joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

upotrebne dozvole baner

2022. ГОДИНА

РБ. Број предмета Датум подношења захтева/ Датум издавања Намена објекта за који се дозвола издаје

Број катастарске парцеле/ Катастарска општина

Инвеститор
 1.  ROP-LUC-10792-IUP-7/2021 (351-232/2021  29.12/06.01.2022. Изградња станице за мониторинг - RF spektra "DUMKS Jelica"  326/2 КО Зеоке  Регулаторна агенција за електронске комуникације и пошт.услуге Београда, Београд
2. ROP-LUC-27818-IUPH-9/2022 (351-14/2022) 31.01/03.02.2022. Изградња објекта затвореног  складишта - хладњаче 894/1 КО Горња Краварица "Мијаиловић СБН" Горња Краварица
3. ROP-LUC-4029-IUP-1/2022 14.02/18.02.2022. Изградња пољопривредног објекта за смештај пољопривредних производа (за потребе дестилерије) 174/1 КО Пухово "КВАСНИК" ДОО, Пухово
4. ROP-LUC-46013-IUP-7/2022 (351-63/2022) 24.03/25.03.2022. Реконструкција и адаптација са променом намене и спајањем објеката бр.5и6 у полјопривредно складиште за потребе дестилерије 867 КО Дљин "Дестилерија Бошковић" ПР Милош Бошковић, Дљин
5. ROP-LUC-9648-IUP-5/2022 (351-103/2022) 26.05/01.06.2022. Прикључење гасовода на дистрибутивну гасоводну мрежу за Културни центар-објекат број 1   5030 и др. КО Гуча "ЈУГОРОСГАС"  АД Београд

 

2021. ГОДИНА

РБ. Број предмета Датум подношења захтева/ Датум издавања Намена објекта за који се дозвола издаје

Број катастарске парцеле/ Катастарска општина

Инвеститор
 1.  ROP-LUC-28311-IUP-5/2021 (351-5/2021)  12.01/14.01.2021.  Пољопривредно складиште  1213 и 1214/2 КО Лисице  Давидовић Миљко, Лисице
2. ROP-LUC-22213-IUPH-15/2021 (351-16/2021) 11.02/17.02.2021. Доградња складишта- друга фаза 380 КО Ртари Томовић Љубодраг, Ртари
3. ROP-LUC-12296-IUP-6/2021 (351-40/2021) 31.03/06.04.2021. Доградња и реконструкција објекта 1788/2 КО Лучани ДОО МБ-Интертранс, Лучани
4. ROP-LUC-11345-IUPH-2/2021 (351-56/2021) 28.04/06.05.2021. Објекат бр.2 (кухиња) и Објекат бр.3 (котларница) 59/1 КО Гуча ОШ "Академик Миленко Шушић" Гуча
5. ROP-LUC-15058-IUP-3/2021 (351-87/2021) 27.05/04.06.2021. Изградња специјализованог складишта 1341 КО Крстац ДОО Агропартнер, Крстац
6. ROP-LUC-18058-IUPH-2/2021 (351-97/2021) 17.06/24.06.2021. Изградња стамбеног објекта 1230/2 КО Лучани Јокановић Милош, Лучани
7. ROP-LUC-1203-IUP-5/2021 (351-118/2021) 12.07/13.07.2021. Догрдадња постојећег објекта 5030 КО Гуча Културни центар Гуча
8. ROP-LUC-8909-IUP-6/2021 (351-132/2021) 04.08/10.08.2021. Изградња затвореног складишта-хладњаче 1601/1 КО Котража "TWINS NIK" ДОО Котража
9. ROP-LUC-7204-IUP-5/2021 (351-137/2021) 06.08/11.08/2021. Доградња затвореног складишта, објекат број 9 2085 КО Вучковица ВС "Мијатовић" ДОО Котража
10. ROP-LUC-21438-IUP-6/2021 (351-136/2021) 05.08/12.08/2021. Изградња помоћног објекта - остава 290 КО Рогача Протић Вера, Ужице
11. ROP-LUC-29315-IUP-1/2021 (351-152/2021) 05.09/09.09.2021. Доградња (надоградња) стамбеног објекта 2097 КО Лучани Сибин Славковић ПР, ПРОКОН 032, Чачак
12. ROP-LUC-11560-IUP-6/2021 (351-168/2021) 07.10/14.10.2021. Изградња пољопривредног складишта 642/1 КО Крстац "FRIGO DAVID" Лучани
13. ROP-LUC-34244-IUPH-2/2021 (351-166/2021) 07.10/14.10.2021. Изградња два помоћна објекта 174/2 КО Пухово Тодоровић Иван, Пухово
14. ROP-LUC-37748-IUP-1/2021 (351-187/2021) 26.10/02.11.2021. Изградња пословног објекта бр.14 2166/1 КО Лучани Топаловић Томислав, Лучани
15. ROP-LUC-39567-IUPH-2/2021 (351-198/2021) 15.11/18.11.2021. Изградња стамбеног објекта 1365 КО Лучани Кузмановић Милостина, Лучани
16. ROP-LUC-7715-IUP-8/2021 (351-210/2021) 17.11/24.11.2021. Изградња перионице 1000/5 КО Гуча ДД "ГАШО" ДОО Котража

 

2020. ГОДИНА

Редни број Број предмета

Датум подношења захтева/Датум издавања дозволе

Намена објекта за који се дозвола издаје

Број катастарске парцеле и катастарска општина Инвеститор
1. ROP-LUC-33329-IUP-4/2020 (351-5/2020) 14.01/16.01.2020. године Водовод "Луковићи" 897/2 и др. КО Котража и 283 и др. КО Миросаљци Општина Лучани
2. ROP-LUC-30448-IUPH-11/2019 (351-241/2019) 13.01/17.01.2020. године део објекта-перионица аутимобила 1625 КО Лучани ДОО АНТОВИЋ ПЕТРОЛ, Лучани
3. ROP-LUC-22213-IUPH-9/2020 (351-12/2020) 29.01/30.01.2020. године Део објекта, прва фаза затвореног складишта 380 КО Ртари Љубодраг Томовић, Ртари
4. ROP-LUC-16190-IUPH-10/2020 (351-10/2020) 05.02/07.02.2020.године Изградња затвореног складишта 1634/5 КО Турица Плазинић Драгић, Гуча
5. ROP-LUC-28776-IUP-7/2020 (351-53/2020) 19.03/ 23.03.2020. године Изградња затвореног складишта 1341 КО Крстац Агропартнер доо, Крстац
6. ROP-LUC-23144-IUPH-4/2020 (351-52/2020) 06.04.08.04.2020.године Изградња затвореног складишта 684/1 КО Гуча Марковић Милован, село Гуча
7. ROP-LUC-6886-IUP-15/2020 (351-95/2020) 10.06/15.06.2020 године Изградња затвореног складишта 821/5 КО Вучковица Ветеринарска станица Мијатовић, Котража
8. ROP-LUC-25069-IUPH-6/2020 (351-103/2020) 29.06/01.07.2020. године Доградња и реконструкција отвореног базена са пратећим садржајима- прва фаза 2176 КО Лучани Предузеће "МБ Наменска" Лучани
9. ROP-LUC-16021-IUP-2/2020 (351-143/2020) 05.08/05.08.2020. године Изградња водоводне мреже у Горњој Краварици, засеок Радичевићи 1600 и др. КО Горња Краварица Општина Лучани, Лучани
10. ROP-LUC-9654-IUP-6/2020  (351-141/2020) 04.08/07.08.2020 године Изградња магацина пољопривредних производа 5025 КО Гуча ДОО Миговци, Гуча
11. ROP-LUC-20006-IUP-6/2020 (351-147/2020) 07.08/12.08.2020. године Постављање НН вода за прикључење на ЕД мрежу радио базне станице 1898 и др. КО Г. Дубац "Телеком Србија" АД Београд
12. ROP-LUC-23268-IUPH-2/2020 (351-166/2020) 01.09/02.09.2020. године Доградња аутосервиса 1702/7 КО Котража Аутосервис Е&М Котража
13. ROP-LUC-25814-IUP-1/2020 (351-185/2020) 17.09/23.09.2020. године Индустријско-пословни објекат 1597/5 КО Гуча СЗР Југопласт Гуча
14. ROP-LUC-26015-IUPH-2/2020 (351-186/2020) 26.09/28.09.2020. године Породиччна стамбена зграда 1822 КО Лучани Милан Бабић, Лучани
15. ROP-LUC-4203-IUP-6/2020 (351-193/2020) 29.09/02.10.2020. године Доградња затвореног складишта 990/2 КО Гуча СБ Брава, ДОО, Чачак
16. ROP-LUC-14234-IUP-10/2020 (351-223/2020) 12.10/13.10.2020. године Изградња затвореног складишта- магацина 699 КО Доња Краварица Бери фрутико, доо, Доња Краварица
17. ROP-LUC-9292-IUP-7/2020 (351-242/2020) 19.10/21.10.2020. године Затворено складиште 2491 КО Лучани Домановић Ацо, Лучани
18. ROP-LUC-20590-IUP-8/2020 (351-247/2020) 26.10/27.10.2020.. године Затворено складиште-хладњача 696/2 КО Доња Краварица Ари фрукт доо, Доња Краварица
19. ROP-LUC-27588-IUP-7/2020 (351-270/2020) 24.11/30.11.2020. године Стамбено- пословни објекат 98 КО Гуча Ненад Пајовић, Чачак
20.

ROP-LUC-5517-IUP-3/2020

(351-292/2020)

23.12./28.12.2020. године Употребна дозвола - затворено складиште 1920/2 KO Лучани Александар Радовановић, Лучани

 

 

2019. ГОДИНА

Редни  број. Број предмета

Датум подношења захтева/ Датум издавања дозволе

 

Намена објекта за који је издата дозвола Број катастарске парцеле и катастарска општина Инвеститор       
1. ROP-LUC-173-IUP-1/2019 (351-2/2019) 08.01./10.01.2019. Посебан део зграде- стан 2081 КО Лучани Басарић Драгана, Лучани
 2.  ROP-LUC-31507-IUP-3/2019 (351-36/2019)  07.03./13.03.2019.  Промена намене отвореног у затворено складиште- хладњачу  821/5 КО Вучковица  Ветеринарска станица Мијатовић ДОО, Котража
 3.  ROP-LUC-36087-IUPH-5/2018 (351-34/2019)  15.03./18.03.2019.  Реконструкција и промена намене дела затвореног складишта- хладњаче  1055/1 КО Вучковица  Делта Фриго 2015, ДОО, Вучковица
 4.  ROP-LUC-15969-IUP-7/2019 (351-42/2019)  19.03./21.03.2019.  Породична стамбена зграда  1822 КО Лучани  Жељко Милосављевић, Лучани
 5.  ROP--LUC-2534-IUP-6/219 (351-50/2019)  08.04/12.04.2019.  Реконструкција и доградња производног објекта  1354/6 КО Вича  Басна доо, Чачак
6. ROP-LUC-10411-IUP-1/2019 (351-59/2019) 19.04./23.04.2019. Изградња стамбеног објекта 1217 КО Лучани Милошевић Горан, Лучани
7. ROP-LUC-14054-IUP-1/2019 (351-64/2019) 27.05./29.05.2019. Изградња затвореног складишта 5024 КО Гуча Радовановић Јован, Гуча
8. ROP-LUC-6644-IUP-3/2019 (351-67/2019) 03.06./07.06.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација 107/1 КО Гуча Урке ком, доо Гуча
9. ROP-LUC-3499-IUP-3/2019 (351-114/2019) 22.07./25.07.2019. Изградња прикључног гасовода на изграђену гасоводну мрежу и уградња гасне регулационе станице 107/1 КО Гуча Југоросгас ад Београд
10. ROP-LUC-11277-IUP-10/2019 (351-149/2019) 28.08./03.09.2019. Изградња складишта сировина број 4
1275 КО Лучани Maxima доо, Лучани
11. ROP-LUC-11277-IUP-11/2019 (351-155/2019) 09.09./10.09.2019. Изградња складишта сировина број 5 1275 КО Лучани Maxima доо, Лучани
12. ROP-LUC-10370-IUPH-4/2019 (351-168/2019) 28.09/03.10.2019. Изградња помоћног објекта 185/1 КО Гуча Ђекић Живорад, Гуча
13. ROP-LUC-27418-IUP-4/2019 (351-178/2019) 03.10/04.10.2019. Адаптација дела објекта затвореног складишта 702 КО Доња Краварица "Ari Frukt" ДОО Ариље
14. ROP-LUC-29587-IUPH-2/2019 (351-174/2019) 12.10/16.10.2019 Стамбени објекат 1026/8 КО Пухово Слободан Јаћимовић, Пухово
15. ROP-LUC-21236-IUPH-6/2019 (351-219/2019) 28.11/29.11.2019 Затворено складиште 1597/3 КО Гуча Иван Благојевић, Гуча
16. ROP-LUC-23134-IUP-7/2019 (351-238/2019) 23.12/26.12.2019. Затворено складиште 1341 КО Крстац Агропартнер, доо Крстац

 

 

2018. ГОДИНА

РБ Бр. предмета Датум подношења захтеа/ Датум издавања дозволе Намена објекта за који је издата дозвола Број кат. парцеле и катастарска општина Инвеститор
1. ROP-LUC-827-IUP-7/2018 (351-9/2018) 23.01./25.01.2018. године Радио-базна станица 174 КО Лис Телеком Србија ад, Београд
 2.  ROP-LUC-39928-IUP-3/2018  21.03./23.03.2018. године  Реконструкција пословног простора  2090 КО Лучани  Ацо Домановић, Лучани
3.  ROP-LUC-11953-IUP-1/2018 (351-47/2018)  09.05./16.05.2018.  Стамбени објекат  175/2 КО Дучаловићи  Јованка Петровић, Растоке, Чачак
 4.  ROP-LUC-23906-IUP-8/2018 (351-57/2018)  23.05./28.05.2018.  Стамбени објекат  867/4 КО Рти  Раденко Чикириз, Рти
 5.  ROP-LUC-22517-IUP-7/2018 (351-86/2018)  17.07./18.07.2018.  Објекат за чување пољопривредних производа  867/4 КО Рти  Раденко Чикириз, Рти
6. ROP-LUC-28096-IUPH-10/2018 (351-88/2018) 25.07./26.07.2018. Реконструкција и доградња пословног објекта 867/4 КО Рти Чикириз Раденко, Рти
7. ROP-LUC-14725-IUP-5/2018 (351-152/2018) 17.11./21.11.2018. Административни део у оквиру објекта хладњаче 837/1 КО Рти ДОО Сиеста, село Рти
8. ROP-LUC-27509-IUPH-12/2018 (351-171/2018) 21.12./21.12.2018. Реконструкција хладњаче са променом дела у пословни простор 642/1 КО Крстац Фриго Давид (радња за прераду воћа), Лучани
           

 

2017. ГОДИНА

РББр. предметаДатум подношења захтева/Датум издавања условаНамена објекта за који је издата дозвола

Број кат. парцеле

Катастарска општинаИнвеститор
 1. ROP-LUC-6288-IUPH-5/2017 17.01./20.01.2017. Затворено складиште са пословном зградом 696/2 Доња Краварица Предузеће ДБА промет, Церова, Ариље
 2. ROP-LUC-1503-IUP-1/2017 (351-14/2017)26.01./27.01.2017. Доградња и надоградња стамбеног објекта 1/13 Гуча Зејак Љубиша, село Рти
 3. ROP-LUC-6562-IUP-1/2017 (351-42/2017) 17.03./20.03.2017. Стамбени објекат 1/13 Гуча Зејак Љубиша село Рти
 4. ROP-LUC-6029-IUPH-2/2017 (351-40/2017) 20,03./21.03.2017. Реконструкција пословног објекта број 8 1795/3 Лучани ДОО Маxima, Лучани, Драгише Мишовића 16
5.ROP-LUC-11070-IUP-1/2017 (351-76/2017)26.04./26.04.2017.Објекат хладњаче са радионицом и административним делом2471/2ГучаИвановић Новит, село Гуча
6.ROPLUC-14725-3/2017 (351-88/2017)15.05./15.05.2017.Објекат хладњаче873/1РтиДОО Сиеста, Рти
7.ROP-LUC-27509-IUP-5/2017 (351-93/2017)22.05.24.05.2017.Објекат хладњаче642/1КрстацРадња за прераду воћа и поврћа, производњу, трговину и услуге Фриго  Давид, Лучани
8.ROP-LUC-14246-IUPH-2/2017 (351-94/2017)25.05./30.05.2017.Објекат мини хладњаче4663/4ГучаДрамлић Живко, село Гуча
9.ROP-LUC-17231-IUP-1/2017 (351-113/201)15.06./15.06.2017.Затворено складиште-хладњача402/1Бели КаменДОО Агрокоператива, Котража
10.ROP-LUC-24533-IUPH-2/2017 (351-142/2017)21.08./22.08.2017.Стамбени објекат2053ТурицаРачић Небојша, Турица
11.ROP-LUC-29029-IUP-1/2017 (351-161/2017)21.09.26.09.2017.Стамбена зграда1703/9КотражаИлић Даница, Београд
12.ROP-LUC-31696-IUP-1/2017 (351-178/2017)12.10./13.10.2017.Eкономски објекат- настрешница1630/1ГучаБроћић Гордана, Гуча
13.ROP-LUC-33437-IUP-1/2017 (351-188/2017)27.10./02.11.2017. годинеРеконструкција и адаптација производно-пословног објекта1275ЛучаниПредузеће Maxima доо Лучани
14.ROP-LUC-36622-IUPH-2/2017 (351-202/2017)24.11./27.11.2017. годинеИзградња породичне стамбене зграде2918/1ДљинМијатовић Маријана, Лучани
15.ROP-LUC-11439- IUPH-8/2017 (351-199/2017)24.11./29.11.2017. годинеИзградња антенског стуба за телекомуникације1520/1ГучаТелеком Србија АД, Београд
16.ROP-LUC-5432-IUP-8/2017 (351-203/2017)24.11./29.11.2017. годинеИзградња објекта за смештај пољопривредних машина и алата1625Горњи ДубацАгропартнер, ДОО, село Крстац
17.ROP-LUC-16932-IUP-6/2017 (351-215/2017)19.12./21.12.2017.Изградња обилазног вода на делу ДГМ Лучани2466 и др. ЛучаниЈугоросгаз ад, Београд
18.ROP-LUC-13695-IUP-8/2017 (351-216/2017)20.12./21.12.2017.Доградња затвореног складишта- хладњаче990/2ГучаДОО СБ БРАВА, Чачак

 

2016. ГОДИНА

РББр. предметаДатум подношења захтева/Датум издавања условаНамена објекта за који је издата дозвола

Број кат. парцеле

Катастарска општинаИнвеститор
 1. ROP-LUC-12362-IUP-1/2016 (351-142/2016) 08.06/10.06.2016. ЛОКАЛНА МРЕЖА ГАСОВОДА ЗА ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА МАКСИМА 1323/4 и др. КО Лучани ЈУГОРОСГАС АД БЕОГРАД, Змај Јовина 8-10
 2. ROP-LUC-25103-IUPH-2/2016 (351-220/2016) 07.10./10.10.2016. ЗАТВОРЕНО СКЛАДИШТЕ-ХЛАДЊАЧА 2093 КО Бели Камен ДОО ФРИГО РОЂО, КОТРАЖА,32235 Котража
 3. ROP-LUC-17009-IUP-4/2016 (351-281/2016) 14.12./16.12.2016. ДОГРАДЊА ЗАТВОРЕНОГ СКЛАДИШТА-ХЛАДЊАЧЕ 1524/1 КО Вича АГРОПАРТНЕР ДОО, Крстац, 32240 Лучани
 4. ROP-LUC-33635-IUPH-2/2016 (351-280/2016) 20.12./20.12.2016. ДОГРАДЊА ЗАТВОРЕНОГ СКЛАДИШТА- ХЛАДЊАЧЕ 111/12 КО Крстац Агропартнер доо, Крстац, 32240 Лучани
 5. ROP-LUC-18773-IUPH-4/2016 20.12./21.12.2016. ИЗГРАДЊА СКЛАДИШТА У КРУГУ ПРЕДУЗЕЋА 1668/2 КО Лучани ДОО Аурора, Лучани, Југословенске армије 2/1

 

2015. ГОДИНА

РББр. предметаДатум подношења захтева/Датум издавања условаНамена објекта за који је издата дозвола

Број кат. парцеле

Катастарска општинаИнвеститор
1. 351-147/15-04 23.07./28.07.2015. Пословни простор 1894 Лучани Јубмес банка АД Београд, Зорана Ђинђића 121, Нови Београд
2. 351-156/15-04 24.08./25.08.2015. Рефлекторски стубови и осветљење 2182 Лучани АД МБ-Наменска Лучани, Радничка бб
3. 351-157/15-04 24.08./25.08.2015. Трафо станица 2182 Лучани АД МБ-Наменска Лучани, Радничка бб
4. 351-169/15-04 02.10./05.10.2015. Затворено складиште-хладњача 1533/2 КО Вича Весна Ђорђевић, пр, Агровес Вича, 32233 Вича
5. 351-170/15-04 02.10./05.10.2015. Затворено складиште- хладњача 1029 КО Пухово Алекса Благојевић, пр, Агрочаир, Пухово, 32240 Лучани
6.351-168/15-04 02.10./05.10.2015. Затворено складиште- хладњача 1055/1 КО Вучковица ДОО Делта фриго 2015, Вучковица, 32235 КОтража
7. 351-171/15-04 05.10./12.10.2015 Затворено складиште-хладњача 742 КО Лис Олга ЛАЗОВИЋ, пр, Лазовића Липа, село Лис, 32240 Лучани
8. 351-176/15-04 10.11./10.11.2015. Стамбени објекат 2040 КО  Лучани                      Бркић Радован, Лучани, Првомајска бб
9. 351-185/15-04 15.12./18.12.2015. Доградња и реконструкција затвореног складишта-хладњаче 111/12 КО Крстац ДОО Агропартнер Лучани, Крстац бб
10. 351-195/15-04 31.12./26.01.2016. Доградња станице за снабдевање горивом и адаптација постојећег пословног простора 1625 КО Лучани ДОО Антовић петрол, Лучани, Драгише Мишовић бб
11.      

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top