joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

zakljuccibaner

 

2022. ГОДИНА

РБ. Број предмета

Датум подношења захтева/ датум издавања решења

Врста захтева (локацијски услови, захтев за грађевинску употребну и др)

Инвеститор
 1.  ROP-LUC-424-ISAW-1/2022 (351-3/2022) 11.01/12.01.2022.   Издавање решења из члана 145. Закона  Општина Лучани, Лучани
2. ROP-LUC-27818-IUP-8/2022 (351-14/2022) 24.01/28.01.2022. Издавање употребне дозволе Мијаиловић СБН, Горња Краварица
3. ROP-LUC-18366-IUP-5/2022 (351-21/2022) 01.02/07.02/2022 Издавање употребне дозволе "КВАСНИК" ДОО, Пухово
4. ROP-LUC-18366-IUPH-6/2022 (351-21/2022) 09.02/10.02/2022 Издавање употребне дозволе "КВАСНИК" ДОО, Пухово
5. ROP-LUC-3448-ISAW-1/2022 08.02/10.02.2022. Издавање решења из члана 145. Закона "Хидрокомерц" ДОО, Лучани
6. ROP-LUC-46013-IUP-5/2022 (351-35/2022) 21.02/24.02.2022. Издавање употребне дозволе Дестилерија Бошковић - Дљин
7. ROP-LUC-4950-ISAW-1/2022 23.02/25.02.2022. Издавање решења из члана 145. Закона Општина Лучани, Лучани
8. ROP-LUC-5289-ISAW-1/2022 25.02/25.02.2022. Издавање решења из члана 145. Закона Општина Лучани, Лучани
9. ROP-LUC-5908-LOC-1/2022 (350-28/2022) 02.03./07.03.2022. Издавање локацијских услова Forest Point ДОО, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 125А
10. ROP-LUC-46013-IUPH-6/2022 14.03/21.03.2022. Издавање употребне дозволе "Дестилерија Бошковић" Милош Бошковић ПР, Дљин
11. ROP-LUC-9687-LOC-4/2022 (350-26/2022) 28.02./23.03.2022. Издавање локацијских услова MAXIMA doo Lučani, Dragiše Mišovića 16, Lučani
12. ROP-LUC-9406-LOC-1/2022 (350-36/2022) 29.03./30.03.2022. Издавање локацијских услова Даниловић Драган, Гуча, Пионирска 26
13. ROP-LUC-23905-CPI-32022 (351-80/2022) 15.04/19.04.2022. Издавање грађевинске дозволе СИЛВЕР ГРАДЊА ДОО ГУЧА
14. ROP-LUC-12516-ISAW-1/2022 (351-86/2022) 21.04/26.04.2022. Издавање решења из члана 145. Закона Пантелић Љубинка, Лучани
15. ROP-LUC-38167-ISAW-3/2022 (351-87/2022) 27.04/06.05.2022. Издавање решења из члана 145. Закона "Ari Fruct " ДОО Доња Краварица
16. ROP-LUC-14249-CPI-1/2022 (351-92/2022) 11.05/16.05.2022. Издавање грађевинске дозволе Општина Лучани, Лучани
17. ROP-LUC-15766-ISAW-1/2022 (351-97/2022) 24.05/25.05.2022. Издавање решења из члана 145. Закона Општина Лучани, Лучани
18. ROP-LUC-3345-IUP-5/2022 (351-115/2022) 10.06/16.06.2022. Издавање употребне дозволе Вујичић Зоран, Београд

2021. ГОДИНА

РБ. Број предмета

Датум подношења захтева/ датум издавања решења

Врста захтева (локацијски услови, захтев за грађевинску употребну и др)

Инвеститор
 1.  ROP-LUC-2138-LOC-1/2021 (350-9/2021)  29.01/02.02.2021.   Издавање локацијских услова  Љубиша Николић, Панчево, Скадарска 12 
2. ROP-LUC-22213-IUP-14/2021 (351-16/2021) 08.02/09.02.2021. Издвање употребне дозволе Томовић Љубодраг, Ртари
3. ROP-LUC-8861-CPI-1/2021 (351-39/2021) 30.03/31.03.2021. Издавање грађевинске дозволе Богољуб Васовић, Лучани
4.  ROP-LUC-9190-LOC-1/2021 (350-42/2021) 02.04./05.04.2021. Издавање локацијских услова Весна Пртењак, Лучани, Омладинска 9
5. ROP-LUC-114345-IUP-1/2021 (351-56/2021) 20.04/21.04.2021. Издавање употребне дозволе ОШ Академик Миленко Шушић, Гуча
6. ROP-LUC-13394-CPI-1/2021 (351-69/2021) 10.05/10.05.2021. Издавање грађевинске дозволе Зоран Бабић, Милатовићи
7. ROP-LUC-8697-CPI-2/2021 (351-82/2021) 22.05/25.05.2021. Издавање грађевинске дозволе Слава и Милисав Јовановић, Крстац
8. ROP-LUC-15058-IUP-1/2021 (351-82/2021) 21.05/25.05.2021. Издавање употребне дозволе Агропартнер ДОО Лучани, Крстац
9. ROP-LUC-10613-CPI-2/2021 (351-80/2021) 21.05/26.05.2021. Издавање грађевинске дозволе Агропартнер ДОО Лучани, Крстац
10. ROP-LUC-15501-ISAW-1/2021 (351-83/2021) 26.05/27.05.2021. Издавање решења из члана 145. Закона Ари Фрукт ДОО, Лучани, Доња Краварица
11. ROP-LUC-31414-IUP-7/2021 (351-84/2021) 26.05/27.052021. Издавање употребне дозволе Ари Фрукт ДОО, Лучани, Доња Краварица
12. ROP-LUC-18058-IUP-1/2021 (351-97/2021) 14.06/15.062021 Издавање употребне дозволе Јокановић Милош, Лучани
13. ROP-LUC-18296-ISAW-1/2021 (351-98/2021) 15.06/16.06.2021. Издавање решења из члана 145. Закона Петковић Милош, Ртари
14. ROP-LUC-17139-LOC-1/2021 (350-69/2021) 08.06./29.06.2021. Издавање локацијских услова  ARI FRUCT DOO, Лучани, Доња Краварица 1
15. ROP-LUC-20320-ISAW-1/2021 (351-112/2021) 01.07/02.07.2021. Издавање решења из члана 145. Закона Општина Лучани, Лучани
16. ROP-LUC-34209-CPA-2/2021 (351-114/2021) 05.07/05.07.2021. Измена грађевинске дозволе СПОНИТ ДОО Чачак
17. ROP-LUC-21000-LOC-1/2021 (350-83/2021) 07.07./07.07.2021. Издавање локацијских услова  ЈУГОРОСГАЗ АД БЕОГРАД, Змај Јовина број 8-10
18. ROP-LUC-7715-CPA-4/2021 (351-117/2021) 08.07/09.07.2021. Измена грађевинске дозволе ДД ГАШО ДОО, Котража
19. ROP-LUC-22479-LOC-1/2021 (350-89/2021) 19.07./20.07.2021. Издавање локацијских услова Ветеринарска станица Мијатовић - Котража ДОО, Вучковица бб
20. ROP-LUC-27057-LOC-1/2021 (350-105/2021) 19.08./20.08.2021. Издавање локацијских услова "ПАНЕКСПРЕС" ДОО Лучани, др. Драгише Мишовића број 12
21. ROP-LUC-17377-CPI-2/2021 (351-151/2021) 01.09/02.09.2021. Издавање грађевинске дозволе Шекуларац Далибор и Бранка
22. ROP-LUC-29455-ISAW-1/2021 (351-153/2021) 06.09/07.09.2021. Издавање решења из члана 145. Закона Даниловић Гаврило, Гуча
23. ROP-LUC-21000-ISAW-3/2021 (351-154/2021) 08.09/13.09.2021. Издавање решења из члана 145. Закона "YUGOROSGAS" АД, Београд
24. ROP-LUC-34244-IUP-1/2021 (351-166/2021) 06.10/06.10.2021. Издавање употребне дозволе Тодоровић Иван, Пухово
25. ROP-LUC-35301-LOC-1/2021 (350-128/2021) 13.10./13.10.2021. Издавање локацијских услова Василић Милован, Крстац, Лучани
26. ROP-LUC-35531-ISAW-1/2021 (351-173/2021) 13.10/15.10.2021. Издавање решења из члана 145. Закона Броћић Вера, Гуча
27.  ROP-LUC-38167-LOC-1/2021 (350-137/2021) 29.10./29.10.2021. Izdavanje lokacijskih uslova ARI FRUCT DOO Lučani, Donja Kravarica
28. ROP-LUC-38300-ISAW-1/2021 (351-190/2021) 29.10/03.11.2021. Издавање решења из члана 145. Закона Стамболић Драган, Гуча
29. ROP-LUC-39195-ISAW-1/2021 (351-196/2021) 04.11/10.11.2021. Издавање решења из члана 145. Закона Матијашевић Драгољуб, Ђераћ
30. ROP-LUC-39567-IUP-1/2021 (351-198/2021) 07.11/15.11.2021. Издавање употребне дозволе Кузмановић Милостина, Лучани
31. ROP-LUC-40445-LOC-1/2021 (350-144/2021) 15.11./16.11.2021. Издавање локацијских услова Шпадић Жељко, Деспота Стефана 45, Сурчин, Београд
32. ROP-LUC-43230-ISAW-1/2021 (351-215/2021) 02.12/06.12.2021. Издавање решења из члана 145. Закона Домановић Негослав, Лисице
33. ROP-LUC-13394-CPIH-3/2021 (351-69/2021) 09.12/10.12.2021 Издавање грађевинске дозволе Бабић Зоран, Милатовићи, Лучани
34. ROP-LUC-36712-CPI-2/2021 (351-220/2021) 16.12/22.12.2021. Издавање грађевинске дозволе СЗТР "АУТО ДИСК" ПР Горан Јовановић, Гуча
35. ROP-LUC-9648-IUP-3/2021 (351-224/2021) 22.12/27.12.2021. Издавање употребне дозволе Југоросгас АД, Београд
36. ROP-LUC-46013-ISAW-1/2021 (351-225/2021) 24.12/27.12.2021. Издавање решења из члана 145. Закона Дестилерија Бошковић Дљин, Милош Бошковић ПР
37. ROP-LUC-46433-ISAW-1/2021 (351-229/2021) 28.12/31.12.2021. Издавање решења из члана 145. Закона Сретеновић Драгиша, Рти

 

 2020. година

Р. бр. Број предмета Датум подношења захтева/ датум издавања решења Врста захтева ( локацијски услови, захтев за грађевинску, употребну и др) Инвеститор  
1. ROP-LUC-22213-IUP-8/2020 (351-12/2020) 23.01/28.01.2020. Издавање употребне дозволе Томовић Љубодраг, Ртари  
2. ROP-LUC-16190-IUP-9/2020 (351-10/2020) 24.01/28.01.2020. Издавање употребне дозволе Плазинић Драгић, Гуча  
3. ROP-LUC-1801-LOC-1/2020 (350-5/2020) 28.01./28.01.2020. Издавање локацијских услова "AGROMOBIL" DOO, Гуча  
4.

ROPLUC-3468-ISAW-1/2020 (351-18/2020)

12.02./13.02.2020. Решење о одобрењу извођења радова "AGROMOBIL" ДОО Гуча  
5. ROP-LUC-1801-LOCH-3/2020 (350-5/2020) 30.01./14.02.2020. Izdavanje usaglašenih lokacijskih uslova "AGROMOBIL" DOO Guča  
6. ROP-LUC--4196-ISAW-1/2020 (351-30/2020) 20.02./20.02.2020. Издавање решења из члана 145. Закона Јаћимовић Слободан, Пухово  
7. ROP-LUC-35696-CPI-2/2020 (351-33/2020) 24.02/24.02.2020. Издавање грађевинске дозволе Општина Лучани, Лучани  
8. ROP-LUC-23144-IUP-3/2020 (351-52/2020) 18.03/18.03.2020. Издавање употребне дозволе Милован Марковић, Гуча  
9. ROP-LUC-9580-CPI-1/2020 (351-63/2020) 28.04/28.04.2020 Издавање грађевинске дозволе Пајовић Драгица, Краљево  
10. ROP-LUC-9687-ISAW-1/2020 (351-64/2020) 29.04/29.04.2020. Издавање решења о одобрењу извођења радова Maxima, доо, Лучани  
11. ROP-LUC-10818-LOC-1/2020 (350-40/2020) 15.05./15.05.2020. Издавање локацијских услова за доградњу постојећег објекта Сибин Славковић ПР Пројектни биро и инжењеринг ПРОКОН 032 Чачак  
12. ROP-LUC-31866-CPI-2/2020 (351-97/2020 11.06/11.06.2020. Издавање грађевинске дозволе Општина Лучани, Лучани  
13. ROP-LUC-25069-IUP-5/2020 (351-103/2020) 25.06./29.06.2020. Издавање употребне дозволе Предузеће "МБ-Наменска" Лучани  
14. ROP-LUC-15583-CPI-1/2020 (351-104/2020) 28.06/29.06.2020. Издавање грађевинске дозволе СИБИН СЛАВКОВИЋ ПР, ПРОЈЕКТНИ БИРО И ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОКОН 032, Чачак  
15. ROP-LUC-6592-CPIH-5/2020 (351-109/2020) 06.07/07.07.2020. Измена грађевинске дозволе Аутосервис Е&М Котража  
16. ROP-LUC-35700-CPI-2/2020 (351-112/2020) 08.07/09.07.2020. Грађевинска дозвола Општина Лучани, Лучани  
17. ROP-LUC-19278-ISAW-1/2020 (351-133/2020) 29.07/29.07.2020. Издавање решења из члана 145. Закона Средња школа Драгачево Гуча  
18. ROP-LUC-19429-LOC-1/2020 (350-82/2020) 30.07./30.07.2020. Издавање локацијских услова Ацо Алемпијевић, Лучани, Вука Караџића 1  
19. ROP-LUC-19651-ISAW-1/2020 (351-138/2020) 31.07/03.08.2020. Издавање решења из члана 145. Закона Општина Лучани, Лучани  
20. ROP-LUC-23268-IUP-1/2020 (351-166/2020) 29.08/01.09.2020. Издавање употребне дозволе АутосервисЕ&М Котража  
21. ROP-LUC-26015-IUP-1/2020 (351-186/2020) 19.09/23.09.2020. Издавање употребне дозволе Бабић Милан, Лучани  
22. ROP-LUC-36097-ISAW-2/2020 (351-191/2020) 28.09/29.09.2020. Издавање решења из члана 145. Закона КОБ ДОО, СТУПЧЕВИЋИ,АРИЉЕ  
23. ROP-LUC-28311-ISAW-1/2020 (351-211/2020) 06.10/07.10.2020. Издавање решења из члана 145. Закона Давидовић Миљко, Лисисце  
24. ROP-LUC-20778-CPI-2/2020 (351-221/2020) 10.10/12.10.2020. Издавање грађевинске дозволе Јелић Недељко, Јарковци  
25. ROP-LUC-29594-ISAW-1/2020 (351-233/2020) 14.10/16.10.2020. Издавање решења из члана 145. Закона КОБ; ДОО, Ступчевићи, Ариље  
26. ROP-LUC-31082-ISAW-1/2020 (351-246/2020) 26.10/26.10.2020. Издавање решења из члана 145. Закона ДОО Maxima, Лучани  
27. ROP-LUC-25801-CPI-2/2020 (351-251/2020) 01.11/02.11.2020. Издвање грађевинске дозволе Дмитровић Владимир, Вича  
28. ROP-LUC-33930-LOC-1/2020 (350-134/2020) 16.11/16.11.2020. Издавање локацијских услова Богољуб Васовић, Лучани, Иве Андрића 1  

 

 2019. ГОДИНА

Р.бр. Бр. предмета Датум подношења захтева/Датум издавања закључка Врста затева (локацијски услови, захтев за грађевинску, употребну и др.) Број парцеле/ катастарска општина Име, презиме/ назив и адреса
1. ROP-LUC-36087-IUP-4/2019 (351-34/2019) 26.02./27.02.2019.
Употребна дозвола 1055/1 КО Вучковица Делта фриго 2015, доо, Вучковица
2. ROP-LUC-5483-CPA-4/2019 (351-62/2019) 12.05./13.05.2019. Измена грађевинске дозволе 376/3 КО Бели Камен Пртењак Јелена, Бели Камен
3. ROP-LUC-5722-CPI-3/2019 (351-63/2019) 21.05./23.05.2019. Издавање грађевинске дозволе 684/1 КО Гуча Марковић Милован, село Гуча
4. ROP-LUC-13922-LOC-1/2019 (350-44/2019) 27.05./28.05.2019. Izdavanje lokacijskih uslova 380 KO Rtari Tomović Ljubodrag, Rtari
5. ROP-LUC-14047-LOC-1/2019 (350-45/2019) 27.05./28.05.2019. Izdavanje lokacijskih uslova 204/4 KO Guča Predškolska ustanova "Naša radost", Lučani
6. ROP-LUC-14079-LOC-1/2019 (350-46/2019) 27.05./28.05.2019. Izdavanje lokacijskih uslova 834/2 KO Turica Lazarević Nikola, Turica
7. ROP-LUC-14326-ISAW-2/2019 (35172/2019) 10.06./11.06.2019. Издавање решења о одобрењу извођења радова 698 КО Доња Краварица доо Арифрукт, Ариље
8. ROP-LUC-16627-LOC-1/2019 (350-57/2019) 17.06./21.06.2019. Izdavanje lokacijskih uslova 1920/2 KO Lučani Radovanović Aleksandar, Lučani, Obilićeva bb
9. ROP-LUC-17044-LOC-1/2019 (350-60/2019) 20.06./24.06.2019. Izdavanje lokacijskih uslova 1816/3 KO Gornja Kravarica "Telekom Srbija" AD, Beograd, Takovska 2
10. ROP-LUC18829-ISAW-1/2019 (351-101/2019) 03.07./03.07.2019. Издавање одобрења о извођењу радова 1514 КО Вича ОШ Марко Пајић, Вича
11. ROP-LUC-6886-LOCA-4/2019 (350-58/2019) 18.06./01.07.2019. Izdavanje lokacijskih uslova 821/1, 821/5 i 822/1 KO Vučkovica VS "MIJATOVIĆ" DOO Kotraža
12. ROP-LUC-20006-LOC-1/2019 (350-64/2019) 12.07./17.07.2019. Izdavanje lokacijskih uslova 1898 KO Gornji Dubac

"Telekom Srbija" AD, Beograd, Takovska 2

13. ROP-LUC-20443-ISAW-1/2019 (351-108/2019) 16.07./18.07.2019. Izdavanje rešenja iz člana 145. ZPI 127/5 KO Guča Jugorosgas ad, Beograd
14. ROP-LUC-13922-LOCH-2/2019 (350-44/2019) 19.06./18.07.2019. Izdavanje lokacijskih uslova 380 KO Rtari Tomović Ljubodrag, Rtari, Rtari bb
15. ROP-LUC-20822-LOC-1/2019 (350-67) 19.07./24.07.2019. Izdavanje lokacijskih uslova 2163/1 KO Zeoke Simović Žarko, Beograd, Grčića Milenka 1
16. ROP-LUC-20826-LOC-1/2019 (350-68) 19.07./24.07.2019. Izdavanje lokacijskih uslova 2164 KO Zeoke Simović Žarko, Beograd, Grčića Milenka 1
17. ROP-LUC-13922 LOCH-3/2019 (350-44/2019) 27.05./24.07.2019. Izdavanje lokacijskih uslova 380 KO Rtari Tomović Ljubodrag, Rtari, Rtari bb
18. ROP-LUC-21438-ISAW-1/2019 (351-118/2019) 24.07./25.07.2019. Izdavanje rešenja o odobrenju izvodjenja radova 290 KO Rogača protić Vera, Užice
19. ROP-LUC-16190-CPI-2/2019 (351-122/2019) 05.08./06.08.2019. Izdavanje rešenja o odobrenju izvodjenja radova 1634/5 KO Turica Plazinić Dragić, Guča
20. ROP-LUC-10370-IUP-3/019 (351-168/2019) 25.09/26.09.2019 Izdavanje upotrebne dozvole 185/1 KO Guča

Živorad Djekić, Guča

21. ROP-LUC-27275-LOCH-2/2019 (350-85/2019) 13.09./03.10.2019 Izdavanje lokacijskih uslova 25/2 KO Guča Jovičić Radoslav, Guča
22. ROP-LUC-28776-CPA-3/2019 (351-180/2019) 04.10/08.10.2019. Izmena gradjevinske dozvole 1341 KO Krstac DOO Agropartner, Krstac
23. ROP-LUC-32069-ISAW-1/2019 (351-185/2019) 21.10/21.10.2019. Rešenje iz člana 145. Zakona 24/1 i dr. KO Guča JUGOROSGAS, AD; Beograd
24. ROP-LUC-14047-CPI-3/2019 (351-189/2019) 28.10./29.10.2019. Građevinska dozvola 204/4 KO Guča DU NAŠA RADOST Lučani
25. ROP-LUC-35346-LOC-1/2019 (350-107/2019) 18.11./19.11.2019 Lokacijski uslovi 1644/1 KO Lučani GT TOP CARS DOO LUČANI
26. ROP-LUC-35698-CPI-1/2019 (351-208/2019) 20.11./21.11.2019. Izdavanje građevinske dozvole 1664/1 i dr. KO LUČANI i 2716/2 idr. KO DLJIN Opština Lučani, Lučani
27. ROP--LUC-36923-ISAW-1/2019 (351-220/2019) 02.12/03.12.2019. Izdavanje rešenja o odobrenju izvodjenja radova 2477 KO Lučani Stakloreklam AD Lučani
28. ROP-LUC-36907-LOC-1/2019 (350-114/2019) 02.12/03.12.2019 Lokacijski uslovi 25/2 KO Guča Radoslav Jovičić - Guča
29. ROP-LUC-34241-ISAW-2/2019 (351-225/2019) 05.12/09.2019. Izdavanje rešenja iz člana.145 1006/2 KO Lisice China Communications Conctruction Company LTD, ogranak Beograd
30. ROP-LUC-30448-IUP-10/2019 (351-241/2019) 25.12/30.12.2019. Izdavanje upotrebne dozvole 1625 KO lučani Antović petrol doo, Lučani

 

2018. ГОДИНА

РБ Бр. предмета

Датум подношења захтева/

Датум доношења закључка

Врста захтева ( захтев за локацијске услове,

захтев за грађевинску дозволу и слично)

Број парцеле/ Катастарска општина Инвеститор (име, презиме/ назив и адреса)
 1.  ROP-LUC-5999-ISAW-1/2018 (351-28/2018)  12.03./12.03.2018.

 Издавање решења из члана 145. Закона

 

 107/1 КО Гуча  Југоросгаз АД; Београд
 2.  ROP-LUC-396-CPI-3/2018 (351-48/2018)  10.05./11.05.2018.  Издавање грађевинске дозволе  684/6 КО Гуча  Мићић Весна, Гуча
 3.  ROP-LUC-12572-ISAW-1/2018 (351-50/2018)  15.05./15.05.2018.  Издавање решења из члана 145. Закона  1503/1 и др. КО Доња Краварица  Општина Лучани, Лучани
 4.  ROP-LUC-15572-ISAW-1/2018 (351-63/2018)  07.06./07.06.2018.  Издавање решења из члана 145. Закона  1515 и др. КО Доња Краварица  Општина Лучани, Лучани
 5.  ROP-LUC-28096-IUP-9/2018 (351-88/2018)  20.07.23.07.2018.  Издавање употребне дозволе  867/4 КО Рти  Чикириз Раденко, Рти
6. ROP-LUC-21495-ISAW-1/2018 (351-92/2018) 26.07./30.07.2018. Издавање решења из члана 145. Закона 86/2 КО Гуча Лазаревић Мирко, Гуча
7. ROP-LUC-29069-ISAW-1/2018 (351-129/2018) 02.10./02.10.2018 Издавање решење из члана 145. Закона
107/1 КО Гуча Комерцијална банка АД Београд
8. ROP-LUC-24829-ISAW-2/2018 (351-133/2018) 09.10./10.10.2018. Издавање решења из члана 145. Закона 16/2 и др. КО Граб и 442/2 и др. КО Зеоке ОДС ЕПС Дистрибуција, Огранак Чачак
9. ROP-LUC-11256-CPI-2/2018 (351-150/2018) 14.11/15.11.2018 Издавање грађевинске дозволе 684/1 и др. КО Гуча Агро-мобил, ДОО; Гуча
10. ROP-LUC-27509-ISAW-7/2018 (351-151/2018) 15.11./16.11.2018. Издавање решење из члана 145. Закона 642/1 КО Крстац Радња Фриго Давид, Лучани
11. ROP-LUC-27509-IUP-11/2018 (351-171/2018) 19.11./20.11.2018. Издавање употребне дозволе 642/1 КО Крстац Фриго Давид- радња за прераду воћа, Лучани

 

2017. ГОДИНА

РББр. предметаДатум подношења захтева / Датум доношења закључкаВрста захтева (захтев за локацијске услове, захтев за грађевинску дозволу и слично)

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

 1. ROP-LUC-26232-CPI-2/2016 (351-1/2017) 30.12./04.01.2017. Захтев за издавање грађевинске дозволе за стамбени објекат 3318/8 КО Дљин Радуловић Бранимир, Пожега, Француска 4
 2.ROP-LUC-28096-CPA-4/2017 (351-3/2017) 09.01./10.01.2017. Захтев за измену грађевинске дозволе 911/8 КО Рти Чикириз Раденко, Рти
3. ROP-LUC-460-ISAW-1/2017 (351-5/2017) 12.01./12.01.2017. Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова 26/6 КО Гуча Топаловић Михајло, Чачак
 4. ROP-LUC-6288-IUP-4/2017 (351-4/2017) 11.01./12.01.2017. Захтев за издавање употребне дозволе 696/2 КО Доња Краварица ДБА ПРОМЕТ, Доо, Церова, Ариље
 5. ROP-LUC-1358-CPI-1/2017 (351-13/2017) 24.01./26.01.2017. Захтев за издавање грађевинске дозволе 376/3 КО Бели Камен Пртењак Милутин, КОтража
 6. ROP-LUC-3116-ISAW-1/2017 13.02./14.02.2017. Издавање решења о одобрењу извођења радова 23/6 и др. КО Гзча Југоросгаз ад Београд
 7. ROP-LUC-1358-CPIH-2/2017 (351-13/2017) 05.03./06.03.2017. Усаглашени захтев за издавање грађевинске дозволе 376/3 КО Бели Камен Пртењак Милутин, Котража
 8. ROP-LUC-4888-ISAW-1/2017 (351-31/2017) 03.03./06.03.2017. Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова 2450 и др. КО Лучани Телеком Србија АД, Београд
 9. ROP-LUC-5496-1/2017 (351-37/2017) 09.03./09.03.2017. Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова 996/1 КО Гуча Средња школа Драгачево Гуча
 10. ROP-LUC-6029-IUP-1/2017 (351-40/2017) 14.03./16.03.2017. Издавање употребне дозволе 1795/3 КО Лучани ДОО Махima Луачани, Драгише Мишовић бб
11.ROP-LUC-9876-CPI-2/2017 (351-74/2017)21.04./25.04.2017.Издавање грађевинске дозволе804 и 807 КО Горња КраварицаВајати Логистика ДОО, Гуча, Републике бб
12.ROP-LUC-25225-CPA-6/2017 (351-86/2017)09.05./09.05.2017.Измена грађевинске дозволе2189/1 КО ВичаБабић Иван, Чачак, Војводе Степе 776
13.ROP-LUC-27509-IUP-3/2017 (351-89/2017)18.05./19.05.2017.Издавање употребне дозволе642/1 КО КрстацРадња за прераду воћа и поврћа Фриго Давид, Лучани
14.ROP-LUC-27509-IUPH-4/2017 (351-89/2017)20.05./22.05.2017.Издавање употребне дозволе642/1 КО КрсацРадња за прераду воћа и поврћа Фриго Давид, Лучани
15.ROP-LUC-14166-ISAW-1/2017 (351-92/2017)22.05./23.05.2017.Издавање решења о одобрењу извођења радова1630/1 КО ГучаБроћић Гордана, Гуча, 7. јула бб
16.ROP-LUC-14246-IUP-1/2017 (351-94/2017)23.05./23.05.2017Издавање употребне дозволе4663/4 КО ГучаДрамлић Живко, село Гуча
17.ROP-LUC-15132-ISAW-1/2017 (351-101/2017)30.05./30.05.2017.Увођење унутрашњих гасних инсталација95 КО ГучаБроћић Милош, Гуча
18.ROP-LUC-11744-CPI-2/2017 (351-102/2017)30.05./31.05.2017.Доградња и надзиђивање постојећег објекта926/1,927/1 и 2166/1 КО ЛучаниОпштина Лучани, ЈА бр.5
19.ROP-LUC-20035-ISAW-1/2017 (351-124/2017)06.07./07.07.2017.Изградња помоћног објекта116 КО РогачаОпштина Лучани, Лучани, ЈА 5
20.ROP-LUC-18339-LOC-1/201726.6/29.6.2017.Изградња стамбеног објекта50/6 КО ГучаЉубојевић Емилија, Гуча
 21. ROP-LUC-24533-IUP-1/2017 (351-142/2017)14.08./15.08.2017.Издавање употребне дозволе 1618 КО ТурицаРачић Небојша, Турица
22.ROP-LUC-2295-ISAW-2/2017 (351-147/2017)22.08./23.08.2017.Издавање решења о одобрењу постављања антенског стуба1659/1 КО ПуховоVIP MOBILE,ДОО, Београд
23.ROP-LUC-27818-CPA-3/2017 (351-155/2017)13.09./14.09.2017.Издавање решења о измени грађевинске дозволе894/1 КО Горња КраварицаМИЈАИЛОВИЋ СБН, Горња Краварица
24.ROP-LUC-29344-ISAW-1/2017 (351-166/2017)25.09./26.09.2017.Издавање решења о одобрењу извођења радова на адаптацији стационара у Гучи19 КО ГучаДом здравља Лучани, Гуча
25.ROP-LUC-32335-LOC-1/2017 (350-66/2017)19.10./24.10.2017.Издавање локацијских услова за изградњу моста у Горњој Краварици2904 КО Горња КраварицаОпштина Лучани
26.ROP-LUC-32336-LOC-1/2017 (350-68/2017)19.10./24.10.2017.Издавање локацијских услова за изградњу моста у Горњој Краварици2904 КО Горња КраварицаОпштина Лучани
27.ROP-LUC-32335-LOCH-2/2017 (350-66/2017)13.11./16.11.2017.Издавање локацијских услова2904 КО Горња КраварицаОпштина Лучани
28.ROP-LUC-11439-IUP-7/2017 (351-199/2017)21.11./21.11.2017.Издавање употребне дозволе1520/1 КО ГучаТелеком Србија АД, Београд
29.ROP-LUC-36622-IUP-1/2017 (351-202/2017)23.11./24.11.2017Издавање употребне дозволе2918/1 КО ДљинМијатовић Маријана, Лучани
30.ROP-LUC-31099-CPI-2/2017 (351-204/2017)27.11./29.11.2017.Издавање грађевинске дозволе375/1 КО ТурицаЗоран Веселиновић, Турица
      

 

2016. ГОДИНА

РББр. предметаДатум подношења захтева / Датум доношења закључкаВрста захтева (захтев за локацијске услове, захтев за грађевинску дозволу и слично)

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

 1.ROP-LUC 3229-ISAW-1/2016 351-107/2016-04 21.03./22.03.2016. Захтев за издавање решења из члана 145. Закона 637 КО Тијање Зељовић Михаило, Тијање
 2. ROP-LUC 3694- ISAW-1/2016 351-109/2016 23.03./25.03.2016 Захтев за издавање решења из члана 145. Закона 1352/2 КО Лучани Vip mobilie доо, Београд, Омладинских бригада 21
 3.

 ROP-LUC 3758 - LOC-1/2016

350-24/2016-04

 23.03./25.03.2016. Захтев за издавање локацијских услова642/1 КО Крстац Фриго Давид, пр Светлана Давидовић, Лучани, ЈА 19
 4. ROP- LUC 4601- CPI-1/2016 351-113/2016-04 31.03/01.04.2016. Захтев за издавање грађевинске дозволе 107/1 КО Гуча ДОО УРКЕ КОМ, Гуча, Републике 83
 5.

 ROP-LUC-6288-LOC-1/2016

350-36/2016-04

 14.04./15.04.2016. Захтев за издавање локацијских услова 696/2 КО Доња КраварицаДОО ДБА ПРОМЕТ, Церова, Ариље
 6.

 ROP-LUC-6735-LOC-1/2016

350-38/2016-04

 18.04./19.04.2016. Захтев за издавање локацијских услова 1520/1 КО Гуча ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД, Београд, Таковска 2
 7.

 ROP-LUC-3758-ISAW-3/2016

351-115/2016-04

 21.04./21.04.2016. Захтев за ивођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи642/1 КО Крстац ФРИГО ДАВИД Лучани, Југословенске армије 19
 8.

 ROP-LUC-7470-ISAW-1/2016

351-117/2016-04

 25.04./26.04.2016. Захтев за извођење радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи 912, 913, 984/3, 985/1,2091 и 987/2 КО Бели Камен ОДС ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ОГРАНАК ЧАЧАК, Чачак, Кренов пролаз бб
 9. ROP-LUC-9192-CPI-1/2016 (351-125/16) 13.05./13.05.2016. Дозиђивање односно надградња постојећег објекта 2126 КО Лучани АВЕНТАДОР ДОО, Београд, Париска 1А
 10. ROP-LUC-11247-ISAW-1/2016 (351-136/2016) 30.05./31.05.2016. Реконструкција и адаптација дела постојећег производно-пословног објекта 1275 КО Лучани Махима доо Лучани, Драгише Мишовић16
11. ROP-LUC-13477-CPI-1/2016 (351-147/2016) 16.06./17.06. 2016. Изградња издвојене куће за становањ 1920/11 КО Лучани Дивљаковић Милан, Лучани, Ислами Ведран, Лучани
 12.ROP-LUC-14451-ISAW-1/2016 (351-154/2016) 26.06./27.06.2016. Изградња надстрешице за смештај пољопривредне механизације 1024/2 КО Пухово Тајсић Радојле, Пухово
 13. ROP-LUC-18894-ISAW-1/2016 (351-185/2016) 03.08./04.08.2016 Извођење радова на изградњи платоа 2482 КО Лучани Аурора доо, Лучани, ЈА  2/1
 14. ROP-LUC-19673-ISAW-1/2016 (351-189/2016) 10.08./12.08.2016 Извођење радова на изградњи зидане ограде 182/2 КО Лисице Домановић Бранко, с. Лисице, 32240 Лучани
 15. ROP-LUC-20785-ISAW-1/2016 (351-195/2016) 19.08./22.08.2016 Извођење радова на реконструкцији котларнице 996/1 КО Гуча Средња школа "Драгачево" Гуча
 16. ROP-LUC-17009-CPI-2/2016 (351-199/2016) 29.08./29.08.2016. Доградња хладњаче у Вичи 1524/1 КО Вича Агропартнер ДОО, Крстац, Лучани
 17. ROP-LUC-6288-CPI-2/2016 (351-200/2016) 30.08./30.08.2016. Изградња хладњаче 696/2 КО Доња Краварица ДОО ДБА-промет, Церова, Ариље
 18. ROP-LUC-2264-CPI-1/2016 (351-203/2016) 01.09./02.09.2016. Изградња водовода у МЗ Луковићи 897/2 и др. КО Котража ЈП Дирекција за изградњу општине Лучани
 19. ROP-LUC-23736-ISAW-1/2016 (351-208/2016) 15.09./16.09.2016. Изградња објекта цркве 2395/4 КО Гуча Црквена општина Гуча
 20. ROP-LUC-23906-CPI-1/2016 (351-210/2016) 16.09./19.09.2016. Изградња стамбене зграде 867/4 КО Рти Чикириз Раденко, село Рти, 32230 Гуча
 21. ROP-LUC-24678-ISAW-1/2016 (351-217/2016) 23.09./27.09.2016 Уградња унутрашњих гасних инсталација 155 КО Гуча Миливојевић Горан, Гуча, Богдана Капелана 11
 22. ROP-LUC-24681-ISAW-1/2016 (351-218/2016) 23.09./27.09.2016. Уградња унутрашњих гасних инсталација 150/4 КО Гуча Поповић Радош, Гуча, Богдана Капелана 3/2
 23. ROP-LUC-24826-ISAW-1/2016 (351-219/2016) 26.09./27.09.2016. Постављање прикључног гасовода 155 КО Гуча Југоросгаз, Београд, Змај Јовина 11
 24. ROP-LUC-25103-IUP-1/2016(351-220/2016) 28.09./28.09.2016 Захтев за издавање употребне дозволе за хладњачу 2093 КО Котража Фриго Рођо ДОО Котража, 32235 Котража
 25. ROP-LUC-25539-ISAW-1/2016 (351-225/2016) 30.09./03.10.2016.Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова на адаптацији објекта 1855/3 КО Вучковица Милић Милија, Доњи Дубац, 32233 Вича
 26. ROP-LUC-25617-LOC-1/2016 03.10./04.10.2016. Захтев за издавање локацијских услова за изградњу водоводне мреже у МЗ Луковићи 897/2 КО Котража и др. ЈП Дирекција за изградњу општине Лучани, Лучани, ЈА 12
 27. ROP-LUC-15909-CPI-2/2016 (351-227/2016) 05.10./07.10.2016. Захтев за издавање грађевинске дозволе за изградњу сервисно радног објекта 705 КО Доња Краварица Томашевић Предраг, пр, "Випал" Доња Краварица, 32240 Лучани
 28. ROP-LUC-28096-CPI-1/2016 (351-249/2016) 24.10./24.10.2016. Захтев за доградњу пословне зграде 866/1 КО Рти Чикириз Раденко, Рти, 32230 Гуча
 29. ROP-LUC-33030-ISAW-1/2016 (351-275/2016) 07.12./08.12.2016. Захтев за изградњу помоћног објекта 2022 КО Лучани Обрадовић Милан, Лучани, Првомајска бб
 30. ROP-LUC-33329-CPI-1/2016 (351-278/2016) 11.12./12.12.2016. Захтев за изградњу водоводне мреже у МЗ Луковићи 897/2 и др. КО Котража ЈП Дирекција за изградњу општине Лучани, Лучани, ЈА бр.12
 31. ROP-LUC-18773-IUP-3/2016 (351-283/2016) 15.12./19.12.2016. Захтев за издавање употребне дозволе за надстрешницу 1668/2 КО Лучани ДОО Аурора, ЈА 2/1, Лучани

 

2015. ГОДИНА

РББр. предметаДатум подношења захтева / Датум доношења закључкаВрста захтева (захтев за локацијске услове, захтев за грађевинску дозволу и слично)

Бр.парцеле

Кат. општина

Инвеститор

(име и презиме и адреса)

1.351-129/15-0411.05./18.05.2015Захтев за издавање грађевинске дозволе111/10, 111/12КО КрстацДОО Агропартнер, Лучани, Николе Тесле 2
2.351-130/15-0411.05/18.05.2015Захтев за издавање грађевинске дозволе2395/4 КО ГучаСПЦ Црквена општина Гуча, Чеде Васовић 4
3.351-132/15-0418.05/25.05.2015.Захтев за издавање грађевинске дозволе969/1 КО ГучаБСА ФРУИТ Ариље, Војводе Степе бб
4.350-49/15-0418.05/25.05.2015.Захтев за издавање локацијских услова1978/1КО ГучаЦентар за културу и спорт Општине Лучани, Гуча, Трг слободе бб
5.351-135/15-04 02.06./03.06.2015 Захтев за издавање грађевинске дозволе 2318 и др. КО Котража Енергомонтажа ад, Београд, Живојина Жујовића 14
6. 351-139/15-04 05.06./12.06.2015. Захтев за издавање грађевинске дозволе 1055/1 КО Вучковица ДОО Делта фриго 2015, Вучковица, Лучани
7. 351-141/15-04 05.06./12.06.2015. Захтев за издавање грађевинске дозволе 1029 КО Пухово ДОО Агро чаир, Пухово, Лучани
8. 351-99/15-04 06.11/01.12.2015 Захтев за издавање локацијских услова 107 КО Гуча ДОО Урке Ком, Гуча, Републике 83
9. 351-195/15-04 31.12./31.12.2015. Захтев за издавање употребне дозволе 1625 КО Лучани ДОО Антовић Петрол, Лучани, Драгише Мишовић бб
10. 351-199/15-04 31.12./05.01.2016. Захтев за издавање грађевинске дозволе 150/2 КО Гуча Јовановић Влада, Гуча, Милоша Обилића 20
11. 351-201/15-04 31.12./05.01.2016. Захтев за издавање грађевинске дозволе 4663/4 КО Гуча Драмлић Живко, село Гуча, 32230 Гуча

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top