joomlarulit.com
 ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ - ZVANIČNA INTERNET PREZENTACIJA OPŠTINE LUČANI - THE OFFICIAL INTERNET PRESENTATION OF THE MUNICIPALITY OF LUČANI

Туристичка организација општине Лучани

to dragacevowww.turizamdragacevo.org

Туристичкa организацијa општине Лучани, са седиштем у Гучи основана је одлуком Скупштине општине Лучани на седници одржаној 27.12.2012. у циљу промоције и унапређења туризма, валоризације, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине Лучани, развоја информативно-пропагандне делатности, подстицања унапређења општих услова за прихват и боравак туриста као и других послова утврђених Законом, Одлуком о оснивању и Статутом.

Послови који су у надлежности Туристичке организације oпштине Лучани односе се на: унапређење и промоцију туризма у општини Лучани, подстицање и изградњу туристичке инфраструктуре и уређења простора, усмеравање и координацију активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварања атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима, учешће у организовању Драгачевског сабора трубача у Гучи и других туристичких, научних, стручних, спортских скупова и манифестација, израда планова и програма промоције туризма, обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе, представљање туристичке понуде општине у земљи и иностранству, унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима, унапређење и промоција изворних вредности, делатности и послови на стицању сопствених прихода и друге активности и складу са оснивачким актом и Статутом.

 

lucani grb transparentno

КОНТАКТ

  • И-мејл predsednik@lucani.rs
  • Телефон +381 32 515 06 03
  • Адреса Југословенске армије 5, 32240 Лучани, Србија
Top