-33380-CPI-2/2020 (351-117/2020) 14.07/21.07.2020.  Изградња партерног уређења центра Лучани 2127/1 и др. КО Лучани Општина Лучани, Лучани
17. ROP-LUC-23948-CPI-1/2020 (351-170)/2020 04.09/09.09.2020. Изградња затвореног складишта 1597/5 КО Гуча СЗР Југопласт, Гуча
18. ROP-LUC-9292-CPI-2/2020 (351-172/2020) 08.09/11.09.2020. Изградња складишта са настрешницом 1656 и 1655 КО Лучани Домановић Ацо, Лучани
19. ROP-LUC-20590-CPI-2/2020 (351-183/2020) 17.09/18.09.2020. Изградња затвореног складишта- хладњаче 696/2 КО Доња Краварица ДОО Ари фрукт Доња Краварица
20. ROP-LUC-20778-CPIH-3/2020 (351-221/2020) 26.10/28.10.2020. Изградња породичног стамбеног објекта 592 КО Тијање Јелић Недељко, Јарковци, Инђија
21. ROP-LUC-31795-CPI-1/2020 (351-250/2020) 30.10/05.11.2020. Изградња друмског моста на некатегорисаном путу Вича- Горњи Брест 1539 и др. КО Вича Општина Лучани, Лучани
22. ROP-LUC-25801-CPIH-3/2020 (351-251/2020) 02.11/05.11.2020. Изградња породичног стамбеног објекта 60/12 КО Кривача Дмитровић Владимир, Вича
23. ROP-LUC-15616-CPI-2/2020 (351-259/2020) 10.11/17.11.2020. Изградња друмског моста на некатегорисаном путу Милатовићи- Доњи Дубац 1641/3 и др. КО Милатовићи Општина Лучани, Лучани
24. ROP-LUC-29371-CPI-2/2020 (351-261/2020) 12.11/18.11.2020. Изградња перионице аутомобила 1788/2 КО Лучани ДОО Милан Благојевић- Интертранс, Лучани
25. ROP-LUC-38689-CPI-2/2020 (351-266/2020) 17.11/19.11.2020. Изградња друмског моста на некатегорисаном путу Вича- Марина кућа 1983 и др. КО Милатовићи и 2472 и др. КО Доњи Дубац Општина Лучани, Лучани
26. ROP-LUC-26941-CPI-2/2020 (351-282/2020) 14.12/17.12.2020. Изградња, адаптација и санација отвореног базена у Гучи 1978/1 КО Гуча Општина Лучани, Лучани
27. ROP-LUC-38085-CPI-1/2020 (351-295/2020) 24.12/29.12.2020 Доградња (надоградња стамбене етаже) помоћног објекта бр.4 1956 КО Лучани Алемпијевић Ацо, Лучани

 

2019. ГОДИНА

РБ. Број предмета Датум подношења захтева/ датум издавања Намена објекта за који се издаје дозвола Број парцеле/ Катастарска општина Инвеститор/ Име и презиме односно назив и адреса
1. ROP-LUC-24270-CPI-2/2019 (351-43/20199 20.03./22.03.2019. Затворено складиште- магацин 2486 КО Лучани Maxima ДОО, Лучани
2. ROP-LUC-30448-CPI-5/2019 (351-49/2019) 28.03./03.04.2019. Изградња пунионице плинских боца и аутоперионице 1625 КО Лучани Антовић петрол ДОО, Лучани
3. ROP-LUC-5722-CPIH-4/2019 (351-63/2019) 05.06./11.06.2019. Изградња затвореног складишта 684/1 КО Гуча Марковић Милован, Гуча
4. ROP-LUC-9654-CPI-2/2019 (351-81/2019) 17.06./20.06.2019. Изградња магацина пољопривредних производа 5025 КО Гуча Миговци доо, Гуча
5. ROP-LUC-4203-CPI-2/2019 (351-82/2019) 18.06./21.06.2019. Доградња затвореног складишта- хладњаче 990/2 КО Гуча СБ Брава, доо, Чачак
6. ROP-LUC-7070-CPI-2/2019 (351-90/2019) 24.06./27.06.2019. Изградња затвореног скалдишта 42/8 КО Гуча Црвени крст Лучани, Гуча
7. ROP-LUC-11995-CPI-2/2019 (351-92/2019) 24.06./28.06.2019. Доградња и реконструкција производно-пословног објекта 1354/6 КО Вича Басна доо, Вича
8. ROP-LUC-21236-CPI-1/2019 (351-116/2019) 23.07./26.07.2019. Изградња стамбеног објекта 1822 КО Лучани Бабић Милан, Лучани
9. ROP-LUC-25069-CPI-1/2019 (351-139/2019) 23.08./29.08.2019 Реконструкција и доградња отвореног базена са пратећим објектима 2176 КО Лучани МБ Наменска ад, Лучани
10. ROP-LUC-16190-CPIH-3/2019 (351-122/2019) 30.08./05.09.2019. Изградња затвореног складишта 1634/5 КО Турица Плазинић Драгић, Гуча
11. ROP-LUC-16627-CPI-3/2019 (351-162/2019) 17.09./23.09.2019 Изградња затвореног складишта 1920/2 КО Лучани

Александар Радовановић

Лучани

12. ROP-LUC-22213-CPI-2/2019 (351-166/2019) 23.09/26.09.2019. Доградња затвореног складишта 380 КО Ртари Томовић Љубодраг, Ртари
13. ROP-LUC-14079-CPI-3/2019 (351-171/2019) 26.09/02.10.2019. Изградња стамбеног објекта 834/2 КО Турица Никола Лазаревић, Турица
14. ROP-LUC-31250-CPI-1/2019 (351-181/2019) 11.10/16.10.2019 Изградња манипулативног платоа и претоварне рампе 5026 КО Гуча Општина, Лучани
15. ROP-LUC-24558/CPI-2/2019 (351-230/2019) 10.12/13.12.2019. Промена намене и доградња објекта 1809 и 1812 КО Горња Краварица Радичевић Владан, Горња Краварица
16. ROP-LUC-24860-CPI-3/2019 (351-242/2019) 25.12/27.12.209. Изградња друмског моста у Дљину 3344/1 и др. КО Дљин и 1664/1 и др. КО Лучани Општина Лучани, Лучани

 

 

2018. ГОДИНА

РБ Бр. предмета Датум подношења захтева/датум издавања Намена објекта за који се издаје дозвола

Број парцеле

Катастарска општина

Ивеститор (име, презиме и адреса
 1.  ROP-LUC-354-CPI-1/2018 (351-3/2018)  09.01./10.01.2018.  Вишепородични слободно-стојећи објекат  2075/1 и 2080/1 КО Лучани  Општина Лучани, Лучани
 2.  ROP-LUC-176-CPI-2/2018 (351-12/2016)  25.01./01.02.2018  Надоградња пословно стамбеног објекта  2126 КО Лучани  ДОО Авентадор, Београд
 3.  ROP-LUC-35416-CPI-2/2018 (351-19/2018)  21.02./27.02.2018.  Изградња друмског моста  5414 КО Вича  Општина Лучани, Лучани
 4.  ROP-LUC-35418-CPI-2/2018 (351-20/2018)  22.02./27.02.2018.  Изградња друмског моста  572 КО Кривача  Општина Лучани, Лучани
 5.  ROP-LUC-35419-CPI-2/2018 (351-21/2018)  26.02./27.02.2018.  Изградња друмског моста  1040/2 и 1016/2 КО Милатовићи  Општина Лучани, Лучани
6. ROP-LUC-5458-CPI-1/2018 (351-24/2018) 06.03./09.03.2018. Изградња друмског моста број 1
2904 КО Горња Краварица Општина Лучани, Лучани
7. ROP-LUC-5462-CPI-1/2018 (351-25/2018) 06.03./09.03.2018. Изградња друмског моста број 2 2904 КО Горња Краварица Општина Лучани, Лучани
8. ROP-LUC-35417-CPI-2/2018 (351-26/2018 06.03./12.03.2018. Изградња друмског моста 2063/1 КО Вучковица Општина Лучани, Лучани
9. ROP-LUC-5538-CPI-1/2018 (351-27/2018) 07.03./12.03.2018. Изградња друмског моста 1383 КО Тијање Општина Лучани, Лучани
10. ROP-LUC-6839-CPI-1/2018 (351-30/2018) 20.03.22.03.2018. Изградња стамбене зграде 46/1 КО Лисице Тодоровић Миљко, Лисице
11. ROP-LUC-396-CPIH-4/2018 (351-48/2018) 14.05./21.05.2018. Изградња затвореног складишта 684/6 КО Гуча Весна Мићић, Гуча
12. ROP-LUC-6886-CPI-2/2018 (351-60/2018) 28.05./01.06.2018. Изградња затвореног складишта- магацина 821/1 и др. КО Вучковица Ветеринарска станица ДОО Мијатовић
13. ROP-LUC-27588-CPI-2/2018 (351-64/2018) 07.06./13.06.2018. Изградња стамбено-пословног објекта 98 КО Гуча Пајовић Иван, Турица
14. ROP-LUC-16589-CPI-1/2018 (351-70/2018) 15.06./21.06.2018. Изградња отворених спортских терена 616/1 и 617/1 КО Рти ОШ Академик Миленко Шушић Гуча
15. ROP-LUC-11277-CPI-2/2018 (351-71/2018) 19.06./22.06.2018. Изградња затвореног складишта  сировина 1275 КО Лучани Maxima ДОО, Лучани
16. ROP-LUC-11277-CPI-3/2018 (351-76/2018) 26.06./28.06.2018, Изградња другог затвореног складишта сировина 1275 КО Лучани Maxima ДОО, Лучани
17. ROP-LUC-15969-CPI-2/2018 (351-87/2018) 17.07./19.07.2018. Изградња стамбеног објекта 1822 КО Лучани Милосављевић Жељко, Лучани
18. ROP-LUC-12296-CPI-2/2018 (351-90/2018) 24.07.24.07.2018. Реконструкција и доградња објекта сервисне станице 1788/2 КО Лучани АД МБ Интертранс Лучани
19. ROP-LUC-20900-CPI-1/2018 (351-89/2018) 20.07./26.07.2018. Изградња православног храма (цркве) 2127/3 и 2133/2 КО Лучани Српска православна црквена општина Лучани, Лучани
20. ROP-LUC-22048-CPI-1/2018 (351-94/2018) 31.07./02.08.2018. Изградња стамбеног објекта 50/6 КО Гуча Љубојевић Емилија, Гуча
21. ROP-LUC-18927-CPI-2/2018 (351-106/2018) 29.08./05.09.2018. Изгрдња базена са оставом 2524/1 КО Горачићи Мирјана Лончаревић, Горачићи
22. ROP-LUC-17446-CPI-2/2018 (351-116/2018) 17.09.20.09.2018. Изградња викенд куће 2031/1 КО Горачићи Арсић Зора, Београд
23. ROP-LUC-21236-CPI-2/2018 (351-122/2018) 24.09./26.09.2018. Изградња магацина резервних делова 1597/3 КО Гуча Благојевић Иван, Гуча
24. ROP-LUC-23134-CPI-2/2018 (351-124/2018 26.09./02.10.2018.
Изградња складишта смрзнутог воћа 1341 КО Крстац ДОО Агропартнер, Крстац
25. ROP-LUC-2805-CPI-2/2018 (351-160/2018) 04.12./10.12.2018. Доградња лабораторије 685/3 КО Гуча
ДОО Агромобил, село Гуча
26. ROP-LUC-28776-CPI-2/2018 (351-162/2018) 05.12./11.12.2018. Изградња специјализованог складишта 1341 КО Крстац ДОО Агропартнер, Крстац
27. ROP-LUC-36268-CPI-1/2018 (351-163/2018) 05.12./11.12.2018. Изградња наткривеног складишта 1341 КО крстац ДОО Агропартнер, Крстац
28. ROP-LUC-11256-CPIH-3/2018 (351-150/2018) 06.12./13.12.2018. Доградња складишта 684/1 и др. КО Гуча ДОО Агромобил, Гуча

 

 

 

2017. ГОДИНА 

РББр. предметаДатум подношења захтева / Датум издавањаНамена објекта за који се издаје дозвола

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

 1. ROP-LUC-26232-CPIH-3/2017 (351-1/2017) 11.01./16.01.2017. Изградња стамбене зграде са једним станом 3318/8 КО Дљин Радуловић Бранимир, Пожега, Француска 4
 2. ROP-LUC-27818-CPI-2/2017 (351-18/2017) 02.02./07.02.2017. Изградња затвореног складишта-хладњаче 894/1 КО Горња Краварица Мијаиловић Средоје, Горња Краварица
 3. ROP-LUC-5483-CPI-1/2017 (351-36/2017) 08.03./14.03.2017. Изградња стамбено-пословног објекта 376/3 КО Бели Камен Пртењак Милутин, Котража
 4. ROP-LUC-31414-CPI-2/2017 (351-39/2017) 10.03./16.03.2017. године Изградња затвореног складишта-магацина 617/1 КО Доња КраварицаДОО Ари фрукт, Ариље
 5. ROP-LUC-6238-CPI-2/2017 (351-46/2017) 21.03./22.03.2017 Спољно уређење пејзажне архитектуре и хортикултуре око мотела "АС" у Гучи 1978/1 Гуча Општина Лучани, Лучани, ЈА број 5
 6. ROP-LUC-3417-CPI-3/2017 (351-72/2017) 11.04,/13.04.2017. Доградња стамбене зграде 1582/1 Пухово Димитријевић Добрила, Пухово
7.ROP-LUC-9876-CPIH-3/2017 (351-74/2017)25.04./16.05.2017.Изградња затвореног складишта- хладњаче804 и 807 КО Горња КраварицаВајати Логистика ДОО, Гуча, Републике бб
8.ROP-LUC-11744-CPIH-3/2017 (351-102/2017)05.06./07.06.2017Реконструкција, доградња и адаптација зграде ПУ у Лучанима926/1, 927/1 и 2166/1 КО ЛучаниОпштина Лучани, Лучани, ЈА број 5
9.ROP-LUC-16021-CPI-1/2017 (351-104/2017)06.06./07.06.2017.Изградња водосистема за засеок Радичевићи у Горњој Краварици1289/1 и др.КО Горња Краварица, 37 и др. КО Драгојевац, 1600 и др. КО МиросаљциОпштина Лучани, Лучани, ЈА број 5
10.ROP-LUC-9675-CPI-2/2017 (351-107/2017)12.06./14.06.2017.Реконструкција и доградња стамбеног објекта445 КО ПуховоМатијашевић Душица, Пухово
11.ROP-LUC-9321-CPI-2/2017 (351-117/2017)23.06./28.06.2017Изградња стамбене зграде1365 КО ЛучаниКузмановић Милостина, Лучани
12.ROP-LUC-9322-CPI-2/2017 (351-125/2017)07.07./14.07.2017.Изградња стамбене зграде1230/2 КО ЛучаниЈокановић Милош, Лучани
13.ROP-LUC-13695-CPI-2/2017 (351-128/2017)11.07./17.07.2017.Доградња затвореног складишта-хладњаче990/2 КО ГучаСБ БРАВА ДОО, Чачак
14.ROP-LUC-31099-CPIH-3/2017 (351-204/2017)12.12./15.12.2017.Изградња стамбеног објекта375/1 КО ТурицаВеселиновић Зоран, Турица
      

 

2016. ГОДИНА

РББр. предметаДатум подношења захтева / Датум издавањаНамена објекта за који се издаје дозвола

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

1. ROP-LUC-4601-CPIH-2/2016 (351-113/16) 31.03./27.04.2016. Реконструкција и надоградња постојећег стамбено-пословног објекта 107/1 КО Гуча ДОО УРКЕ КОМ Гуча, Републике 83
 2. ROP-LUC-2534-CPI-2/2016 (351-135/2016) 26.05./31.05.2016. Реконструкција, доградња и надоградња постојећег пословног објекта 1354/7 КО ВичаДОО БАСНА, Чачак, ул. 74/1
 3. ROP-LUC-14326-CPI-1/2016 (351-153/2016) 24.06./30.06.2016. Изградња стамбеног објекта 1920/11 КО Лучани Ислами Ведран, село Лучани
 4. ROP-LUC-14725-CPI-2/2016 (351-196/2016) 22.08.24.08.2016. Изградња затвореног складишта- хладњаче873/1 КО Рти Сиеста доо, Рти, 32230 Гуча
 5. ROP-LUC-18328-CPI-3/016 (351-198/2016) 26.08./02.09.2016.

 Доградња затвореног складишта-хладњаче

 111/12 КО Крстац ДОО Агропартнер Крстац, Лучани
 6. ROP-LUC-22062-CPI-1/2016 (351-202/2016) 31.08.02.09.2016. Изградња затвореног складишта-хладњаче 1799/11 и 1799/12 КО Котража Милутиновић Драган, 32235 Котража
 7. ROP-LUC-17009-CPIH-3/2016 (351-199/2016) 01.09./08.09.2016- Доградња објекта хладњаче 1524/1 КО ВичаАгропарнер ДОО Крстац, Лучани
8.ROP-LUC-6288-CPIH-3/2016 (351-200/2016)02.09./08.09.2016.Изградња затвореног складишта-хладњаче696/2 КО Доња КраварицаДБА ПРОМЕТ, Церова, Ариље
 9. ROP-LUC-22517-CPI-1/2016 (351-205/2016) 05.09./12.09.2016. Доградња и реконструкција објекта за складиштење пољопривредних производа 911/8 КО Рти Чикириз Раденко, с. Рти, 32230 Гуча
 10. ROP-LUC-20153-CPI-3/2016 (351-221/2016) 29.09./03.10.2016. Изградња породичне стамбене зграде 1938/2 КО Гуча Станић Миленко, село Гуча, 32230 Гуча
 11. ROP-LUC-15909-CPIH-3/2016 10.10./13.10.2016. Изградња сервисно-радног објекта 705 КО Доња Краварица СЗР ВИПАЛ, пр Томашевић Предраг, Доња Краварица
 12. ROP-LUC-23906-CPIH-2/2016 (351-210/2016) 18.10./20.10.2016. Изградња породичне стамбене зграде 867/4 КО Рти Чикириз Раденко, село Рти, 32230 Гуча
 13. ROP-LUC-25492-CPI-2/2016 (351-235/2016) 17.10./20.10.2016. Доградња, надоградња и реконструкција породичне стамбене зграде 402 КО Крстац Николић Петар, село Крстац
 14. ROP-LUC-28096-CPIH-2/2016 (351-249/2016) 31.10./03.11.2016. Доградња и реконструкција пословног објекта 911/8 КО Рти Чикириз Раденко, село Рти, 32230 Гуча
 15. ROP-LUC-25225-CPI-2/2016 (351-258/2016) 07.11./10.11.2016. Изградња објекта за производњу и паковање ћумура 2189/1 КО Вича Бабић Марина, Чачак, Војводе Степе 226
 16. ROP-LUC-33329-CPIH-2/2016 (351-278/2016) 20.12./22.12.2016. Изградња водовода за снабдевање водом са регионалног система "Рзав" МЗ Луковићи 897/2 и др. КО Котража и 280/1 и др. КО Миросаљци ЈП Дирекција за изградњу општине Лучани, Лучани, Југословенске армије 12

 

2015. ГОДИНА

РББр. предметаДатум подношења захтева / Датум издавањаНамена објекта за који се издаје дозвола

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

1.351-127/15-0404.05./11.05.2015Објекат за смештај пољопривредних производа201/16 КО ГорачићиБК ПЛАСТ ДОО, Чачак, Железничка бб
2.351-131/15-0413.05./14.05.2015Објекат телекомуникацијеOK NL 3/2/2а(OK Гуча-Вича, привод за Рогачу) – mlIPAN Губеревци/Дубље са проводом заmlIPAN Губеревци/Плазине760 и др. КО ГуберевциТелеком Србија АД Београд, ИЈ Чачак, Чачак Господар Јованова 15
3.351-130/15-0411.05./26.05.2015Објекат цркве2395/4 КО ГучаСПЦ, Црквена општина Гуча
4. 351-129/15-04 11.05./29.05.2015. Доградња и реконструкција објекта хладњаче 111/10, 111/12 КО Крстац Агропартнер ДОО, Лучани, Николе Тесле број 2
5. 351-132/15-04 18.05./02.06.2015. Доградња објекта хладњаче 969/1 КО Гуча БСА ФРУИТ, Ариље, Војводе Степе бб
6. 351-138/15-04 05.06./10.06.2015. Изградња објекта хладњаче 742 КО Лис СР Лазовића липа, пр Лазовић Олга, Лис, 32240 Лучани
7. 351-140/15-04 05.06./12.06.2015 Доградња објекта хладњаче 1533/2 КО Вича Весна Ђорђевић пр, Агровес Вича, 32233 Вича
8. 351-142/15-04 12.06./15.06.2015. Изградња далековода 10 kV Лазовићи-Чворовићи 812/1 и др. КО Доња Краварица ПД Електросрбија Краљево, ЕД Чачак, Погон Гуча,32230 Гуча
9. 351-141/15-04 05.06./17.06.2015. Изградња затвореног складишта-хладњаче 1029 КО Пухово Алекса Благојевић пр, Агро Чаир, Пухово
10. 351-139/15-04 05.06./19.06.2015. Изградња затвореног складишта-хладњаче 1055/1 КО Вучковица ДОО Делта фриго 2015, Вучковица
11. 351-144/15-04 26.06./01.07.2015.Изградња рефлекторских стубова 2182 КО лучани АД МБ Наменска Лучани, Радничка бб
 12. 351-145/15-04 14.07./16.07.2015. Изградња породичне стамбене зграде 2075/2 КО Гуча Ђорђевић Милан, Лучани, 4. децембар 30
13. 351-146/15-04 22.07./22.07.2015 Доградња мотела Ас-Дом трубача 1978/1 КО Гуча Центар за културу и спорт Општине Лучани, Гуча, Трг слободе бб
 14. 351-153/15-04 20.08./24.08.2015. Изградња стамбене зграде 212 КО Гуча Удовичић Јелена, Прибој, Пролетерска 4
 15. 351-162/15-04 01.09./01.09.2015. Санација терена угроженог клизиштем на локалитету Гавриловићи и Рзав1810,1811, 1812, 1828, 1829, 1831 и 1833 КО Лучани Општинска управа општине Лучани, Лучани, ЈА бр.5
 16. 351-165/15-04 17.09./17.09.2015. Изградња (постављање) оптичког  кабла Котража- Бели Камен 2318, 1786/2 и др КО Котража, 2063 и др. КО Бели Камен Телеком Србија, АД Београд, ИЈ Чачак, Чачак, Господар Јованова 15
 17. 351-172/15-04 12.10./12.10.2015. Доградња станице за снабдевање горивом 1625,1624/1 и 1624/2 КО Лучани ДОО Антовић петрол, Лучани, Драгише Мишовић бб
 18. 351-173/15-04 14.10./14.10.2015. Изградња затвореног складишта- хладњаче 402/1 КО Бели Камен ДОО Агро кооператива Драгачево, с. Котража,32235 Котража
 19. 351-177/15-04 12.11./12.11.2015. Изградња ОК АТС Лучани-мл ИПАН Лучани са приводом за мл ИПАН Крушевље 2450,, 2123/1 и др. КО Лучани Телеком Србија АД, ИЈ Чачак, Господар Јованова 15
 20. 351-181/15-04 25.11./25.11.2015. Изградња стамбене зграде 1618 КО Турица Рачић Софија, село Турица, 32230 Гуча
 21. 351-191/15-04 29.12./29.12.2015. Изградња локалне мреже гасовода у Лучанима- корисник Максима доо 1602 КО Лучани Југоросгас, АД Београд, Змај Јовина 8-10, 11000 Београд
 22. 351-194/15-04 31.12./31.12.2015. Изградња наткривеног складишта у кругу предузећа 1668/2 КО Лучани ДОО Аурора, Лучани, ЈА број 2/1
 23. 351-196/15-04 31.12./08.01.2016. Изгтадња затвореног складишта- хладњаче 642/1 КО Крстац Фриго Давид, пр Светлана Давидовић, Лучани, ЈА 19
 24. 351-197/15-04 31.12./08.01.2016. Изградња затвореног складишта- хладњаче 2093 КО Бели Камен ДОО Фриго рођо доо Котража
 25. 351-198/15-04 31.12./11.01.2016. Изградња затвореног складишта- хладњаче 1570/1 и 1572 КО КотражаФригомил ДОО, Котража, 32235 Котража
 26. 351-200/15-04 31.12./11.01.2016. Изградња затвореног складишта- хладњаче са радионицом и административним делом 2471/2 КО Гуча Ивановић Новит, село Гуча, 32230 Гуча
 27. 351-199/15-04 31.12./21.01.2016. Изградња породичне стамбене зграде 150/2 КО Гуча Јовановић Владан и Николић Гордана, Гуча, Милоша Обилића 20
28,     

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top