joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

clan145 baner

 

2022. ГОДИНА

РБ. Број предмета

Датум подношења

захтева/Датум издавања

Врста радова

Број парцеле/

Катастарска општина

Инвеститор
1.  ROP-LUC-46556-ISAW-1/2021 (351-230/2021) 29.12.2021/06.01.2022.  Инвестиц.одржавање коловозног застора на нек.путу у Ртарима, засеок Мирковићи   1666 и др. КО Ртари  Општина Лучани, Лучани
2. ROP-LUC-46571-ISAW-1/2021 (351-231/2021) 29.12.2021/06.01.2022. Реконстр.некат.пута у засеоку Радоњићи, КО Рогача и КО Граб 193 и др. КО Рогача и 1779 и др. КО Граб Општина Лучани, Лучани
3. ROP-LUC-46433-ISAWHA-2/2021 8351-229/2021) 31.12.2021/11.01.2022. Изградња помоћног објекта-остава 858/1 и др. КО Рти Сретеновић Драгиша, Рти
4. ROP-LUC-684-ISAW-1/2022 (351-5/2022) 13.01/14.01.2022. Реконстр.некат.пута у Селу Лучани, засеок Николићи 352 и др. КО Лучани Општина Лучани, Лучани
5. ROP-LUC-657-ISAW-1/2022 (351-4/2022) 13.01/18.01.2022. Реконструкција некатегорисаног пута у Губеревцима, засеок Ћендићи 3294 и др. КО Губеревци Општина Лучани, Лучани
6. ROP-LUC-902-ISAW-1/2022 (351-8/2022) 16.01/21.01.2022. Уградња унутрашњих инсталација у соларну електрану  купца-произвођача на крову производне хале 1597/5 КО Гуча СЗР ЈУГОПЛАСТ Гуча
7. ROP-LUC-1770-ISAW-1/2022 (351-15/2022) 25.01/26.01.2022. Инвестиционо одржавање коловоз.застора на нек.путу у мз длјин од моста у Јелен Долу-Бошковићи-Лучани (раскрсница РП 227) 3370 и др. КО Дљин Општина Лучани, Лучани
8. ROP-LUC-1771-ISAW-1/2022 (351-16/2022) 25.01/31.01.2022. Уградња унутрашњих гасних инсталација  3491/12 КО Гуча Ковачевић Владан, Гуча
9. ROP-LUC-1589-ISAW-1/2022 (351-13/2022) 24.01/31.01.2022. Уградња унутрашњих гасних инсталација 95 КО Гуча Славковић Дејан, Гуча
10. ROP-LUC-1945-ISAW-1/2022 (351-17/2022) 26.01/02.02.2022. Уградња унутрашњих гасних инсталација у управну зграду 3442/1 КО Гуча "ИКЛ Ливница" ДОО, Гуча
11. ROP-LUC-2883-ISAW-1/2022 (351-23/2022) 03.02/08.02.2022. Уградња унутрашњих гасних инсталација 107/1 КО Гуча Богдановић Радмила, Гуча
12. ROP-LUC-3448-ISAWHA-2/2022 (351-28/2022) 11.02/21.02.2022. Адаптација (кровног покривача и кров.конструкције јужног дела посл.објекта бр. 2-означен као "А") 1640/1 КО Лучани "ХИДРОКОМЕРЦ" ДОО, Лучани
13. ROP-LUC-4410-ISAW-1/2022 (351-32/2022) 18.02/22.02.2022. Реконструкција некат. пута у Котражи, засеок Пауновићи 1561/2 и др. КО Бели Камен Општина Лучани, Лучани
14. ROP-LUC-4607-ISAW-1/2022 (351-34/2022) 21.02/24.02/2022. Реконструкција нек.пута у Доњем Дупцу, засеок Тадићи 2472 и др. КО Доњи Дубац Општина Лучани, Лучани
15. ROP-LUC-4959-ISAW-1/2022 (351-38/2022) 23.02/03.03.2022. Инвестиционо одржавање коловозног застора некат. пута у Доњој Краварици, засеок Василићи 2146 и др. КО Доња Краварица Општина Лучани, Лучани
16. ROP-LUC-5132-ISAW-1/2022 (351-39/2022) 24.02/04.03.2022. Инвестиционо одржавање у две фазе коловозног застора на некат.путу у Дљину, правац Ђедовићи 3337 и др. КО Дљин Општина Лучани, Лучани
17. ROP-LUC-5289-ISAWHA-2/2022 (351-40/2022) 07.03/08.03.2022 Реконструкција некатегорисаног пута у Вичи, засеок Милекићи 2411 и др. КО Вича Општина Лучани, Лучани
18. ROP-LUC-6066-ISAW-1/2022 (351-42/2022) 03.03/09.03.2022. Реконструкција некатегорисаног пута у Лисицама, засеок Висијевац 1218 и др. КО Лисице Општина Лучани, Лучани
19. ROP-LUC-6066-ISAW-1/2022 (351-42/2022) 07.03/15.03.2022. Инвестиционо одржавање коловоз.застора нек.пута у Горачићима, засеок Јевремци 4219 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
20. ROP-LUC-6652-ISAW-1/2022 (351-44/2022) 08.03/15.03.2022. Уградња унутрашњих гасних инсталација 24/6 КО Гуча Протић Мијаило, Гуча
21. ROP-LUC-7172-ISAW-1/2022 (351-49/2022) 11.03/18.03/2022. Инвестиционо одржавање коловозног застора нек.пута у Расовцу, засеок Ружичићи 2962 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
22. ROP-LUC-7385-ISAW-1/2022 (351-51/2022) 14.03/18.03.2022. Инвестиционо одрж.коловоз.застора нек.пута у Горачићима, засеок Царевићи 4221 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
23. ROP-LUC-8107-ISAW-1/2022 18.03/21.03.2022. Реконструкција некатегорисаног пута у засеоку Красићи у Доњој Краварици 2160 и др. КО Доња Краварица Општина Лучани, Лучани
24. ROP-LUC-8357-ISAW-1/2022 21.03/22.03.2022. Инвестиционо одрж. коловозног застора на нек.путу у Доњој Краварици, засеок Томашевићи 610 и др. КО Доња Краварица Општина Лучани, Лучани
25. ROP-LUC-7585-ISAW-1/2022 (351-53/2022) 15.03/22.03.2022. Инвестиционо одржавање коловозног застора на нек.путу у Марковици, засеок Горњи и Доњи Јовашевићи 730 и др. КО Марковица Општина Лучани, Лучани
26. ROP-LUC-9015-ISAW-1/2022 (351-64/2022) 25.03/28.03.2022. Инвестиционо одржавање коловоз.заст. некатегорисаног пута у Пухову, засеок Илчовина 1622 и др. КО Пухово Општина Лучани, Лучани
27. ROP-LUC-8679-ISAW-1/2022 (351-59/2022) 23.03/30.03.2022. Инвестиционо одржавање коловозног застора на некатегорисаном путу у Дљину, засеок Ћебићи 2696/2 и др. КО Дљин Општина Лучани, Лучани
28. ROP-LUC-8860-ISAW-1/2022 (351-61/2022) 24.03/30.03.2022. Инвестиционо одржавање коловозног застора на некатегорисаном путу у Гучи-Смоница, засеок Станићи 4989/1 и др. КО Гуча Општина Лучани, Лучани
29. ROP-LUC-9754-ISAW-1/2022 (351-70/2022) 31.03/01.04.2022. Инвестиционо одржавање коловозног застора на кекатегорисаном путу у Гучи, засеок Врањица 583/3 и др. КО Гуча Општина Лучани, Лучани
30. ROP-LUC-36755-ISAW-2/2022 (351-66/2022) 28.03/06.04.2022. Реконструкција и нова градња далековода 10 kV "ТС Богићевићи-ТС Ракићевићи" 1675 и др. КО Губеревци Електродистрибуција Србије, Огранак Чачак
31. ROP-LUC-4950-ISAWHA-2/2022 (351-37/2022) 05.04/06.04.2022. Реконструкција некатегорисаног пута у Доњем Дупцу, засеок Караџићи 144/1 и др. КО Доњи Дубац Општина Лучани, Лучани
32. ROP-LUC-11392-ISAW-1/2022 (351-76/2022) 13.04/13.04.2022. Реконструкција некатегорисаног пута у Милатовићима, засеок Поповићи 1516/1 и др. КО Милатовићи Општина Лучани, Лучани
33. ROP-LUC-11217-ISAW-1/2022 (351-74/2022) 12.04/13.04.2022. Реконструкција некатегорисаног пута у Доњем Дупцу-путни правац Ћендићи - Мустаћевац 644/3 и др. КО Доњи Дубац Општина Лучани, Лучани
34. ROP-LUC-11545-ISAW-1/2022 (351-79/2022) 14.04/14.04.2022. Реконструкција некатегорисаног пута у Доњем Дупцу, засеок Ћендићи

583 и др. КО Доњи Дубац

Општина Лучани, Лучани
35. ROP-LUC-11291-ISAW-1/2022 (351-75/2022) 12.04/15.04.2022. Инвестиционо одржавање коловозног застора некатег. пута у Милатовићима, засеок Зечевићи и Поповићи 1961/2 и др. КО Милатовићи Општина лучани, Лучани
36. ROP-LUC-11397-ISAW-1/2022 (351-77/2022) 13.04/15.04.2022 Реконструкција некатег.пута у Милатовићима, засеок Кључеви 1951 и др. КО Милатовићи Општина Лучани, Лучани
37. ROP-LUC-11936-ISAW-1/2022 (351-81/2022) 18.04/18.04.2022. Реконструкција некатег.пута у Дучаловићима, засеок Блаћанци 2159 и др. КО Дучаловићи Општина Лучани, Лучани
38. ROP-LUC-12438-ISAW-1/2022 (351-83/2022) 21.04/27.04.2022. Реконструкција некатегорисаног пута у Каони, засеок Радовићи, деоница један и  два по фазама 629 и др. КО Каона и 725/2 идр. КО Властељице Општина Лучани, Лучани
39. ROP-LUC-12450-ISAW-1/2022 (351-85/2022) 21.04/28.04.2022. Реконструкција некатегорисаног пута у Живици, засеок Јоровићи 751/1 и др. КО Живица Општина Лучани, Лучани
40. ROP-LUC-12516-ISAWHA-2/2022 (351-86/2022) 21.04/04.05.2022. Реконструкција и адаптација поткровља стамбено пословног објекта 2154 КО Лучани Пантелић Љубинка, Лучани
41. ROP-LUC-14113-ISAW-1/2022 (351-90/2022) 10.05/17.05.2022. Реконструкција некатегорисаног пута у Зеокама, засеок Ђуракићи 2208 и др. КО Зеоке Општина Лучани, Лучани
42. ROP-LUC-15152-ISAW-1/2022 (351-95/2022) 18.05/19.05.2022. Реконструкција некатегорисаног пута у Д. Краварици, засеок Бркићи 758 и др. КО Доња Краварица Општина Лучани, Лучани
43. ROP-LUC-38167-ISAWHA-4/2022 (351-87/2022) 11.05/19.05.2022. Изградња мале соларне електране (МСЕ) "Ari Fruct 1" снаге 160 kW на крововима обј. бр. 1 и 2 617/1 КО Доња Краварица "ARI FRUCT" ДОО Доња Краварица
44. ROP-LUC-15292-ISAW-1/2022 (351-96/2022) 19.05/25.05.2022. Реконструкција нек.пута у Дучаловићима, засеок Планинци 735 и др. КО Дучаловићи Општина Лучани, Лучани
45. ROP-LUC-15772-ISAW-1/2022 (351-101/2022) 24.05/30.05.2022. Реконструкција нек.пута у Доњој Краварици, засеок Кнежевићи 1310 и др. КО Доња Краварица Општина Лучани
46. ROP-LUC-16444-ISAW-1/20200 (351-105/2022) 30.05./31.05.2022. Реконструкција нек.пута у Властељицама, засеок Давидовићи 270 и др. КО Властељице Општина Лучани, Лучани
47. ROP-LUC-16783-ISAW-1/2022 (351-110/2022) 01.06/01.06.2022. Реконструкција нек.пута у Селу Лучани, засеок Игњатовићи 747 и др. КО Лучани Општина Лучани, Лучани
48. ROP-LUC-16660-ISAW-1/2022 (351-107/2022) 31.05/03.06.2022. Реконструкција нек.пута у Зеокама, засеок Рисимовићи и Јанковићи 2220 и др. КО Зеоке Општина Лучани, Лучани
49. ROP-LUC-16638-ISAW-1/2022 (351-108/2022) 31.05/03.06.2022. Фазно извођење радова на реконструкцији нек.пута у Ртима, засеок Терзићи 2502 и др. КО Рти Општина Лучани, Лучани

2021. ГОДИНА

РБ. Број предмета

Датум подношења

захтева/Датум издавања

Врста радова

Број парцеле/

Катастарска општина

Инвеститор
1. ROP-LUC-275-ISAW-1/2021 (351-1/2021) 08.01/11.01.2021 Уградња унутрашњих гасних инсталација 1795/3 КО Лучани ДОО Максима, Лучани
2. ROP-LUC-1714-ISAW-1/2021 (351-10/2021) 26.01/27.01.2021. Реконструкција некатегорисаног пута 421/1 и др. КО Каона Општина Лучани, Лучани
3. ROP-LUC-1777-ISAW-1/2021 (351-12/2021) 26.01/28.01.2021, Реконструкција некатегорисаног пута 2902 и др. КО Горња Краварица Општина Лучани, Лучани
4. ROP-LUC-1546-ISAW-1/2021 (351-8/2021) 24.01/28.01.2021. Изградња пољопривредног помоћног објекта 60 КО Негришори Давидовић Драган, Негришори
5. ROP-LUC-2033-ISAW-1/2021 (351-13/2021) 28.01/04.02.2021. Реконструкција некатегорисаног пута 1031 и др. КО Властељице Општина Лучани, Лучани
6. ROP-LUC-3546--ISAW-1/2021 (351-20/2021) 11.02/19.02.2021. Реконструкција крова 2166/1 КО Лучани Стамбена заједница Југослевенске армије 16, Лучани
7. ROP-LUC-1995-ISAW-2/2021 (351-27/2021) 05.03/09.03.2021. Изградња електроенергетског вода за напајање ТС "Страњанци" 245/2 и др. Ко Пшаник; 2364/3 КО Рти Електродистрибуција Србије ДОО; Огранак Чачак
8. ROP-LUC-3346-ISAW-2/2021 (351-26/2021) 05.03/11.03.2021. Изградња СБТС "Страњанци" Рти 2364/3 КО Рти "Страњанци" ДОО, Живица
9. ROP-LUC-6610-ISAW-1/2021 (351-28/2021) 12.03/12.03.2021. Реконструкција некатегорисаног пута засеок Баралићи 222/2 и др. КО Горња Краварица, 1319 и др. КО Гуча Општина Лучани, Лучани
10. ROP-LUC-6902-ISAW-1/2021 (351-29/2021) 15.03/23.03.2021. Адаптација и промена намене објекта број 1 1788/2 КО Лучани Милан Благојевић- Интертранс, ДОО, Лучани
11. ROP-LUC-7930-ISAW-1/2021 (351-34/2021) 23.03/23.03.2021. Реконструкција некатегорисаног пута 1583/4 и др. КО Зеоке Општина Лучани, Лучани
12. ROP-LUC-7719-ISAW-1/2021 (351-33/2021) 22.03/26.03.2021. Реконструкција некатегорисаног пута 4219 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
13. ROP-LUC-9648-ISAW-1/2021 (351-43/2021) 06.04/07.04.2021. Изграња гасоводне мреже са положајем КМРС 5030 и др. КО Гуча Југоросгас АД, Београд
14. ROP-LUC-9941-ISAW-1/2021 (351-44/2021) 08.04/15.04.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 1795/3 КО Лучани ДОО Maxima, Лучани
15. ROP-LUC-11560-ISAW-1/2021 (351-58/2021) 21.04/22.04.2021. Изградња економског објекта на пољопривредном газдинству 642/1 КО Крстац Светлана Давидовић, пр, Лучани
16. ROP-LUC-11827-ISAW-1/2021 (351-59/2021) 23.04/29.04.2021. Инвестиционо одржавање цевастог пропуста на некатегорисаном путу 505 и др. КО губеревци Општина Лучани, Лучани
17. ROP-LUC-10950-ISAW-2/2021 (351-76/2021) 17.05/21.05.2021. Изградња прикључног кабловског вода ТС Бетонска база Негришори 769/2 и др. КО Негришори Електродистрибуција Србије, Београд,огранак Чачак
18. ROP-LUC-14960-ISAW-1/2021 (351-79/2021) 21.05/24.05.2021 Реконструкција некатегорисаног пута у Г.Краварици, засеок Ђурино Брдо 2892 и др. КО Г.Краварица Општина Лучани, Лучани
19. ROP-LUC-14773-ISAW-1/2021 (351-78/2021) 20.05/02.06.2021. Реконструкција некатегорисаног пута у Дљину, засеок Николићи 1188 идр. КО Дљин Општина Лучани, Лучани
20. ROP-LUC-11345-ISAW-4/2021 (351-88/2021) 28.05/03.06.2021. Реконструкција и адаптација објеката 1,2,3 и 4 59/1 КО Гуча ОШ "Академик Миленко Шушић", Гуча
21. ROP-LUC-15501-ISAWHA-2/2021 (351-83/2021) 28.05/04.06.2021. Адаптација објекта - хладњаче 702 КО Доња Краварица "ARI FRUCT" ДОО Доња Краварица
22. ROP-LUC-18930-ISAW-1/2021 (351-102/2021) 21.06/28.06.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација у пословни објекат бр.1 5030 КО Гуча Културни центар, Гуча
23. ROP-LUC-19415-ISAW-1/2021 (351-108/2021) 24.06/29.06.2021. Инвестиционо одржавање коловозног застора на некатегорисаном путу у Марковици, засеок Јовашевићи 730 и др. КО Марковица Општина Лучани, Лучани
24. ROP-LUC-12196-ISAW-2/2021 (351-116/2021) 05.07/09.07.2021. Изградња далековода 10кV од ТC Садљике Дучаловићи - Марковица 1517/4 и др. КО Дучаловићи Електродистрибуција Србије ДОО Београд, огранак Чачак
25. ROP-LUC-20320-ISAWHA-2/2021 (351-112/2021) 22.07/30.07.2021 Реконструкција канализационе мреже за индустријску зону Лучани и насељено место Дљин-Лучани 1647/1 и др. КО Лучани и 2006/1 и др. КО Дљин Општина Лучани, Лучани
26. ROP-LUC-19297-ISAW-2/2021 (351-121/2021) 23.07/30.07.2021. Изградња (полагање) кабловског вода - Кузмановићи 1572 и 1601/1 КО Котража Електродистрибуција Србије ДОО Београд, огранак Чачак
27. ROP/LUC/25051-ISAW-1/2021 04.08/05.08/2021 Реконструкција некатегорисаног пута у Горачићима 344/1 и др. КО Живица и 347/1 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
28. ROP-LUC-12310-ISAW-2/2021 (351-145/2021) 25.08/30.08/2021 Санација моста у Доњем Дупцу на општинском путу I реда 1974 и др. КО Милатовићи и 2464 КО Доњи Дубац Општина Лучани, Лучани
29. ROP-LUC-12067-ISAW-2/2021 (351-144/2021) 24.08/09.09.2021. Санација моста у Котражи преко Вучковичке - Рћанске реке на нек.путу од Котраже ка Пузе 663 и др. КО Бели Камен Општина Лучани, Лучани
30. ROP-LUC-28031-ISAW-1/2021 (351-147/2021) 26.08/10.09.2021. Изградња зграде за смештај пољопривредних производа 1524/1 КО Вича Агропартнер ДОО, Крстац
31. ROP-LUC-27995-ISAW-1/2021 (351-146/2021) 26.08/10.09.2021. Изградња наткривеног складишта 1341 КО Крстац Агропартнер ДОО, Крстац
32. ROP-LUC-29455-ISAWHA-2/2021 (351-153/2021) 07.09/14.09.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 75/4 КО Гуча Даниловић Гаврило, Гуча
33. ROP-LUC-30829-ISAW-1/2021 (351-157/2021) 15.09/17.09.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 1695/4 и др. КО Гуча Миливојевић Лазар, Гуча
34. ROP-LUC-11451-ISAW-2/2021 (351-156/2021) 15.09/20.09.2021. Извођење радова за СБТС "Лисице задруга" са расплетом водова 1kV 70/1 и др. КО Лисице и 1155 и др. КО Лучани Електродистрибуција Србије ДОО, огранак Чачак
35. ROP-LUC-30989-ISAW-1/2021 (351-158/2021) 16.09/21.09.2021. Адаптација са санацијом стамбеног објекта бр.2 377/1 КО Бели Камен Лазаревић Радојица, Чачак
36. ROP-LUC-31750-ISAW-1/2021 (351-159/2021) 21.09/23.09.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 228/5 КО Гуча Јовичић Александар, Гуча
37. ROP-LUC-31754-ISAW-1/2021 (351-160/2021) 21.09/23.09.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 228/5 КО Гуча Ђекић Радомир, Гуча
38. ROP-LUC-31759-ISAW-1/2021 (351-161/2021) 21.09/23.09.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 228/5 КО Гуча Славковић Станка, Гуча
39. ROP-LUC-33242-ISAW-1/2021 (351-163/2021) 29.09/06.10.2021. Изградња заштитне ограде 2096/1 КО Котража Милисављевић Алекса, Бели Камен
40. ROP-LUC-21000-ISAWHA-4/2021 (351-154/2021) 05.10/08.10.2021. Извођење радова  на проширењу дистрибутивно гасоводне мреже у Лучанима 2181/2 и др. КО Лучани Југоросгас, АД Београд
41. ROP-LUC-34159-ISAW-1/2021 (351-165/2021) 05.10/11.10.2021. Адаптација подова на објекту бр. 1 - зграда пољопривреде 702 КО Доња Краварица "ARI FRUCT" Доња Краварица
42. ROP-LUC-35828-ISAW-1/2021 (351-176/2021) 14.10/18.10.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 58/3 КО Гуча Луковић Божидар, Гуча
43. ROP-LUC-36033-ISAW-1/2021 (351-178/2021) 15.10/19.10.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 57/2 КО Гуча Броћић Томислав, Гуча
44. ROP-LUC-35262-ISAW-1/2021 (351-172/2021) 12.10/19.10.2021. Реконструкција некатегорисаног пута Љетине-Красићи 2160 и др. КО Доња Краварица Општина Лучани, Лучани
45. ROP-LUC-35531-ISAWHA-2/2021 (351-173/2021) 17.10/22.10.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 57/3 КО Гуча Броћић Борко, Гуча
46. ROP-LUC-36556-ISAW-1/2021 (351-181/2021) 19.10/26.10.2021. Изградња помоћног објекта 1067/2 КО Вучковица Дуканац Драган, Вучковица
47. ROP-LUC-38101-ISAW-1/2021 (351-189/2021) 28.10/29.10.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 146 КО Гуча Ђорђевић Александар, Београд
48. ROP-LUC-37440-ISAW-1/2021 (351-186/2021) 25.10/01.11.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 1387/1 КО Пухово Нешовановић Срећко, Пухово
49. ROP-LUC-38639-ISAW-1/2021 (351-193/2021) 01.11/08.11.2021. Инвестиционо одржавање коловозног застора у Селу Лучани, засеоци Рађеновићи, Алемпијевићи и Домановићи 576 и др. КО Лучани и 1340 и др. КО Лисице Општина Лучани, Лучани
50. ROP-LUC-39165-ISAW-1/2021 (351-195/2021) 04.11/08.11.2021. Реконструкција некатегорисаног пута у Негришорима, засеок Брезовац 645 и др. КО Негришори Општина Лучани, Лучани
51. ROP-LUC-38300-ISAWHA-2/2021 (351-190/2021) 03.11/09.11.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 26/1 КО Гуча Стамболић Драган, Гуча
52. ROP-LUC-26222-ISAW-2/2021 (351-200/2021) 08.11/16.11.2021. Изградња пољопривредног објекта 472 КО Дучаловићи Николић Дејан,Чачак
53. ROP-LUC-39606-ISAW-1/2021 (351-199/2021) 08.11/16.11.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 24/8 КО Гуча Вукићевић Ратко, Гуча
54. ROP-LUC-40528-ISAW-1/2021 (351-202/2021) 15.11/22.11.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 185/1 КО Гуча Ђекић Живорад, Гуча
55. ROP-LUC-41164-ISAW-1/2021 (351-206/2021) 18.11/25.11.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 58/4 KO Гуча Бамбић Љиљана, Гуча
56. ROP-LUC-41372-ISAW--/2021 (351-208/2021) 19.11/26.11.2021. Инвестиционо одржавање коловозног застора на некатегорисаном путу Булије-Липе-Цогољи 3315 и др. КО Губеревци, 129 и др. КО Вича Општина Лучани, Лучани
57. ROP-LUC-44251-ISAW-1/2021 (351-217/2021) 10.12/14.12.2021. Реконструкција, адаптација и санација објекта број 2 ОШ Котража 1789 КО Котража ОШ КОтража, Котража
58. ROP-LUC-39195-ISAWHA-2/2021 (351-196/2021) 08.12/15.12.2021. Уградња унутрашњих гасних инсталација 2270/2 КО Лучани Матијашевић Драгољуб, Ђераћ
59. ROP-LUC-43230-ISAWHA-2/2021 (351-215/2021) 09.12/16.12.2021. Изградња помоћног објекта-гаража за трактор са оставом 68/3 КО Лисице Домановић Негослав, Лисице
60. ROP-LUC-45554-ISAW-1/2021 (351-223/2021) 21.12/28.12.2021. Инвестиционо одржавање коловозног застора на некатегорисаном путу у Селу Лучани - засеоци Вујадиновићи, Алемпијевићи, Томићи и Миловановићи 1528 и др. КО Лучани Општина Лучани, Лучани
61. ROP-LUC-46013-ISAWHA-2/2021 (351-225/2021) 27.12/29.12.2021. Извођење радова за реконструкцију и адаптацију са променом намене пољ.складишта за потребе дестилерије 867 и 868/2 КО Дљин Дестилерија Бошковић, Дљин

 

 

2020. ГОДИНА

РБ. Број предмета

Датум подношења захтева/Датум издавања

Врста радова

Број парцеле/катастарска општина

Инвеститор
1. ROP-LUC-24903-ISAW-3/2020 (351-7/2020) 20.01/23.01.2020. Реконструкција зграде средње школе 996/1 и др. КО Гуча Средња школа "ДРАГАЧЕВО" Гуча
2. ROP-LUC-2248-ISAW-1/2020 (351-13/2020) 31.01./04.02.2020. Реконструкција некатегорисаног пута 1565 и др. КО Доњи Дубац Општтина Лучани, Лучани
3.

ROP-LUC-2724-ISAW-1/2020 (351-16/2020)

05.02./07.02.2020. Реконструкција некатегорисаног пута 74 КО Тијање Општина Лучани, Лучани
4. ROP-LUC-2912-ISAW-1/2020 (351-17/2020) 07.02/12.02.2020. Инвестиционо одржавање спортских терена 59/1 КО Гуча ОШ Гуча, Гуча
5. ROP-LUC-3463-ISAWHA-2/2020 (351-18/2020) 14.02/18.02.2020. Промена намене објекта 685/3 КО Гуча Агромобил ДОО Врањица, село Гуча
6. ROP-LUC-3598-ISAW-1/2020 (351-20/2020) 13.02/18.02.2020. Реконструкција некатегорисаног пута 883 и др. КО Каона и 725/2 и др. КО Властељице Општина Лучани, Лучани
7. ROP-LUC-4296-ISAW-1/2020 (351-32/2020) 20.02/25.02.2020. Реконструкција некатегорисаног пута 645 и др. КО Негришори Општина Лучани, Лучани

8.

ROP-LUC-5722-ISAW-1/2020 (351-41/2020) 04.03/5.02.2020. Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута 1371 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
9. ROP-LUC-5375-ISAW-1/2020 (351-39/2020) 02.03/06.03.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 94/1 КО Гуча Општина Лучани, Лучани
10. ROP-LUC -17044-ISAW-3/2020 (351-43/2020) 10.03/11.03.2020. Изградња БС Горња Краварица 1816/3 КО Горња Краварица Телеком Србија АД
11. ROP-LUC-6763-ISAW-1/2020 (351-48/2020) 13.03./13.03.2020. Реконструкција некатегорисаног пута 1651 и др. КО Милатовићи Општина Лучани, Лучани
12. ROP-LUC-9687-ISAWHA-2/2020 (351-64/2020) 29.04./29.04.2020. Реконструкција постојећег објекта 850 КО Лисице Маxima доо, Лучани
13. ROP-LUC-9962-ISAW-1/2020 (351-67/2020) 04.05/05.05.2020. Реконструкција некатегорисаног пута 2600/1 и др. КО Горња Краварица Општина Лучани, Лучани
14. ROP-LUC-10465-ISAW-1/2020 (351-70/2020) 11.05/12.05.2020. Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у Горачићима 1446/2 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
15. ROP-LUC-10526-ISAW-1/2020 (351-71/2020) 12.05/14.05.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 105 КО Гуча Културни центар општине Лучани
16. ROP-LUC-11192-ISAW-1/2020 (351-76/2020) 19.05/20.05.2020. Реконструкција некатегорисаног пута 354 и др. КО Губеревци Општина Лучани, Лучани
17. ROP-LUC-11770-ISAW-1/2020 (351-80/2020) 25.05/26.05.2020. Реконструкција некатегорисаног пута 2087/3 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
18. ROP-LUC-11943-ISAW-1/2020 (351-82/2020) 26.05/27.05.2020. Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута 1635 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
19. ROP-LUC-12088-ISAW-1/2020 (351-83/2020) 27.05/01.06.2020. Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута 2969 КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
20. ROP-LUC-12213-ISAW-1/2020 (351-84/2020) 28.05/01.06.2020. Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута 2973/2 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
21. ROP-LUC-12639-ISAW-1/2020 (351-87/2020) 02.06./03.06.2020. Реконструкција некатегорисаног пута 626/1 и др. КО Милатовићи Општина Лучани, Лучани
22. ROP-LUC-13851-ISAW-1/2020 (351-98/2020) 12.06/12.06.2020. Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута 3318/1 и др. КО Дљин Општина Лучани, Лучани
23. ROP-LUC-14817-ISAW-1/2020 (351-101/2020) 22.06/23.06.2020. Реконструкција некатегорисаног пута 605 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
24. ROP-LUC-10555-ISAW-2/2020 (351-110/2020) 06.07/08.07.2020. Постављање прикључног кабловског вода за напајање ТС Крстац 421/1 и др. КО Крстац ОДС ЕПС Дистрибуција, Огранак Чачак
25. ROP-LUC-16906-ISAW-1/2020 (351-114/2020) 09.07/16.07.2020. Инвестиционо одржавање друмског цевастог пропуста 486 и др. КО Каона Општина Лучани, Лучани
26. ROP-LUC-17370-ISAW-1/2020 (351-115/2020) 14.07/21.07.2020. Изградња помоћног објекта 228/3 КО Гуча Богдановић Радоје, Гуча
27. ROP-LUC-17620-ISAW-1/2020 (351-121/2020) 15.07/22.07.2020. Прикључак гасовода  на КМРС 107/1 КО Гуча YUGOROSGAS AD, BEOGRAD
28. ROP-LUC-18758-ISAW-1/2020 (351-128/2020) 24.07/29.07.2020. Реконструкција некатегорисаног пута у Дљину, засеок Мијатовићи 882 и др. КО Дљин Општина Лучани, Лучани
29. ROP-LUC-19104-ISAW-1/2020 (351-131/2020) 28.07/29.07.2020. Инвестиционо одржавање цевастог пропуста на некатегорисаном путу у Каони 233/2 КО Каона Општина Лучани, Лучани
30. ROP-LUC-19099-ISAW-1/2020 (351-130/2020) 28.07/30.07.2020 Инвестиционо одржавање цевастог пропуста на некатегорисаном путу у Каони 1627 и др. КО Каона Општина Лучани, Лучани
31. ROP-LUC-20120-ISAW-1/2020 (351-142/2020) 04.08/05.08.2020 Прикључни гасовод  и положај КМРС 107 и 108 КО Гуча Југоросгас АД, Београд
32. ROP-LUC-19278-ISAWHA-2/2020 (351-133/2020) 31.07/06.08.2020 Реконструкција исанација зграде Средње школе, издвојено одељење Лучани 1932/2 и др. КО Лучани Средња школа "Драгачево Гуча, Гуча
33. ROP-LUC-20356-ISAW-1/2020 (351-145/2020) 06.08/12.08.2020 Реконструкција некатегорисаног пута у Горњој и Доњој Краварици, засеок Перовићи 1/1 и др. КО Г.Краварица и 1482/4 и др. КО Д.Краварица Општина Лучани, Лучани
34. ROP-LUC-19651-ISAWHA-2/2020 (351-138/2020) 11.08/14.08.2020. Реконструкција некатегорисаног пута у Ртима, засеок Славковићи 709 и др. КО Рти Општина Лучани, Лучани
35. ROP-LUC-21171-ISAW-1/2020 (351-149/2020) 12.08/19.08.2020. Инвестиционо одржавање зграде основног образовања 1514 КО Вича ОШ "Марко Пајић" Вича
36. ROP-LUC-21326-ISAW-1/2020 (351-151/2020) 13.08/21.08.2020. Прикључење кабловског вода за РБС 1813 и др. Горња Краварица Телеком Србија АД, Београд
37. ROP-LUC-21509-ISAW-1/2020 (351-156/2020) 14.08/21.08.2020 Реконструкција некатегорисаног пута у Ртарима, засеок Милошевићи 579/1 и др. Ртари Општина Лучани, Лучани
38. ROP-LUC-21619-ISAW-1/2020 (351-158/2020) 17.08/24.08.2020. Санација ресторана 5030 КО Гуча Културни центар општине Лучани, Гуча
39. ROP-LUC-21809-ISAW-1/2020 (351-159/2020) 18.08/24.08.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 24/3 КО Гуча Миловановић Гордана, Гуча
40. ROP-LUC-23166-ISAW-1/2020 (351-164/2020) 28.08/31.08.2020. Прикључни гасовод и положај КМРС 215 и 233 КО Гуча Југоросгас, АД Београд
41. ROP-LUC-23008-ISAW-1/2020 27.08/01.09.2020. Инвестиционо одржавање крова 59/1 КО Гуча ОШ Академик Миленко Шушић, Гуча
42. ROP-LUC-23863-ISAW-1/2020 (351-169/2020) 03.09/04.09.2020. Реконструкција некатегорисаног пута 2187/1 и др. КО Гуча Општина Лучани, Лучани
43. ROP-LUC-23483-ISAW-1/2020 (351-167/2020) 01.09/04.09.2020. Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута 1321/1 и др. КО Крстац Општина Лучани, Лучани
44. ROP-LUC-24884-ISAW-1/2020 (351-177/2020) 11.09/11.09.2020. Прикључни гасовод и положај КМРС 107/1 и 108 КО Гуча Југоросгас АД Београд
45. ROP-LUC-24669-ISAW-1/2020 (351-174/2020) 10.09/17.09.2020. Реконструкција некатегорисаног пута у Гучи, засеок Драмлићи 5012 и др. КО Гуча Општина Лучани, Лучани
46. ROP-LUC-24909-ISAW-1/2020 (351-178/2020) 11.09/17.09.2020. Реконструкција некатегорисаног пута у Горњој Краварици 2892 и др. КО Горња Краварица Општина Лучани, Лучани
47. ROP-LUC-26783-ISAW-1/2020 (351-190/2020) 24.09/30.09.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 23/4 КО Гуча Добрила Ружић, Гуча
48. ROP-LUC-27636-ISAW-1/2020 (351-196/20209 30.09/01.10.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 107/1 КО Гуча Добросављевић Ђорђе, Гуча
49. ROPLUC-27260-ISAW-1/2020 (351-192/2020) 28.09/02.10.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 206 КО Гуча Костић Милош, Гуча
50. ROP-LUC-28052-ISAW-1/2020 (351-203/2020) 04.10/05.10.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 107/1 КО Гуча Вујичић Миланка, Гуча
51. ROP-LUC-27436-ISAW-1/2020 (351-194/2020) 29.09/05.10.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 215 КО Гуча Драгић Драгић, Гуча
52. ROP-LUC-28219-ISAW-1/2020 (351-207/2020) 05.10/06.10.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 107/1 КО Гуча Ћумуровић Стојан, Гуча
53. ROP-LUC-28402-ISAW-1/2020 (351-212/2020) 06.10/07.10.2020. Уградња унутрашњох гасних инсталација 86/1 КО Гуча Лазаревић Данијела, Гуча
54. ROP-LUC-36097-ISAVHA-3/2020 (351-191/2020) 05.10/08.10.2020. Адаптација пољопривредних зграда 1154/1 КО Тијање ДОО КОБ Ступчевићи, Ступчевићи, Ариље
55. ROP-LUC-28311-ISAWHA-2/2020 (351-211/2020) 09.10/15.10.2020. Промена намене и реконструкција складишта 1213 и 1214/2 КО Лисице Давидовић Миљко, Лисице
56. ROP-LUC-29729-ISAW-1/2020 (351-234/2020) 15.10/15.10.2020. Прикључни гасовод са положајем КМРС 86/1 и 108 КО Гуча Југоросгас АД Београд
57. ROP-LUC-30132-ISAW-1/2020 (351-238/2020) 19.10/19.10.2020. Прикључни гасовод са положајем КМРС 162/2 и 162/4 КО Гуча Југоросгас АД Београд
58. ROP-LUC-29677-ISAW-1/2020 (351-231/2020) 15.10/20.10.2020. Реконструкција некатегорисаног пута 3327 и др. КО Дљин Општина Лучани, Лучани
59. ROP-LUC-30263-ISAW-1/2020 (351-241/2020) 19.10/20.10.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 176/2 КО Гуча Стојковић Душица, Гуча
60. ROP-LUC-29670-ISAW-1/2020 (351-230/2020) 15.10/20.10.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 162 и др. КО Гуча Броћић Предраг, Гуча
61. ROP-LUC-30313-ISAW-1/2020 (351-243/2020) 20.10/21.10.2020. Прикључни гасовод са положајем КМРС 107/1 КО Гуча Југоросгас, АД Београд
62. ROP-LUC-30468-ISAW-1/2020 (351-245/2020) 21.10/21.10.2020 Санација и ојачање коловозне конструкције некатегорисаног пута 915/1 и др. КО Каона Општина Лучани, Лучани
63. ROP-LUC-31258-ISAW-1/2020 (351-248/2020) 27.10/28.10.2020. Реконструкција некатегорисаног пута у Марковици 650 и др. КО Марковица Општина Лучани, Лучани
64. ROP-LUC-31082-ISAWHA-2/2020 (351-246/2020) 28.10/28.10.2020. Реконструкција производно-магацинског објекта 1297 КО Лучани ДОО МAXIMA Лучани
65. ROP-LUC-31648-ISAW-1/2020 (351-249/2020) 29.10/29.10.2020. Инвестиционо одржавање породичне зграде 1252 КО Дучаловићи Гајовић Милош, Лучани
66. ROP-LUC-29594-ISAWHA-2/2020 (351-233/2020) 29.10/04.11.2020. Изградња помоћног објекта 1154/1 КО Тијање КОБ ДОО Ступчевићи, Ариље
67. ROP-LUC-32506-ISAW-1/2020 (351-254/2020) 04.11/05.11.2020. Изградња прикључног гасовода са положајем КМРС 134 и 127/1 КО Гуча Југоросгас АД, Београд
68. ROP-LUC-32765-ISAW-1/2020 (351-255/2020) 05.11/06.11.2020. Изградња прикључног гасовода са положајем КМРС 219/2 и 233 КО Гуча Југоросгас АД Београд
69. ROP-LUC-32397-ISAW-1/2020 (351-253/2020) 03.11/09.11.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 175 КО Гуча Петричевић Зорка, Гуча
70. ROP-LUC-32770-ISAW-1/2020 (351-256/2020) 05.11/10.11.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација- друга фаза 127/5 КО Гуча Танкосић Бранимир, Гуча
71. ROP-LUC-33942-ISAW-1/2020 (351-262/2020) 16.11/17.11.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 184/2 КО Гуча Драга Вукићевић, Гуча
72. ROP-LUC-34347-ISAW-1/2020 (351-267/2020) 18.11./23.11.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 219/2 Рњаковић Милорад, Гуча
73. ROP-LUC-30326-ISAW-2/2020 (351-268/2020) 18.11/23.11.2020. Реконструкција далековода Пухово- Лис 1293/2 и др. КО Тијање ОДС ЕПС Огранак Чачак, Чачак
74. ROP-LUC-35954-ISAW-1/2020 (351-277/2020) 03.12/04.12.2020. Изградња прикључног гасовода са положајем КМРС 1644/1 и 1640/1 КО Лучани Југоросгас АД, Београд
75. ROP-LUC-35281- ISAW-1/2020 (351-280/2020) 23.11/09.12.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 107/1 KO Guča Миодраг Луковић, Гуча
76. ROP-LUC-36492-ISAW-1/2020 (351-279/2020) 08.12/09.12.2020. Изградња прикључног гасовода са положајем КМРС
3491/12 i 3491/5 KO Guča Владан Ковачевић, Гуча
77. ROP-LUC-29344-ISAW-4/2020 18.12/21.12.2020. Адаптација Стационара у Гучи 19 КО Гуча Дом здравља Лучани, Гуча
78. ROP-LUC-38061-ISAW-1/2020 (351-293/2020) 24.12/25.12.2020. Уградња унутрашњих гасних инсталација 1644/1 КО Лучани ГТ ТОП КАРС, Лучани

 

2019. ГОДИНА

РБ Број  предмета Датум подношења захтева/ Датум издавања Врста радова Број парцеле Катастарска општина Инвеститор (име, презиме, назив, адреса)
1. ROP-LUC-3044-ISAW-1/2019 17.02./21.02.2019. Реконструкција крова на стамбено- пословној згради 921/1 КО Лучани Стамбена заједница ЈА 20, Лучани
2. ROP-LUC-3499-ISAW-1/2019 19.02.25.02.2019 Прикључни гасовод на изграђену гасоводну мрежу и положај КМРС 107/1 КО Гуча Југоросгаз, АД Београд
3. ROP-LUC-24829-ISAW-3/2019 (351-39/2019) 14.03./18.03.2019. НН мрежа Зеоке- Граб за напајање РБС 16,2 и 17 КО Граб, 447 и 442/2 КО Зеоке ОДС ЕПС Београд
4. ROP-LUC-6710-ISAW-1/2019 (351-46/2019) 21.03./22.03.2019. Реконструкција зграде Центра за социјални рад у Гучи 2/3 КО Гуча Општина Лучани, Лучани
5. ROP-LUC-6644-ISAW-1/2019  (351-45/2019) 20.03./22.03.2019. Увођење унутрашњих гасних инсталација 107/1 КО Гуча Урке ком ДОО, Гуча и Марина Протић, Гуча
6. ROP-LUC-7611-ISAW-1/2019 (351-48/2019) 28.03./01.04.2019. Адаптација зграде општине Лучани 2130 КО Лучани Општина Лучани, Лучани
7. ROP-LUC-10853-ISAW-1/2019 (351-61/2019) 24.04./25.04.2019. Реконструкција корова на стамбено-пословној згради 2166/1 КО Лучани Стамбена заједница Југослевенске армије 12, Лучани
8. ROP-LUC-14356-ISAW-1/2019 (351-65/2019) 28.05./03.06.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација 23/2 КО Гуча Савић Вера, Гуча
9. ROP-LUC-15215-ISAW-1/2019 (351-69/2019) 04.06./10.06.2019. Адаптација пословног простора 2166/1 КО Лучани Јанковић Светлана, Крстац
10. ROP-LUC-14229-ISAW-2/2019 (351-79/2019) 13.06./14.06.2019. Постављање кабловског вода 10кВ за ТС Арифрукт 700 и др. КО Доња Краварица ОДС ЕПС, Огранак Чачак
11. ROP-LUC-14326/ISAWHA-3/2019 (351-72/2019) 10.06./14.06.2019. Изградња ТС за потребе хладњаче 698 КО Доња Краварица Ари фрукт, доо, Ариље
12. ROP-LUC-7649-ISAW-2/2019 (351-73/2019) 11.06./17.06.2019 Изградња радио базне станице 1585 и др. КО Горњи Дубац Телеком Србија, ад Београд
13. ROP-LUC-16141-ISAW-1/2019 (351-74/2019) 12.06./17.06.2019. Реконструкција некатегорисаног пута 1559 и др. КО Доњи Дубац Општина Лучани, Лучани
14. ROP-LUC-16150-ISAW-1/2019 (351-76/2019) 12.06./17.06.2019. Реконструкција некатегорисаног пута 202/1 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
15. ROP-LUC-16148-ISAW-1/2019 (351-75/2019) 12.06./17.06.2019. Реконструкција некатегорисаног пута 1798и др. КО Рти Општина Лучани, Лучани
16. ROP-LUC-16153-ISAW-1/2019 (351-77/2019) 12.06./18.06.2019. Реконструкција некатегорисаног пута 895 и др. КО Крстац Општина Лучани, Лучани
17. ROP-LUC-16154-ISAW-1/2019 (351-78/2019) 12.06./18.06.2019. Реконструкција некатегорисаног пута 1939 и др. КО Граб Општина Лучани, Лучани
18. ROP-LUC-10792-ISAW-2/2019 (351-83/2019) 19.06./24.06.2019. Изградња станице за мониторинг 362/2 КО Зеоке РАТЕЛ, Београд
19. ROP-LUC-17144-ISAW-1/2019 (351-85/2019) 20.06.24.06.2019. Изградња економског објекта 17 КО Негришори Станко Топаловић, Негришори
20. ROP-LUC-8701-ISAW-3/2019 (351-93/2019) 24.06./27.06.2019. Изградња дистрибутивног ЕЕ вода 3343/9 и др. КО Дљин и 2483 и др. КО Лучани ОДС ЕПС Дистрибуција, Огранак Чачак, Кренов пролаз бб
21. ROP-LUC-18268-ISAW-1/2019 (351-97/2019) 28.06./03.07.2019. Реконструкција некатегорисаног пута 2408/1 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
22. ROP-LUC-19052-ISAW-1/2019 (351-104/2019) 04.07./08.07.2019. Изградња помоћног објекта 2761/1 КО Дљин Пантелић Милован, Дљин
23. ROP-LUC-20696-ISAW-1/2019 (351-111/2019) 18.07./23.07.2019. Инвестиционо одржавање мотела 1978/1 КО Гуча Културни центар општине Лучани, Гуча
24. ROPLUC-16129-ISAW-2/2019  (351-115/2019) 22.07./25.07.2019. Изградња НН вода за мониторинг стуб 413/4 и др. КО Зеоке РАТЕЛ Београд
25. ROP-LUC-18829-ISAWHA-2/2019 (351-101/2019) 22.07./26.07.2019. Инвестиционо одржавање зграде основне школе 1514 КО Вича ОШ Марко Пајић, Вича
26. ROP-LUC21316-ISAW-1/2019 (351-117/2019) 23.07./26.07.2019. Изградња потпорног зида 2873/2 КО Горачићи Давидовић Милан, Горачићи
27. ROP-LUC-20443-ISAWHA-2/2019 (351-108/2019) 22.07.26.07.2019 Изградња прикључне гасоводне мреже на изграђену мрежу 127/1 и 127/2 КО Гуча Југоросгас ад Београд
28. ROP-LUC-21438-ISAWHA-2/2019 (351-118/2019) 25.07./29.07.2019. Изградња помоћног објекта 290 КО Рогача Протић Вера, Ужице
29. ROP-LUC-22662-ISAW-1/2019 (351-120/2019) 02.08./06.08.2019 Санација некатегорисаног пута у Каони 1845 и др. КО Каона Општина Лучани, Лучани
30. ROP-LUC-25017-ISAW-1/2019(351-137/2019) 23.08./26.08.2019. Реконструкција зграде Центра за социјални рад у Гучи 2/3 КО Гуча Општина Лучани, Лучани
31. ROP-LUC-20006-ISAW-3/2019 (351-140/2019) 23.08./29.08.2019. Изградња НН мреже за напајање РБС Горњи Дубац 1898 и др. КО Горњи Дубац Телеком Србија ад, Београд
32. ROP-LUC-25514-ISAW-1/2019 (351-147/2019) 27.08./02.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација у објекат Црвеног крста 42/8 КО Гуча Црвени крст општине Лучани, Гуча
33. ROP-LUC-25672-ISAW-1/2019 (351-150/2019) 29.08./04.08.2019 Реконструкција и адаптација ОШ Лучани 1946 и 1943 КО Лучани Основна школа Милан Благојевић Лучани
34. ROP-LUC-26869-ISAW-1/2019 (351-154/2019) 09.09./12.09.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација 85 КО Гуча Пајић Зорка, Гуча
35. ROP-LUC-27418-ISAW-1/2019 (351-158/2019) 12.09./16.09.2019. Адаптација затвореног складишта- хладњаче 702 КО Доња Краварица Ари фрукт, доо Ариље
36. ROP-LUC-27948-ISAW-1/2019 (351-160/2019) 17.09./20.09.2019 Инвестицоно одржавање зграде издвојеног одељења у Тијању 827 КО Тијање ОШ Академик Миленко Шушић, Гуча
37. ROP-LUC-31539-ISAW-1/2019 (351-184/2019) 15.10/18.10.2019. Реконструкција помоћног објекта 584/4 КО Горњи Дубац Југослав Петровић, Горњи Дубац
38. ROP-LUC-32203-ISAW-1/2019 (351-186/2019) 21.10/24.10.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација 127/5 КО Гуча Танкосић Бранислав, Гуча
39. ROP-LUC-33278-ISAW-12019 (351-193/2019) 30.10/04.11.2019. Изградња помоћног објекта 2280 КО Лучани Нешовић Славица, Ђераћ
40. ROP-LUC-32069-ISAWHA-2/2019 (351-185/2019) 04.11/06.11.2019. Прикључни гасовод са КМРС 24/1 и др. КО Гуча Југоросгаз, Београд
41. ROP-LUC-28287-ISAW-2/2019 (351-198/2019) 03.11/06.11.2019 Постављање кабловског НН вода за напајање објекта број 1 на кп.бр.127/5 КО Гуча КО Гуча ПДС ЕПС Дистрибуција, Огранак Чачак
42. ROP-LUC-35534-ISAW-1/2019 (351-207/2019) 19.11./20.11.2019. Прикључни гасовод са КМРС 153, 175 и 176/2 КО Гуча Југоросгас АД Београд
43. ROP-LUC-36089-ISAW-1/2019 (351-212/2019) 25.11/25.11.2019. Прикључни гасовод са КМРС 160/2 и 150/1 КО Гуча Југоросгас АД Београд
44. ROP-LUC-37503-ISAW-1/2019 (351-226/2019) 06.12./09.12.2019. Доградња прикључног гасовода 1789/1 и 1789/6 КО Лучани Југоросгас АД Београд
45. ROP-LUC-36923-ISAWHA-2/2019 (351-220/2019) 12.12./18.12.2019. Проширенје унутрашњих гасних инсталација 2477 КО Лучани Стаклореклам, АД Лучани
46. ROP-LUC-33415-ISAW-2/2019 (351-236/2019) 18.12/23.12.2019. Постављање кабловског вода 823/4 и др. КО Ртари ОДС ЕПС, Огранак Чачак
47. ROP-LUC-39510-ISAW-1/2019 (351-243/2019) 26.12./26.12.2019. Уградња унутрашњих гасних инсталација 160/2 КО Гуча Живковић Зора, Гуча

 

 

2018. ГОДИНА

РБ Број предмета

Датум подношења захтева/

Датум издавања

Врста радова

Број парцеле

Катастарска општина

Инвеститор (име, презиме, назив, адреса)
 1.  ROP-LUC-95-ISAW-1/2018 (351-1/2018)  04.01./10.01.2018.  Увођење унутрашњих гасних инсталација  198 КО Гуча  Дуњић Ратомир, Гуча
 2.  ROP-LUC-30473-ISAW-2/2018 (351-4/2018)  11.01./16.01.2018.  Изградња телекомуникационог стуба  412/1 КО Зеоке  Mikrowave tg, Чачак
 3.  ROP-LUC-3604-ISAW-1/2018 (351-16/2018)  14.02./21.02.2018.  Изградња оптичког кабла  85/2 и др. КО Дучаловићи  Vip mobile доо, Београд
 4.  ROP-LUC-599-ISAWHA-2/2018 (351-28/2018)  20.03./22.03.2018  Изградња (постављање) прикључног гасовода за корисника Комерцијална банка, Експозитура Гуча  107/1 КО Гуча  Југоросгаз АД Београд
 5.  ROP-LUC-8211-ISAW-1/2018 (351-34/2018)  02.04./05.04.2018.  Изградња помоћног објекта  761 КО Лисице  Јоковић Вук, Лисице
6. ROP-LUC-9852-ISAW-1/2018 (351-44/2018) 18.04/24.04.2018. Реконструкција некатегорисаног пута "Манђелица" у МЗ Дљин 3331 и др.Дљин Општина Лучани, Лучани
7. ROP-LUC-10370-ISAW-1/2018 (351-45/2018) 23.04./26.04.2018. Изградња помоћног објекта 185/1 КО Гуча Ђекић Живорад, Гуча
8. ROP-LUC-11619-ISAW-1/2018 (351-46/2018) 07.06./14.06.2018. Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Марковица 726 и др. КО Марковица Општина Лучани, Лучани
9. ROP-LUC-13082-ISAW-1/2018 (351-53/2018) 18.05./24.05.2018. Реконструкција некатегорисаног пута Томашевићи у Доњој Краварици 1496 КО Доња Краварица Општина Лучани, Лучани
10. ROP-LUC-14253-ISAW-1/2018 (351-61/2018) 28.05./31.05.2018. Изградња зидане ограде 913/1 и др. КО Лучани АД Наменска Лучани
11. ROP-LUC-6783-ISAW-2/2018 (351-66/2018) 08.06./12.06.2018. Изградња радиобазнсе станице 442/2 КО Зеоке Vip mobile, Београд
12. ROP-LUC-16086-ISAW-1/2018 (351-67/2018) 11.06.15.06.2018. Изградња помоћног објекта 1748/3 КО Котража Обренић Ратко, Котража
13. ROP-LUC-16585-ISAW-1/2018 (351-69/2018) 15.06./21.06.2018. Реконструкција некатегорисаног пута 2142 КО Доња Краварица Општина Лучани, Лучани
14. ROP-LUC-18559-ISAW-1/2018 (351-79/2018) 02.07./04.07.2018 Санација и адаптација зграде пословних услуга 2134/1 КО Лучани Општина Лучами, Лучани
15. ROP-LUC-18804-ISAW-1/2018 (351-82/2018) 04.07.05.07.2018. Уградња унутрашњих гасних инсталација 193/1 КО Гуча Весна Радовановић, Чачак
16. ROP-LUC-20198-ISAW-1/2018 (351-85/2018) 16.07./23.07.2018. Реконструкција некатегорисаног пута 2972 КО Горачићи Општина Лучани, Лучани
17. ROP-LUC-21495-ISAWHA-2/2018 (351-92/2018) 24.08./30.08.2018. Промена намене стамбеног у пословни простор 86/2 КО Горачићи Лазаревић Мирко, Гуча
18. ROP-LUC-28928-ISAW-1/2018 (351-128/2018) 01.10./05.10.2018. Увођење унутрашњих гасних инсталација 155 КО Гуча Миливојевић Бојан, Гуча
19. ROP-LUC-30580-ISAW-1/2018 (351-140/2018) 15.10./17.10.2018. Инвестиционо одржавање коловозног застора некатегорисаног пута 1320/1 и др. КО Крстац Општина Лучани, Лучани
20. ROP-LUC-29069-ISAWHA-2/2018 (351-129/2018) 12.10./18.10.2018. Увођење унутрашњих гасних инсталација 107/1 КО Гуча Комерцијална банка АД Београд
21. ROP-LUC-21507-ISAW-1/2018 (351-144/2018) 22.10/26.10.2018 Промена намене објекта уз извођење грађевинских радова 822/1 и 821/5 КО Вучковица ДОО Мијатовић Котража
22. ROP-LUC-34728-ISAW-1/2018 (351-153/2018) 20.11./27.11.2018. Уградња унутрашњих гасних инсталација 2477 КО Лучани Стаклореклам доо, Лучани
23. ROP-LUC-27509-ISAWHA-8/2018 (351-151/2018) 20.11./27.11.2018. Реконструкција пословног дела објекта хладњаче 642/1 КО Крстац Радња Фриго Давид, Лучани
24. ROP-LUC-35401-ISAW-1/2018 (351-157/2018) 27.11.03.12.2018. Извођење радова за прикључни гасовод на изграђену мрежу и положај КМРС 23/2 КО Гуча Југоросгаз ад, Београд
25. ROP-LUC-36087-ISAW-1/2018 (351-161/2018) 04.12./10.12.2018. Реконструкција дела објекта хладњаче са променом намене 1055/1 КО Вучковица Делта фриго 2015, доо, Вучковица

 

 

2017. ГОДИНА 

РББр. предметаДатум подношења захтева / Датум издавањаВрста радова

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

 1. ROP-LUC-460-ISAWHA-2/2017 (351-5/2017) 13.01./17.01.2017. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација26/6 КО Гуча Топаловић Михајло, Чачак, Топличка 7/6
 2. ROP-LUC-3116-ISAWHA-2/2017 (351-23/2017) 21.02./24.02.2017 Извођење радова на прикључном гасоводу 23/3 и др. КО Гуча Југоросгаз АД Београд, Змај Јовина 8-10
 3.ROP-LUC-4496-ISAW-1/2017 (351-30/2017 01.03./03.03.2017. Ивођење радова на инвестиционом одржавању свлачионица Средње школе 1932/2 Средња школа Драгачево Гуча, Републике бб
 4. ROP-LUC-4888-ISAWHA-2/2017 (351-31/2017) 08.03./10.03.2017. Извођење радова на изградњи ОК НР (на ПОК Лучани-Лучани село) ИПАН Стара Колонија 2450 и др. КО Лучани Телеком Србија АД Београд, Таковска 2
 5. ROP-LUC-5575-ISAW-1/2017 (351-38/2017) 09.03./14.03.2017. Извођење радова на постављању ТС и дела ЕД у насељеном месту Тијање 206/1 КО Тијање ОДС ЕПС; Огранак Чачак, Кренов пролаз бб
 6. ROP-LUC-7283-ISAW-1/2017 (351-50/2017) 23.03./27.03.2017. Инвестиционо одржавање степеништа у Лучанима 1895 и 2451 КО Лучани Општина Лучани, Лучани, ЈА бр 5
 7. ROP-LUC-5496-ISAWHA-2/2017 (351-37/2017) 29.03./04.04.2017. Инвестиционо одржавање дела Средње школе у Гучи 996/1 КО Гуча Средња школа "Драгачево" Гуча
8.ROP-LUC-7940-ISAW-1/201729.03./04.04.2017.Инвестиционо одржавање дела Средње школе у Лучанима1932/2 и др. КО ГучаСредња школа "Драгачево" Гуча
 9. ROP-LUC-8855-ISAW-1/2017 05.04./06.04.2017. Адаптација и санација спортских терена у Гучи 1978/1 и др. КО Гуча Центар за културу и спорт општине Лучани, Гуча
 10. ROP-LUC-9397-ISAW-1/2017 (351-71/2017) 10.04./13.04.2017. Реконсрукција Општинског пута другог реда ОП 110 Драгачица- Драшковића Меана 2951/1 и др. КО Горачићи Општина Лучани, Лучани, ЈА бр. 5
11.ROP-LUC-11117-ISAW-1/2017 (351-78/2017)26.04./28.04.2017.Санација и адаптација санитарног блока у згради ОШ Гуча59/1 КО ГучаОШ Академик Миленко Шушић Гуча, Пионирска бб
12.ROP-LUC-12033-ISAW-1/2017 (351-83/2017)04.05./09.05.2017.Извођење радова на прикључном гасоводу95 КО ГучаЈугоросгаз, АД, Београд, Змај Јовина 8/10
13.ROP-LUC-12329-1/2017 (351-85/2017)08.05./11.05.2017.Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација23/6 КО ГучаНишавић Оливера, Београд, Славка Ћурувије 13А
14. ROP-LUC-827-ISAW-2/2017 (351-98/2017) 24.05./26.05.2017.Постављање радио базне станице174 КО ЛисТелеком Србија АД, Београд
15.ROP-LUC-5432-ISAW-4/2017 (351-97/2017)24.05./30.05.2017.Извођење радова на изградњи помоћног објекта1625 КО Горњи ДубацАгропартнер ДОО, Крстац, Лучани
16.ROP-LUC-15132-ISAWHA-2/2017 (351-101/2017)09.06./12.06.2017Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација95 КО ГучаБроћић Милош, Гуча
17.ROP-LUC-14166-ISAWHA-2/2017 (35192/2017)11.06./15.06.2017Изградња економског објекта за смештај пољопривредних машина1630/1 КО ГучаБроћић Гордана, село Гуча
18.ROP-LUC-7881-ISAW-2/2017 (351-115/2017)19.06./20.06.2017.Извођење радова на изградњи далековода 10кВ за ТС 10/0,4кВ "Тијање-Црква"833/1 и др. КО ТијањеОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Чачак
19.ROP-LUC-18849-ISAW-1/2017 (351-121/2017)28.06./04.07.2017.Изградња помоћног објекта1801/1 КО МилатовићиКрџић Горан, Чачак
20.ROP-LUC-22381-ISAW-1/2017 (351-138/2017)27.07./01.08.2017.Инвестиционо одржавање фискултурне сале59/1 КО ГучаОШ Академик Миленко Шушић, Гуча
21.ROP-LUC-24536-ISAW-1/2017 (351-143/2017)14.08./17.08.2017.Изградња помоћног објекта1/13 КО ГучаЗејак Љубиша, село Рти
22.ROP-LUC-24771-ISAW-1/2017 (351-145/2017)16.08./21.08.2017.Инвестиционо одржавање приступног платоа и игралишта59/1 КО ГучаОШ Академик Миленко Шушић, Гуча
23.ROP-LUC-25757-ISAW-1/2017 (351-148/2017)24.08./29.08.2017.Изградња напојног вода за напајање радио базне станице на локацији Пухово УМТС174 КО ЛисТелеком Србија АД Београд
24.ROP-LUC-26120-ISAW-1/2017 (351-150/2017)28.08./30.08.2017.Изградња ТС и дела ЕД мреже990/14 КО ГучаЗТР Ливарт, Гуча
25.ROP-LUC-2295-ISAWHA-3/2017 (351-147/2017)31.08./05.09.2017.Изградња радио базне станице1659/1 КО ПуховоVIP MOBILE, ДОО Београд
26.ROP-LUC-20279-ISAW-2/201714.09./19.09.2017.Реконструкција и промена намене дела пословног објекта990/14 КО ГучаЗТР Ливарт, пр Ненад Стевановић
27.ROP-LUC-28788-ISAW-1/2017 (351-159/2017)20.09./26.09.2017.Изградња зграде за смештај пољопривредних производа2211/2 и 2211/6 КО ВичаБешевић Новица, Ужице
28.ROP-LUC-29344-ISAWHA-2/2017 (351-166/2017)10.10./12.10.2017.Адаптација зграде Стационара у Гучи19 КО ГучаДом здравља Лучани, Гуча
29.ROP-LUC-16932-ISAW-2/2017 (351-177/2017)11.10./12.10.2017.Изградња обилазног вода на делу дистрибутивне гасоводне мреже ДГМ1700 и др. КО ЛучаниЈугоросгаз АД Београд
30.ROP-LUC-31081-ISAW-1/201709.10./12.10.2017Изградња зидане ограде2486 КО ЛучаниДОО MAXIMA Лучани
31.ROP-LUC-24377-ISAW-2/2017(351-180/2017)16.10./19.10.2017.Изградња новопројектованог СН вода 10 кВ намењеног за напајање ЕЕ будуће типске ТС Ливарт990/14,990/18 и 990/12 КО ГучаОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Чачак
32.ROP-LUC-31612-ISAW-2/2017 (351-198/2017)20.11./23.11.2017.Изградња кабловског вода10кВ за напајање електричном енергијом  ТС Агропартнер114/2 и др.ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Чачак
33.ROP-LUC-37189-ISAW-1/2017 (351-206/2017)29.11./30.11.2017.Реконструкција некатегорисаног пута засеок Старчевићи, Доња Краварица276 и др. КО Доња КраварицаОпштина Лучани, Лучани, ЈА бр. 5
34.ROP-LUC-37190-ISAW-1/2017 (351-205/2017)29.11/30.11.2017.Реконструкција некатегорисаног пута засеок Богдановићи, Доња Краварица653/2 и др. КО Доња КраварицаОпштина Лучани, Лучани, ЈА бр. 5
35.ROP-LUC-33100-ISAW-2/2017 (351-207/2017)29.11./01.12.2017.Изградња ТС 10/0,4кВ "Насип" са прикључним кабловским водовима1804/1 и др. КО ЛучаниОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Чачак, Чачак, Кренов пролаз бб
36.ROP-LUC-39928-ISAW-1/2017 (351-217/2017)25.12./26.12.2017Реконструкција пословног простора2090 КО ЛучаниДомановић Ацо, Лучани

 

2016. ГОДИНА

РББр. предметаДатум подношења захтева / Датум издавањаВрста радова

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

 1. ROP-LUC -3229/ISAW-2/2016 (351-107/16) 21.03/30.03.2016. Изградња зидане ограде 637 КО Тијање Зељовић Михаило, Тијање
 2. ROP-LUC-3694-ISAWHA-2/2016 (351-109/16) 24.03./06.04.2016. Изградња антенског стуба 1352/2 КО Лучани ВИП МОБИЛЕ ДОО, Београд, Омладинских бригада 21
 3. ROP-LUC-3758-ISAWHA-4/2016 (351-115/16) 21.04./27.04.2016. Изградња СТС Фриго Давид 642/1 КО Крстац Фриго Давид, пр Светлана Давидовић, Лучани
 4. ROP-LUC-8294-ISAW-1/2016 (351-119/16) 05.05./13.05.2016. Изградња локалног електричног надземног  10 кВ далековода за напајање будуће СТС Фриго Давид 626/1 и др. КО Крстац ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 5. ROP-LUC-9224-ISAW-1/2016 (351-126/16) 13.05./16.05.2016 Реконструкција зграде Општине Лучани 2130 КО Лучани Општина Лучани, Лучани, ЈА бр. 5
 6. ROP-LUC-9760-ISAW-1/2016 (351-127/2016) 18.05./23.05.2016. Изградња локалног далековода и СТС 2092, 2091, 974/1, 973/1 КО Бели Камен ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 7. ROP-LUC-10220-ISAW-1/2016 (351-130/2016) 20.05./26.05.2016. Изградња локалног далековода и СБТС 370/1 и др, КО Бели Камен ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 8. ROP-LUC-7470-ISAWHA-2/2016 (351-117/2016) 20.05/26.05.2016. Изградња локалног далековода и СБТС 912 и др. КО Бели КаменОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Чачак, Кренов пролаз бб
 9. ROP-LUC-10562-ISAW-1/2016 (351-133/2016) 24.05./27.05.2016. Инвестиционо одржавање дела Основне школе Горачићи 3888 КО Горачићи Основна школа Горачићи, 32232 Горачићи
 10. ROP-LUC-11247-ISAWHA-2/2016 (351-136/2016) 30.05./03.06.2016. Реконструкција и адаптација производно пословног објекта 1275 КО Лучани Maxima доо Лучани, Драгише Мишовић 16
 11. ROP-LUC-12457-ISAW-1/2016 (351-143/2016) 08.06./13.06.2016. Инвестиционо одржавање објекта број 1 996/1 КО Гуча Средња школа Драгачево Гуча, Гуча
 12. ROPLUC-11439-ISAWHA-2/2016 (351-137/2016) 06.06./14.06.2016. Постављање радио базне станице за мобилну телефонију 1520/1 КО Гуча ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд, Таковска 2
 13. ROP-LUC-14670-ISAWHA-1/2016 (351-154/2016) 28.06./30.06.2016. Изградња настрешнице за смештај пољопривредних производа 1024/2 КО Пухово Тајсић Радојле, Пухово
 14. ROP-LUC-15150-ISAW-1/2016 (351-159/2016) 01.07./06.07.2016. Извођење радова на инвестиционом одржавању помоћног терена СЦ Младост 2182 и 2476 КО Лучани МБ-НАМЕНСКА, Лучани, Радничка бб
 15. ROP-LUC-15391-ISAWHA-2/2016 (351-162/2016) 05.07./07.07.2016. Извођење радова на адаптацији Дома здравља у Лучанима 923/1 и др. КО Лучани Општина Лучани, Лучани, ЈА бр.5
 16. ROP-LUC-15687-ISAW-1/2016 06.07./07.07.2016. Извођење радова на инвестиционом одржавању ОШ Милан Благојевић Лучани 1946 КО Лучани Основна школа Милан Благојевић Лучани, 4. децембар 35
 17. ROP-LUC-19673-ISAWHA-2/2016 (351-189/2016) 14.08./16.08.2016. Извођење радова на изградњи зидане ограде 182/2 КО Лисице Домановић Бранко, Лисице
 18. ROP-LUC-20735-ISAW-1/2016 (351-194/2016) 19.08./24.08.2016 Извођење радова на реконструкцији дела ОШ у селу Рти 617/1 КО Рти ОШ Академик Миленко Шушић Гуча
 19. ROP-LUC-20785-ISAWHA-2/2016 (351-195/2016) 22.08./24.08.2016. Извођење радова на реконструкцији дела котларнице 996/1 КО гуча Средња школа "Драгачево" Гуча
 20. ROP-LUC-24826-ISAWHA-2/2016 (351-219/2016) 28.09.30.09.2016 Извођење радова за прикључни гасовод на изграђену гасоводну мрежу 155 КО Гуча Југоросгаз, Београд, Змај Јовина 8-10
 21. ROP-LUC-24678-ISAWHA-2/2016 (351-217/2016) 28.09./30.09.2016. Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација 155 КО Гуча Миливојевић Горан, Гуча, Албанске споменице 11
 22. ROP-LUC-24681-ISAWHA-2/2016 (351-218/2016) 28.09./30.09.2016.Извођење радова на уградњи унутрашњих гасних инсталација 150/4 КО Гуча Поповић Радош, Гуча, Албанске споменице 3/2
 23. ROP-LUC-22369-ISAW-2/2016 (351-223/2016) 29.09./05.10.2016. Извођење радова на  изградњи СБТС са прикључним далеководом за хладњачу "Сиеста" 626/1 и др. КО Рти ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Чачак, Кренов пролаз бб
 24. ROP-LUC-21888-ISAW-2/2016 (351-222/2016) 29.09./05.10.2016. Извођење радова на изградњи СБТС са прикључним далеководом за хладњачу "Ивановићи" 2471/2 и др. КО Гуча ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Чачак, Кренов пролаз бб
 25. ROP-LUC-26482-ISAW-1/2016 (351-230/2016) 10.10./12.10.2016. Изградња помоћног објекта-надстрешнице 2506 КО Гуча Слободан Јоловић, Гуча, Браће Дмитровић 5
 26. ROP-LUC-8448-ISAW-3/2016 (351-257/2016) 04.11./09.11.2016. Извођење радова на постављању МБТС 10/0,4кВ са делом прикључног далековода за насеље Вича 1522/11 и 1522/7 КО Вича ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, ОГРАНАК ЧАЧАК, Чачак, Кренов пролаз бб
 27. ROP-LUC-33116-ISAW-1/2016 (351-277/2016) 08.12./12.12.2016. Извођење радова на санацији и реконструкцији објекта радионице 996/1 КО ГучаСредња школа Драгачево Гуча, Гуча, Републике бб
 28. ROP-LUC-33030-ISAWHA-2/2016 (351-275/2016) 17.12./21.12.2016. Извођење радова на изградњи помоћног објекта са надстрешницом 2022 КО Лучани Обрадовић Милан, Првомајска бб
 29. ROP-LUC-34412-ISAW-1/2016 (351-285/2016) 23.12./27.12.2016. Санација фискултурне сале ОШ Милан Благојевић Лучани 1946 КО Лучани ОШ Милан Благојевић Лучани, 4. децембра 35, Лучани
30.ROP-LUC-26395-ISAW-2/2017 (351-185/201724.10./26.10.2017.Изградња ТС и мешовитог вода за засеок Милекићи, Доња Краварица1650/1 и др. КО Доња КраварицаОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Огранак Чачак

 

 

2015. ГОДИНА

РББр. предметаДатум подношења захтева / Датум издавањаВрста радова

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

1.351-128/15-0407.05./11.05.2015Изградња помоћног објекта13 КО ГучаСлавковић Љиљана, Гуча, Пионирска бб
2. 351-133/15-04 27.05/29.05.2015 Изградња помоћног објекта 3491/11 КО Гуча Драшковић Мирјана и Радоица, Гуча, Албанске споменице бб
3. 351-137/15-04 04.06./05.06.2015. Реконструкција пословног објекта 1795/3 КО Лучани Maxima ДОО Лучани, Драгише Мишовић бб
4. 351-150/15-04 03.08./03.08.2015 Санација црпне станице и постављање трафо станице 2182 и 1788/3 КО Лучани АД МБ Наменска Лучани, Радничка бб
5. 351-151/15-04 10.08./10.08.2015. Реконструкција спољнег степеништа и платоа 462/1 КО Каона Основна школа Вук Караџић Каона
6. 351-152/15-04 10.08./14.08.2015. Aдаптација објекта школе за потребебе пројекта "Школица живота" 1789 КО Котража Основна школа Котража, Котража
7. 351-154/15-04 20.08./27.08.2015. Извођење радова на изградњи ТС Лазовића липа 742 КО Лис ЕПС Дистрибуција Београд, Електросрбија Краљево, Одсек Чачак, Погон Гуча
8. 351-163/15-04 15.09./15.09.2015. Извођење радова на изградњи економског објекта 1723/2 КО Вича Главоњић Вујадин, Вича
9. 351-164/15-04 16.09./16.09.2015. Промена намене без извођења грађевинских радова и адаптација објекта број 2 1921/1 КО ЛучаниЗТР УНИПАК ПЛАСТ, пр Александар Радовановић, Лучани, Вука Караџића 9
10. 351-166/15-04 29.09./29.09.2015. Извођење радова на постављању видео надзора у Гучи КО Гуча Општинска управа општине Лучани, Лучани, ЈА бр.5
11. 351-174/15-04 22.10./22.10.2015. Рејонструкција кабловског вода 1 КВ прикључак за СЗР Југопласт КО Гуча ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, РЦ ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРАЉЕВО, Одсек Чачак, Погон Гуча
 12. 351-175/15-04 06.11./09.11.2015. Изградња надстрешнице 867/4 КО Рти Чикириз Раденко село Рти
 13. 351-179/15-04 18.11./19.11.2015. Инвестиционо одржавање 1275 КО Лучани Маxima доо Лучани, Драгише Мишовић бб
 14. 351-180/15-04 25.11./25.11.2015. Извођење радова на постављању видео надзора у Гучи КО Гуча Општинска управа општине Лучани, Лучани, ЈА бр.5
 15. 351-184/15-04 15.12./16.12.2015. Извођење радова на инвестиционом одржавању МНН Турица КО Турица ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, РЦ ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРАЉЕВО, ОДСЕК ЧАЧАК, ПОГОН ГУЧА
 16. 351-186/15-04 21.12./22.12.2015. Извођење радова на изградњи манипулативног платоа у кругу предузећа 2482 КО Лучани ДОО Аурора, Лучани, ЈА број 2/1
 17. 351-188/15-04 25.12./28.12.2015. Адаптација дела инсталација (громобранска инсталација) 462/1 КО Каона ОШ Вук Караџић Каона, 32234 Каона
 18. 351-192/15-04 30.12./30.12.2015. Санација и адаптација јавног тоалета у Вичи 2674/4 КО Вича Општинска управа општине Лучани, Лучани, ЈА 5,32240 Лучани
 19. 351-193/15-04 30.12./31.12.2015. Увођење гасних инсталација у зграду Начелства у Гучи 150/4 КО Гуча Општинска управа општине Лучани, Лучани, ЈА бр. 5, 32240 Лучани
      

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top